Mã và thông tin Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học, Học Viện, Cao đẳng tại Hà Nội
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội
Ký hiệu:         QHT
Loại hình:         Công lập
Địa chỉ:         + 334 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội (Trụ sở chính); + 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại:         0435579076; 0438585279; Hotline: 0966503990
Website:         hus.vnu.edu.vn
1. Đối tượng tuyển sinh
Người học hết chương trình THPT và tốt nghiệp THPT trong năm ĐKDT; người đã tốt nghiệp THPT; người đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề và có bằng tốt nghiệp THPT; người tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành chương trình giáo dục THPT không trong thời gian bị kỷ luật theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).
2. Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc
3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển
- Đợt 1: Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia theo tổ hợp các môn/bài thi tương ứng; kết quả thi đánh giá năng lực (ĐGNL) còn hạn sử dụng do ĐHQGHN tổ chức; chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí ĐH Cambridge, Anh (Cambridge International Examinations A-Level, UK; sau đây gọi tắt là chứng chỉ A-Level)
Thời gian xét tuyển (dự kiến) từ 17/7-31/08/2017
- Đợt bổ sung: Xét tuyển như Đợt 1, Quy định cụ thể xét tuyển của từng ngành học tương ứng sẽ được công bố trên website của ĐHQGHN và của Trường ĐHKHTN (nếu có). Thời gian xét tuyển (dự kiến) trước 15/8/2017.
Kế hoạch xét tuyển sẽ được công bố trên website của ĐHQGHN và của Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN.
Đối với các chương trình đào tạo (CTĐT): Tài năng, tiên tiến, chuẩn quốc tế, chất lượng cao: xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia, kết quả thi ĐGNL hoặc các nguồn tuyển khác theo yêu cầu riêng của từng CTĐT; Ngay khi thí sinh trúng tuyển nhập học, Trường ĐHKHTN sẽ công bố điều kiện đăng ký học các CTĐT tài năng, tiên tiến, chuẩn quốc tế, chất lượng cao;
Thí sinh trúng tuyển vào Trường ĐHKHTN có nguyện vọng theo học các CTĐT chất lượng cao, tài năng, tiên tiến, chuẩn quốc tế, chất lượng cao phải đạt điểm trúng tuyển vào CTĐT tương ứng kể trên theo tổ hợp xét tuyển tương ứng. Điểm đăng ký dự tuyển vào các CTĐT tài năng, tiên tiến, chuẩn quốc tế, chất lượng cao do HĐTS quy định nhưng tối thiểu bằng hoặc cao hơn điểm trúng tuyển vào CTĐT chuẩn tương ứng kể trên.
Xét tuyển căn cứ vào kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia.
4. Chỉ tiêu tuyển sinh
Mã ngành
Ngành học
Chỉ tiêu
Tổ hợp môn xét tuyển
52420101
Sinh học
90
A00:Toán, Vật Lý, Hóa học
B00:Toán, Hóa học, Sinh học
B03:Toán, Sinh học, Ngữ văn
D08:Toán, Sinh học, Tiếng Anh

52420201
Công nghệ sinh học
80
52420201CLC
Công nghệ sinh học*
Chương trình đào tạo chất lượng cao đáp ứng Thông tư 23 của Bộ GD&ĐT
40
52430122
Khoa học vật liệu
30
A00:Toán, Vật Lý, Hóa học
A01:Toán, Vật lý, Tiếng Anh
A02:Toán, Vật lí, Sinh học
C01:Ngữ văn, Toán, Vật lí
52440102

Vật lý học

120

52440112

Hóa học

100

A00:Toán, Vật Lý, Hóa học
B00:Toán, Hóa học, Sinh học
C02:Ngữ văn, Toán, Hóa học
D07:Toán, Hóa học, Tiếng Anh
52440201

Địa chất học

30

A00:Toán, Vật Lý, Hóa học
A01:Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
D90:Toán, KH tự nhiên, Tiếng Anh
52440217

Địa lý tự nhiên

50

A00:Toán, Vật Lý, Hóa học
A01:Toán, Vật lý, Tiếng Anh
B00:Toán, Hóa học, Sinh học
C04:Ngữ văn, Toán, Địa lí
52440221
Khí tượng học
40
A00:Toán, Vật Lý, Hóa học
A01:Toán, Vật lý, Tiếng Anh
A14:Toán, KH nhiên, Địa lí
D10Toán, Địa lí, Tiếng Anh
52440224
Thủy văn
40
52440228
Hải dương học
40
52440301
Khoa học môi trường
100
A00:Toán, Vật Lý, Hóa học
A01:Toán, Vật lý, Tiếng Anh
B00:Toán, Hóa học, Sinh học
D90Toán, KH tự nhiên, Tiếng Anh  
52440306
Khoa học đất
40
52510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường
70

52460101
Toán học
40
A00:Toán, Vật Lý, Hóa học
A01:Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D07:Toán, Hóa học, Tiếng Anh
D08:Toán, Sinh học, Tiếng Anh
52460115
Toán cơ
30
52480105
Máy tính và khoa học thông tin
70
52510401
Công nghệ kỹ thuật hóa học
60
A00:Toán, Vật Lý, Hóa học
B00:Toán, Hóa học, Sinh học
C02:Ngữ văn, Toán, Hóa học
D07:Toán, Hóa học, Tiếng Anh


52510401CLC


Công nghệ kỹ thuật hoá học
Chương trình đào tạo chất lượng cao đáp ứng Thông tư 23 của Bộ GD&ĐT
40


52720403
Hóa dược
50
52520403

Công nghệ hạt nhân*

30

A00:Toán, Vật Lý, Hóa học
A01:Toán, Vật lý, Tiếng Anh
A02:Toán, Vật lí, Sinh học
C01:Ngữ văn, Toán, Vật lí
52520501
Kỹ thuật địa chất
40
A00:Toán, Vật Lý, Hóa học
A01:Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
D90:Toán, KH tự nhiên, Tiếng Anh
52850101

Quản lý tài nguyên và môi trường
60

52850103

Quản lý đất đai

60

A00:Toán, Vật Lý, Hóa học
A01:Toán, Vật lý, Tiếng Anh
B00:Toán, Hóa học, Sinh học
C04:Ngữ văn, Toán, Địa lí
QHTTD

Toán - Tin ứng dụng*
Ngành đào tạo thí điểm

70

A00:Toán, Vật Lý, Hóa học
A01:Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D07:Toán, Hóa học, Tiếng Anh
D08:Toán, Sinh học, Tiếng Anh

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
a) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh sử dụng kết quả thi THPT quốc gia bằng hoặc cao hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định trong năm tuyển sinh.
b) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh sử dụng kết quả thi ĐGNL còn hạn sử dụng đạt từ 70,0/140,0 điểm trở lên. Thí sinh chưa nhập học vào bất kỳ đơn vị đào tạo nào của ĐHQGHN được đăng ký xét tuyển .
c) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh sử dụng chứng chỉ Alevel để tổ hợp kết quả 3 môn thi theo các khối thi quy định của ngành đào tạo tương ứng đảm bảo mức điểm mỗi môn thi đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương ứng điểm C, PUM range ≥ 60) mới đủ điều kiện đăng ký để xét tuyển.
6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
7. Tổ chức tuyển sinh
Thời gian thi THPT Quốc gia: Theo lịch thi THPT Quốc gia.
Hình thức nhân ĐKXT: Theo qui định của Bộ GD&ĐT và của ĐHQGHN.
Xét tuyển:
- Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và Hướng dẫn tuyển sinh của ĐHQGHN.
- Xét tuyển thẳng:
   + Xét tuyển thẳng học sinh Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN đủ điều kiện theo Căn cứ Quy định về Cơ chế đặc thù trong đào tạo liên thông bậc trung học phổ thông chuyên và bậc đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội, nếu có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại tốt, đỗ tốt nghiệp THPT và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:
a) Là thành viên chính thức đội tuyển dự kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế;
b) Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN;
c) Đạt giải chính thức trong kỳ thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT năm 2016;
d) Là thành viên chính thức của đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia;
e) Đạt danh hiệu học sinh giỏi từng năm học trong cả 3 năm THPT chuyên và có tổng điểm 4 môn thi tốt nghiệp THPT đạt tối thiểu 32,0 điểm trong đó không có điểm môn thi tốt nghiệp THPT dưới 6,0 điểm;
   + Xét tuyển thẳng học sinh một số trường THPT chuyên không thuộc ĐHQGHN được đăng ký xét tuyển thẳng vào bậc đại học ở Trường ĐHKHTN nếu đáp ứng các yêu cầu như đối với học sinh Trường THPT Chuyên KHTN thuộc Trường ĐHKHTN có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại tốt, đỗ tốt nghiệp THPT và phải đáp ứng các tiêu chí sau:
a) Học sinh thuộc trường THPT chuyên có trong danh sách các trường THPT chuyên được ĐHQGHN dành chỉ tiêu xét tuyển thẳng;
b) Đạt giải chính thức trong kỳ thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT năm 2016.
(Xem chi tiết về điều kiện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và chỉ tiêu trên website của Trường ĐHKHTN và của ĐHQGHN).
- Căn cứ tiêu chí, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do ĐHQGHN quy định và chỉ tiêu tuyển sinh. Trường ĐHKHTN xây dựng điểm trúng tuyển theo phương án tuyển sinh của Trường.
- Thí sinh đạt ngưỡng trúng tuyển phải tốt nghiệp THPT theo quy định của Bộ GD&ĐT trước khi nhập học.
Chương trình đào tạo tài năng của Trường ĐHKHTN gồm các ngành Toán học, Vật lý học, Hóa học, Sinh học dành cho những sinh viên (SV) đặc biệt xuất sắc, có năng khiếu về một ngành khoa học cơ bản để đào tạo nguồn nhân tài cho đất nước. SV học CTĐT tài năng được hỗ trợ kinh phí đào tạo 25 triệu đồng/năm, được cấp học bổng khuyến khích phát triển 1 triệu đồng/tháng, được bố trí phòng ở miễn phí trong Ký túc xá (KTX) của ĐHQGHN. SV tốt nghiệp được nhận bằng cử nhân khoa học tài năng.
Chương trình đào tạo tiên tiến của Trường ĐHKHTN: ngành Hóa học hợp tác với Trường Đại học Illinois (Hoa Kỳ), ngành Khoa học Môi trường hợp tác với trường ĐH Indiana (Hoa Kỳ). SV được hỗ trợ 20 triệu đồng học tiếng Anh để tối thiểu đạt trình độ Bậc 5 (C1) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. SV tốt nghiệp được nhận bằng cử nhân chương trình tiên tiến.
Chương trình đào tạo chuẩn quốc tế của Trường ĐHKHTN: gồm các ngành Vật lý học liên kết với Trường ĐH Brown (Hoa Kỳ), ngành Địa chất học liên kết với Trường ĐH Illinois (Hoa Kỳ), ngành Sinh học liên kết với Trường ĐH Tufts (Hoa Kỳ). SV được hỗ trợ kinh phí đào tạo 17 triệu đồng/năm, gồm cả kinh phí học tiếng Anh để tối thiểu đạt trình độ Bậc 5 (C1) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. SV tốt nghiệp được nhận bằng cử nhân chương trình chuẩn quốc tế.
Chương trình đào tạo chất lượng cao của Trường ĐHKHTN: gồm các ngành Địa lý tự nhiên, Khí tượng học, Thủy văn, Hải dương học, Khoa học Môi trường, Địa chất học. SV được hỗ trợ kinh phí 7,5 triệu đồng/năm, được hỗ trợ kinh phí học tiếng Anh để tối thiểu đạt trình độ Bậc 4 (B2) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. SV tốt nghiệp được nhận bằng cử nhân chất lượng cao.
Chương trình đào tạo chất lượng cao (CTĐT CLC) đáp ứng Thông tư 23 của Bộ GD&ĐT: các ngành Công nghệ sinh học, ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học. Kinh phí đào tạo khoảng 30-36 triệu đồng/sinh viên/năm. SV tốt nghiệp được nhận bằng cử nhân chất lượng cao.
Đào tạo cùng lúc hai chương trình đào tạo (bằng kép): SV học hết năm học thứ nhất nếu có nguyện vọng và đủ điều kiện về học lực được đăng ký học thêm một CTĐT thứ hai ở các đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN để nhận hai văn bằng tốt nghiệp đại học chính quy.
ĐHQGHN chưa có CTĐT đặc biệt dành cho SV khiếm thị hoặc khiếm thính.
SV có thể đăng ký vào ở KTX nếu có nhu cầu.
Ghi chú: Thông tin chi tiết về tuyển sinh, tuyển thẳng, xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, hình thức xét tuyển được đăng trên website vnu.edu.vn của ĐHQGHN và trên website hus.vnu.edu.vn của Trường ĐHKHTN.
8. Chính sách ưu tiên
Theo qui định của Bộ GD&ĐT và của ĐHQGHN.
9. Lệ phí xét tuyển
Theo qui định của Bộ GD&ĐT
10. Học phí dự kiến
Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:
Đơn vị: 1.000 đồng/tháng/sinh viên
Theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM