TRÒ CHUYỆN SÁNG TRÒ CHUYỆN VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BÉ Ở LỚP MẪU GIÁO

TRÒ CHUYỆN SÁNG
TRÒ CHUYỆN VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BÉ Ở LỚP MẪU GIÁO


I. Mục đích:
    - Trẻ nhận biết được tên gọi và cách làm một số công việc mà trẻ thường làm ở lớp.
    - Rèn luyện kỹ năng ghi nhớ có chủ định.
    - Giáo dục trẻ trẻ yêu trường lớp, biết giúp đỡ cô và các bạn.

II. Chuẩn bị:


    - Câu hỏi đàm thoại.
III. Tiến hành:
* Cho trẻ xem lốc lịch
   - Đàm thoại về lốc lịch
    - Cho trẻ hát bài “Cháu đi mẫu giáo”.
    - Đàm thoại cùng trẻ về nội dung bài hát.
    - Cô giới thiệu hoạt động “Trò chuyện về các hoạt động của bé ở lớp mẫu giáo”
    - Cho trẻ quan sát tranh ảnh về một số công việc trẻ thường làm ở lớp.
    - Đàm thoại với trẻ về tên gọi, đặc điểm, cách làm một số công việc:
   + Các bạn đang làm gì?
   + Các bạn đang học gì?
   + Các bạn đang chơi gì?
   + Các bạn đang giúp cô làm những công việc gì?
    - Cô hướng dẫn trẻ làm một số công việc đơn giản để giúp đỡ cô giáo và các bạn.
    => Cô khái quát lại, giáo dục trẻ biết lao động tự phục vụ bản thân và giúp đỡ người khác.

    - Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM