TRÒ CHUYỆN SÁNG TRÒ CHUYỆN VỀ HAI NGÀY NGHĨ

TRÒ CHUYỆN SÁNG
TRÒ CHUYỆN VỀ HAI NGÀY NGHĨ


I. Mục đích:
- Trẻ nhận biết được tên gọi và cách làm một số công việc mà trẻ thường làm ở lớp.
- Rèn luyện kỹ năng ghi nhớ có chủ định.
- Giáo dục trẻ trẻ yêu trường lớp, biết giúp đỡ cô và các bạn.

II. Chuẩn bị:
- Câu hỏi đàm thoại.

III. Tiến hành:
* Cho trẻ xem lốc lịch
- Đàm thoại về lốc lịch
- Cho trẻ hát bài “cả tuần đều ngoan”.
- Đàm thoại cùng trẻ về nội dung bài hát.
- Cô giới thiệu hoạt động “Trò chuyện về hai ngày nghĩ
- Cho trẻ kể một số công việc trẻ làm ở nhà trong 2 ngày nghĩ.
- Đàm thoại với trẻ về một số công việc:
+ Ở nhà con làm gì?
+ Con làm những công việc gì để giúp đỡ ba mẹ?
- Cô hướng dẫn trẻ trả lời.
=> Cô khái quát lại, giáo dục trẻ biết lao động tự phục vụ bản thân và giúp đỡ người khác.

    - Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM