TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT LÀM QUEN CỤM TỪ: BÚT CHÌ, CÁI CẶP

TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT LÀM QUEN CỤM TỪ: BÚT CHÌ, CÁI CẶP


I.Mục đích yêu cầu:
1.kiến thức:
+ Hiểu nghĩa của các từ, chỉ vào tranh và nói được các từ : - Cái cặp, bút chì.
+ Hiểu nghĩa các câu: “ Cái cặp màu xanh”. “ Bút chì của bé”

2 kĩ năng:
+ Hiểu nghĩa và nói chính xác các từ: - Cái cặp, bút chì.
+ Nói đúng  các câu: “ Cái cặp màu xanh”. “ Bút chì của bé”

   3. Thái độ :
- Tham gia học các từ mới  và vận dụng các từ “- Cái cặp, bút chì..” vào câu nói

II. Chuẩn bị:
* Đồ dùng: - Hệ thống câu hỏi.
                   -Vật thật: cái cặp, bút chì.
                   - Thẻ chữ rời.
* Địa điểm: Phòng học.

III. Cách tiến hành

Hoạt động của cô
Hoạt động của trẻ
Hoạt động 1: Ổn định, dẫn dắt, giới thiệu
- Cô cho trẻ hát bài hát “Em đi mẫu giáo”
- Đàm thoại bài hát.
- Giới thiệu hoạt động.

Hoạt động 2: Cung cấp lại từ
- Cho trẻ xem tranh và dưới tranh có từ  “Cái cặp”.
- Cô đọc mẫu 3 lần, sau đó cô giải thích cho trẻ biết Cái cặp tiếng hre đọc là.....
- Cô cho cả lớp đọc 2-3 lần, tổ nhóm, cá nhân đọc.
- Tương tự cho trẻ đọc với các  từ còn lại
Hoạt động 3: Luyện câu nói
- Cô hỏi: Đây là cái gì ?
- Cô treo tranhgắn thẻ câu: Đây là Cái cặp
- Cô đọc mẫu 3 lần, sau đó cho lớp, tổ, nhóm, cá nhân đọc
- Tương tự cô thực hiện với các từ còn lại
Hoạt động 4: Luyện đối thoại
* Giáo  viên đặt câu hỏi và trẻ trả lời theo mẫu câu, trẻ lắng nghe.
- GV chỉ vào tranh và hỏi: Đây là cái gì? Và tự trả lời: Đây là Cái cặp
- Tương tự cô thực hiện với các từ còn lại
* Giáo viên hỏi và trẻ trả lời:
- Đây là cái gì?
- Trẻ trả lời: Đây là Cái cặp
- Tương tự thực hiện với các từ còn lại
* Trẻ hỏi giáo viên trả lời
- Trẻ hỏi: Đây là cái gì?
Hoạt động 5: Thực hành theo tình huống
- Cô cho trẻ xem tranh về các từ trẻ vừa học, trẻ quan sát và hỏi nội dung bức tranh.
- Tương tự với các bức tranh còn lại
Hoạt động 6: Tổ chức trò chơi
* Trò chơi 1: Ai đúng hơn
- Cách chơi: Cô chia lớp thành ba đội thi đua nhau ghép tranh về các từ trẻ vừa học. Đội nào nhanh và ghép tranh đúng thì đội đó sẽ chiến thắng
* Trò chơi 2: Nói đúng tên
- Cô đưa tranh về về các từ trẻ vừa học cho trẻ nói tên.
Kết thúc: Cô củng cố, nhận xét, tuyên dương trẻ, chuyển hoạt  động.

- Trẻ hát
- Trẻ trả lời.
- Trẻ chú ý.

- Trẻ quan sát.
- Trẻ lắng nghe

- Lớp, tổ, nhóm, cá nhân
- Trẻ thực hiện

- Trẻ lắng nghe.
- Trẻ chú ý
- Trẻ đọc
- Trẻ thực hiện

- Trẻ chú ý
- Trẻ thực hiện

- Trẻ lắng nghe.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ thực hiện.

- Trẻ hỏi

- Trẻ quan sát

- Trẻ thực hiện.
- Trẻ chơi
- Trẻ chơi

- Trẻ lắng nghe
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM