TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT ÔN CÁC TỪ ĐÃ HỌC TRONG TUẦN CÔ GIÁO, BẠN MỚI, NGÀY HỘI, ĐẾN LỚP, BÚT CHÌ…

TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT
ÔN CÁC TỪ ĐÃ HỌC TRONG TUẦN
CÔ GIÁO , BẠN MỚI, NGÀY HỘI, ĐẾN LỚP, BÚT CHÌ…


I.Mục đích yêu cầu:
1.kiến thức:
+ Hiểu nghĩa của các từ, chỉ vào tranh và nói được các từ : Bạn mới ,cô giáo...       
 + Hiểu nghĩa các câu: “Bạn mới đến lớp, Cô giáo của em”...

2 kĩ năng:
+ Hiểu nghĩa và nói chính xác các từ: bạn mới ,cô giáo …..
+ Nói đúng  các câu: “Bạn mới đến lớp, Cô giáo của em”. ……

 3. Thái độ :
- Tham gia học các từ mới  và vận dụng các từ “Bạn mới ,cô giáo………….” vào câu nói

II. Chuẩn bị:
- Hệ thống câu hỏi phù hợp
- Cô tra từ để biết và nói được các từ mà cô sẻ dạy các cháu
- Đồ dùng của cô: tranh mẫu Bạn mới ,cô giáo,….. thẻ từ tên Bạn mới ,cô giáo………

III.Tiến hành:

HĐ của cô
HĐ của trẻ
1. Hoạt động 1:ổn định
- Cô cho trẻ hát “ Vui đến trường”
- Cô cùng trẻ trò chuyện về nội dung bài hát.
2. Hoạt động 2:
- Cho trẻ quan sát tranh bạn mới và có từ “bạn mới”
- Cô đọc mẫu 3 lần, sau đó cô giải thích cho trẻ biết bạn mới tiếng hre đọc là……………, cô cho cả lớp đọc 2-3 lần, tổ nhóm, cá nhân đọc.
- Tương tự dạy trẻ đọc và làm quen từ còn lại
3. Hoạt động 3: Luyện câu nói
- Cô hỏi: đây là ai?
- Cô treo tranh bạn mới và gắn thẻ câu: Đây là bạn mới .
- Cô đọc mẫu 3 lần, sau đó cho lớp, tổ, nhóm, cá nhân đọc
- Tương tự cô thực hiện với từ còn lại
4.Hoạt động: Luyện đối thoại:
4.Giáo  viên đặt câu hỏi và trẻ trả lời theo mẫu câu, trẻ lắng nghe.
- GV chỉ vào tranh và hỏi: đây là  ai? Và tự trả lời: Đây là bạn mới
- Tương tự cô thực hiện từ còn lại
4.2 GV hỏi và trẻ trả lời:
- Đây là ai?
- Trẻ trả lời: đây là bạn mới
- Tương tự thực hiện  từ còn lại
4.3 Trẻ hỏi GV trả lời
- Trẻ hỏi: đây là ai?
5. Hoạt động 5: thực hiện theo tình huống
- Cô cho trẻ xem tranh về hình ảnh bạn mới đi học, trẻ quan sát và hỏi nội dung bức tranh.
- Tương tự với hai bức tranh cón lại
6. Hoạt động 6: tổ chức trò chơi
* Trò chơi: ai đúng hơn
- Cô chia lớp thành ba đội thi đua nhau ghép tranh bạn mới , cô giáo……  Đội nào nhanh và ghép tranh đúng thì đội đó sẽ chiến thắng
* Trò chơi 2: Nói đúng tên

- Cô đưa tranh ảnh về dòng sông, con suối, ao hồ cho trẻ nói tên
* Kết thúc: cô củng cố, nhận xét, tuyên dương trẻ, chuyển hoạt  động.

Hát
Lắng nghe, trả lời

Quan sát tranh
Lắng nghe
Lớp, tổ, nhóm, cá nhân đọc


Quan sát
Lắng nghe
Lớp, tổ, nhóm, cá nhân đọcQuan sát
Lắng nghe


Lắng nghe
Trả lời
Quan sát
Trả lờiLắng nghe cách chơi, trẻ chơi

Lắng nghe cách chơi, trẻ chơi


Lăng nghe, thực hiện theo yêu cầu của cô
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM