Mã và thông tin Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội

Trường Đại học, Học Viện, Cao đẳng tại Hà Nội
Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội
Ký hiệu:         TDH
Loại hình:         Công lập
Địa chỉ:         Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại:         (04)33.866.899
Website:         www.dhsptdtthanoi.edu.vn

1. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và tương đương (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên). Thí sinh có sức khoẻ tốt, không bị khuyết tật, chiều cao nam từ 1,62m, nữ từ 1,52m trở lên.
2. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trên Toàn quốc. Chỉ tiêu Tuyển sinh năm 2017 hệ Đại học Chính quy: 460
3. Phương thức tuyển sinh: Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;
- Phương thức 1 (chiếm 50% chỉ tiêu) : Điểm xét tuyển là Tổng điểm trung bình của hai môn Toán, Sinh học cả năm lớp 12, cộng với điểm thi tuyển môn Năng khiếu TDTT (tính hệ số 2) và điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng.
- Phương thức 2 (chiếm 50% chỉ tiêu) : Điểm xét tuyển là Tổng điểm trung bình của hai môn Văn, Sinh học cả năm lớp 12, cộng với điểm thi tuyển môn Năng khiếu TDTT (tính hệ số 2) và điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng.
4. Chỉ tiêu tuyển sinh
Mã ngành
Ngành học
Chỉ tiêu
Tổ hợp môn xét tuyển
52140206

Giáo dục Thể chất

460

Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT
Văn, Sinh học, Năng khiếu TDTT

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
Thí sinh có sức khoẻ tốt, không bị khuyết tật; Thí sinh nam cao từ 1,62m, nữ cao từ 1,52m trở lên.
- Phương thức 1 : Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình của hai môn Toán, Sinh học cả năm lớp 12, cộng với điểm thi tuyển môn Năng khiếu TDTT (tính hệ số 2) và điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng. Ký hiệu : Toán (M1), Sinh học (M2), Năng khiếu TDTT (M3).
   + Trường hợp 1 : Điểm trung bình chung của hai môn Toán, Sinh học cả năm lớp 12 phải không nhỏ hơn 6,0 điểm, hay (M1+M2)/2 ≥ 6,0. Điểm thi môn Năng khiếu TDTT đạt 10,0 trở lên (tính hệ số 2).
   + Trường hợp 2 : Điểm trung bình chung của các môn Toán, Sinh học cả năm lớp 12 và điểm thi môn Năng khiếu TDTT (tính hệ số 2) phải không nhỏ hơn 6,0 điểm, hay (M1 + M2 + M3)/4 ≥ 6,0. Trong đó : Tổng điểm trung bình của môn Toán và môn Sinh học cả năm lớp 12 đạt 10,0 trở lên.
- Phương thức 2 : Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình của hai môn Văn, Sinh học cả năm lớp 12, cộng với điểm thi tuyển môn Năng khiếu TDTT (tính hệ số 2) và điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng. Ký hiệu : Văn (M1), Sinh học (M2), Năng khiếu TDTT (M3).
   + Trường hợp 1 : Điểm trung bình chung của hai môn Văn, Sinh học cả năm lớp 12 phải không nhỏ hơn 6,0 điểm, hay (M1+M2)/2 ≥ 6,0. Điểm thi môn Năng khiếu TDTT đạt 10,0 trở lên (tính hệ số 2).
   + Trường hợp 2 : Điểm trung bình chung của các môn Văn, Sinh học cả năm lớp 12 và điểm thi môn Năng khiếu TDTT (tính hệ số 2) phải không nhỏ hơn 6,0 điểm, hay (M1 + M2 + M3)/4 ≥ 6,0. Trong đó : Tổng điểm trung bình của môn Văn và môn Sinh học cả năm lớp 12 đạt 10,0 trở lên.
6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
- Tên trường: Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội
- Mã số trường: TDH
- Tên ngành: Giáo dục thể chất
- Mã ngành: D140206 hay: 52140206
* Tổ hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp :
- Phương thức 1 : Xét tuyển dựa vào kết quả học tập hai môn Toán, Sinh học cả năm lớp 12, kết hợp thi tuyển môn Năng khiếu TDTT tại Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội.
Tổ hợp 3 môn thi tuyển / xét tuyển : Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT : M1 + M2 + M3
   M1 = Điểm trung bình môn Toán cả năm lớp 12
   M1 = Điểm trung bình môn Sinh học cả năm lớp 12
   M3 = Điểm thi tuyển Năng khiếu TDTT (tính hệ số 2).
- Phương thức 2 : Xét tuyển dựa vào kết quả học tập hai môn Văn, Sinh học cả năm lớp 12, kết hợp thi tuyển môn Năng khiếu TDTT tại Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội.
Tổ hợp 3 môn thi tuyển / xét tuyển : Văn, Sinh học, Năng khiếu TDTT : M1 + M2 + M3
   M1 = Điểm trung bình môn Văn cả năm lớp 12
   M1 = Điểm trung bình môn Sinh học cả năm lớp 12
   M3 = Điểm thi tuyển Năng khiếu TDTT (tính hệ số 2).
- Không quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp.
7. Tổ chức tuyển sinh
7.1. Thời gian :
- Nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển Năng khiếu TDTT : từ ngày 20/4 – đến 08/8/2017
   + Tháng 4-5/2017, đánh giá năng lực thể chất tại một số địa phương.
- Có mặt để làm thủ tục thi tuyển Năng khiếu TDTT :
   + Đợt 1 : từ 8h00 sáng ngày 12/7/2017
   + Đợt 2 : từ 8h00 sáng ngày 10/8/2017
- Thi tuyển Năng khiếu TDTT : tại Trường ĐHSP TDTT Hà Nội.
   + Đợt 1 : vào các ngày 12-13/7/2017
   + Đợt 2 : vào các ngày 10-12/8/2017
   + Đợt bổ sung : ngày 12-13/9/2017.
- Xét tuyển :
   + Đợt 1 từ ngày 20-25/7/2017;
   + Đợt 2 từ ngày 20-25/8/2017 và các đợt bổ sung theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Công bố kết quả xét tuyển : từ sau ngày 25/7 và 25/8/2017 và các đợt bổ sung theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Triệu tập thí sinh trúng tuyển : từ sau ngày 25/8/2017 đến 15/9/2017 và các đợt bổ sung theo quy định của Bộ GD&ĐT.
* Ghi chú : Những thí sinh chưa có Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) phải nộp bổ sung sau; Thí sinh nộp hồ sơ tham gia xét tuyển trong cùng khoảng thời gian quy định của từng đợt xét tuyển đều có giá trị xét tuyển như nhau, kết quả xét tuyển không phụ thuộc vào việc nộp hồ sơ trước hay nộp hồ sơ sau trong cùng một đợt xét tuyển.
7.2. Hình thức nhận đăng ký xét tuyển / thi tuyển :
a) Hình thức nhận đăng ký xét tuyển / thi tuyển :
- Hồ sơ đăng ký xét tuyển gửi qua Bưu điện hoặc nộp tại Phòng Đào tạo nhà trường.
b) Hồ sơ đăng ký dự tuyển :
- Đơn đăng ký dự tuyển (theo Mẫu trên Website : www.dhsptdtthanoi.edu.vn).
- Bản sao công chứng Học bạ THPT hoặc tương đương.
- Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương với thí sinh tốt nghiệp trước 2017. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp 2017. Các giấy tờ này nộp trước ngày 10/8/2017.
- 4 ảnh chân dung cỡ 3x4 (chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ); 02 phong bì dán tem, ghi địa chỉ, số điện thoại người nhận.
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có).
- Lệ phí xét tuyển và thi năng khiếu : 330.000 đ.
7.3. Các điều kiện xét tuyển/ thi tuyển :
Thí sinh phải có đủ các điều kiện sau để được xét trúng tuyển :
   + Thí sinh tốt nghiệp THPT và tương đương (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên).
   + Thí sinh có sức khoẻ tốt, không bị khuyết tật. Đo chiều cao : nam từ 1,62m, nữ từ 1,52m trở lên.
   + Thí sinh có tham dự thi tuyển Năng khiếu TDTT vào hệ đại học chính quy của Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội.
   + Trường hợp 1 : Điểm trung bình chung của hai môn Toán, Sinh học cả năm lớp 12 (hoặc Văn, Sinh học ) phải không nhỏ hơn 6,0 điểm. Điểm thi môn Năng khiếu TDTT đạt 10,0 trở lên (đã tính hệ số 2).
   + Trường hợp 2 : Điểm trung bình chung của các môn Toán, Sinh học cả năm lớp 12 (hoặc Văn, Sinh học) và điểm thi môn Năng khiếu TDTT (đã tính hệ số 2) phải không nhỏ hơn 6,0 điểm. Tức là tổng cộng 3 điểm này chia cho 4 không nhỏ hơn 6,0 điểm. Trong đó : Tổng điểm trung bình của môn Toán và môn Sinh học (hoặc Văn, Sinh học) cả năm lớp 12 đạt 10,0 trở lên.
7.4. Tổ hợp môn xét tuyển/ thi tuyển đối ngành đào tạo giáo viên Giáo dục thể chất :
- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập hai môn Toán, Sinh học (hoặc Văn, Sinh học) cả năm lớp 12, kết hợp thi tuyển môn Năng khiếu TDTT tại Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội. Tổ hợp 3 môn thi tuyển / xét tuyển :
   + Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT.
   + Văn, Sinh học, Năng khiếu TDTT.
- Điểm xét tuyển theo 2 phương thức là Tổng điểm trung bình của hai môn Toán, Sinh học (hoặc Văn, Sinh học) cả năm lớp 12, cộng với điểm thi tuyển môn Năng khiếu TDTT (tính hệ số 2) và điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng.
* Nội dung thi Năng khiếu TDTT như sau :
   + Kiểm tra thể hình đáp ứng : Thí sinh có sức khoẻ tốt, không bị khuyết tật; Đo chiều cao : nam từ 1,62m, nữ từ 1,52m trở lên (có Barem kiểm tra riêng).
   + Bật xa tại chỗ 3 lần (bật xa trên hố cát), thành tích tính bằng centimet, lấy thành tích cao nhất, chấm điểm theo Barem, thang điểm 10.
   + Chạy 100m hoặc Chạy nhanh khéo, thành tích tính bằng giây, chấm điểm theo Barem, thang điểm 10.
   + Điểm thi tuyển Năng khiếu TDTT được tính như sau :
M3 = Điểm Bật xa tại chỗ + Điểm Chạy 100m
hoặc M3 = Điểm Bật xa tại chỗ + Điểm Chạy nhanh khéo.
* Điểm xét tuyển theo phương thức 1 : ĐXT = M1 + M2 +M3 + ĐƯT.
Trong đó :
   + M1 = Điểm trung bình môn Toán cả năm lớp 12
   
   + M2 = Điểm trung bình môn Sinh học cả năm lớp 12
   + M3 = Điểm thi tuyển Năng khiếu TDTT (đã tính hệ số 2).
   + ĐƯT = Điểm ưu tiên đối tượng + Điểm ưu tiên khu vực
* Điểm xét tuyển theo phương thức 2 : ĐXT = M1 + M2 + M3 + ĐƯT.
Trong đó :
   + M1 = Điểm trung bình môn Văn cả năm lớp 12
   + M2 = Điểm trung bình môn Sinh học cả năm lớp 12
   + M3 = Điểm thi tuyển Năng khiếu TDTT.
   + ĐƯT = Điểm ưu tiên đối tượng + Điểm ưu tiên khu vực
- Ưu tiên gồm : ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng theo quy định của Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ GD&ĐT.
- Điểm xét tuyển được làm tròn đến một chữ số thập phân.
8. Chính sách ưu tiên
8.1. Quy định tuyển thẳng :
* Đối tượng được tuyển thẳng : Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) là thành viên đội tuyển quốc gia, được Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ tham gia thi đấu trong các giải quốc tế chính thức, bao gồm: Giải vô địch thế giới, Cúp thế giới, Thế vận hội Olympic, Đại hội Thể thao Châu Á (ASIAD), Giải vô địch Châu Á, Cúp Châu Á, Giải vô địch Đông Nam Á, Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games), Cúp Đông Nam Á.
* Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng :
   + Phiếu đăng ký tuyển thẳng (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
   + Giấy chứng nhận huy chương hoặc Giấy xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ thi đấu.
   + Công văn của cơ quan quản lý vận động viên giới thiệu VĐV đi học; hoặc Đơn xin đi học của vận động viên (được cơ quan quản lý cho phép).
   + Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) nếu tốt nghiệp trước năm 2017. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2017 (nộp bổ sung trước ngày 10/8/2017).
   + Bản sao công chứng Giấy Khai sinh.
   + Hai ảnh chân dung cỡ 4x6 (mới chụp trong 6 tháng) và hai phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người nhận.
   + Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có, để xét học bổng trong quá trình học).
   + Lệ phí đăng ký hồ sơ và xét tuyển: 30.000 đ.
8.2. Quy định ưu tiên xét tuyển :
* Đối tượng được ưu tiên xét tuyển : Thí sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) có điểm đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào : Thí sinh đã tham dự kỳ thi THPT quốc gia, không có môn nào có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống; hoặc Thí sinh có tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của hai môn Toán, Sinh học (hoặc Văn, Sinh học) đạt từ 10,0 trở lên.
   + Thí sinh đoạt Huy chương Vàng tại các giải vô địch thể thao hạng nhất quốc gia tổ chức một lần trong năm hoặc được Tổng cục Thể dục Thể thao có quyết định công nhận là Kiện tướng quốc gia (gọi là Đối tượng A : được hưởng 20 điểm Năng khiếu TDTT, đã tính hệ số 2); hoặc
   + Thí sinh đoạt Huy chương Bạc, Huy chương Đồng tại các giải vô địch thể thao hạng nhất quốc gia tổ chức một lần trong năm hoặc được Tổng cục Thể dục Thể thao có quyết định công nhận là Vận động viên cấp 1 quốc gia (gọi là Đối tượng B : được hưởng 18 điểm Năng khiếu TDTT, đã tính hệ số 2)
* Hồ sơ ưu tiên xét tuyển:
   + Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
   + Quyết định công nhận đẳng cấp Kiện tướng quốc gia hoặc Giấy chứng nhận Huy chương Vàng của các giải vô địch thể thao hạng nhất quốc gia (đối với Đối tượng A).
   + Quyết định công nhận đẳng cấp Vận động viên cấp 1 hoặc Giấy chứng nhận Huy chương Bạc, Đồng tại các giải vô địch thể thao hạng nhất quốc gia (đối với Đối tượng B).
   + Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) nếu tốt nghiệp trước năm 2017. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp 2017 (nộp bổ sung trước ngày 10/8/2017).
   + Bản sao công chứng Học bạ THPT (hoặc tương đương) nếu tốt nghiệp trước năm 2017 (nếu tốt nghiệp 2017, nộp bổ sung trước ngày 10/8/2017).
   + Bản sao công chứng Giấy Khai sinh.
   + Hai ảnh chân dung cỡ 4x6 (mới chụp trong 6 tháng) và hai phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người nhận.
   + Phiếu đăng ký tham dự kỳ thi THPT Quốc gia (nếu tham dự kỳ thi).
   + Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia (nếu tham dự kỳ thi, nộp bổ sung trước ngày 10/8/2017).
   + Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có).
   + Lệ phí đăng ký hồ sơ xét tuyển : 30.000 đ.
8.3. Điều khoản bổ sung :
   + Thời gian thí sinh được xét tuyển thẳng hoặc ưu tiên xét tuyển không quá 4 năm tính đến ngày thi tuyển sinh năng khiếu TDTT của Trường.
   + Các thí sinh được hưởng chế độ ưu tiên phải kiểm tra thể hình theo quy định của nhà trường (đăng ký học ngành Giáo dục thể chất).
   + Các thí sinh Đối tượng B nêu trên có thể đăng ký thi tuyển năng khiếu TDTT trước ngày 22/7/2017 để có điểm cao hơn (thi tuyển năng khiếu TDTT vào các ngày 25-27/7/2017).
   + Các thí sinh hưởng chế độ xét tuyển thẳng hoặc ưu tiên xét tuyển nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đào tạo của nhà trường từ ngày 20/5 – 22/7/2017. Nếu thí sinh nộp qua đường bưu điện cần thông báo cho Phòng Đào tạo bằng văn bản hoặc qua điện thoại : (04)33.866.899; hoặc qua Fax: (04)33.866.598 để Hội đồng tuyển sinh nhà trường nắm được thông tin.
   + Nhà trường xét tuyển bổ sung trong các tháng 8, 9, 10 sẽ thông báo sau trên Website của Trường.
   + Sinh viên hệ chính quy không phải đóng học phí, có đủ chỗ ở trong Ký túc xá.
   + Chính sách ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng được thực hiện theo quy định của Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ GD&ĐT.
9. Lệ phí xét tuyển
- Lệ phí xét tuyển và thi năng khiếu TDTT : 330.000 đ.
10. Học phí dự kiến
Hiện nay sinh viên chính quy ngành đào tạo giáo viên không phải đóng học phí.
11. Nội dung khác
- Nhà trường tổ chức hướng dẫn ôn thi nội dung Năng khiếu TDTT và bố trí nơi ở Ký túc xá cho thí sinh, phụ huynh trong thời gian ôn thi và dự thi tại trường.
- Sinh viên không phải đóng học phí trong quá trình đào tạo. Nhà trường có đủ chỗ ở trong Ký túc xá. Từ học kỳ I, căn cứ kết quả học tập, sinh viên được xét cấp học bổng. Sinh viên diện chính sách được hỗ trợ học phí, tiền trợ cấp xã hội.
- Sau khi tốt nghiệp đại học, sinh viên có đủ năng lực giảng dạy môn Giáo dục thể chất tại trường phổ thông các cấp, các trường cao đẳng, đại học và trung cấp chuyên nghiệp, làm việc được tại các Sở Văn hóa-Thể thao, các Trung tâm Thể dục Thể thao,... và được phép dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ Khoa học Giáo dục tại trường.
* Mọi chi tiết liên hệ:
       Phòng Đào tạo: (04)33.866.899,
       Ông Dũng : 0966.006.768,
       Ông Trung : 0973.954.445.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM