TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT - LÀM QUEN CÁC TỪ: PHÒNG BẢO VỆ , PHÒNG Y TẾ, NHÀ BẾP

TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT
LÀM QUEN CÁC TỪ: PHÒNG BẢO VỆ , PHÒNG Y TẾ, NHÀ BẾP


I. Mục đích, yêu cầu:
1/ Kiến thức:
- Trẻ 4-5 tuổi:
+ Hiểu nghĩa của các từ, chỉ vào tranh và nói được từ “phòng bảo vệ , phòng y tế, nhà bếp”
+ Hiểu nghĩa các câu “Các hoạt động ở lớp mẫu giáo”

2/ Kỹ năng:
- Trẻ 4-5 tuổi:
+ Hiểu nghĩa và nói chính xác các từ “phòng bảo vệ , phòng y tế, nhà bếp”
+ Nói đúng các câu “Các hoạt động ở lớp mẫu giáo”

3/ Thái độ:
- Tham gia học từ mới,vận dụng các từ “phòng bảo vệ , phòng y tế, nhà bếp” trong giao tiếp

II. Chuẩn bị:
- Hệ thống câu hỏi phù hợp
- Cô tham khảo, tìm tòi để biết và nói được các từ mà cô sẽ dạy các cháu bằng tiếng mẹ đẻ.
- Đồ dùng của cô: Tranh mẫu “phòng bảo vệ , phòng y tế, nhà bếp” thẻ từ “phòng bảo vệ , phòng y tế, nhà bếp”

III. Cách tiến hành:

Hoạt động của cô
Hoạt động của trẻ
Hoạt động 1: Ổn định, dẫn dắt, giới thiệu
- Cho trẻ hát bài “Cháu đi mẫu giáo”
- Đàm thoại với trẻ về nội dung bài hát.
- Giới thiệu hoạt động.

Hoạt động 2: Cung cấp từ mới
- Cho trẻ xem tranh nhà bếp và có từ “nhà bếp   ”.
- Cô đọc mẫu 3 lần, sau đó cô giải thích cho trẻ biết tiếng hre đọc là.....
- Cô cho cả lớp đọc 2-3 lần, tổ nhóm, cá nhân đọc.
- Tương tự dạy trẻ đọc và làm quen với hai từ còn lại

Hoạt động 3: Luyện câu nói
- Cô hỏi: Đây là gì?
- Cô treo tranh Đón trẻ, gắn thẻ câu: Đây là nhà bếp
- Cô đọc mẫu 3 lần, sau đó cho lớp, tổ, nhóm, cá nhân đọc
- Tương tự cô thực hiện với từ còn lại

Hoạt động 4: Luyện đối thoại
* Giáo  viên đặt câu hỏi và trẻ trả lời theo mẫu câu, trẻ lắng nghe.
- GV chỉ vào tranh và hỏi: Đây là gì? Và tự trả lời: Đây là nhà bếp
- Tương tự cô thực hiện từ còn lại
* Giáo viên hỏi và trẻ trả lời:
- Đây là gì?
- Trẻ trả lời: Đây là nhà bếp 
- Tương tự thực hiện hai từ còn lại
* Trẻ hỏi giáo viên trả lời
- Trẻ hỏi: Đây là gì?

Hoạt động 5: Thực hành theo tình huống
- Cô cho trẻ xem tranh về hình ảnh Các hoạt động ở lớp mẫu giáo, trẻ quan sát và hỏi nội dung bức tranh.
- Tương tự với hai bức tranh còn lại

Hoạt động 6: Tổ chức trò chơi
* Trò chơi 1: Ai đúng hơn
- Cách chơi: Cô chia lớp thành ba đội thi đua nhau ghép tranh phòng bảo vệ , phòng y tế, nhà bếp. Đội nào nhanh và ghép tranh đúng thì đội đó sẽ chiến thắng
* Trò chơi 2: Nói đúng tên
- Cô đưa tranh về Đón trẻ, thể dục sáng, hoạt động ngoài trời cho trẻ nói tên.
Kết thúc: Cô củng cố, nhận xét, tuyên dương trẻ, chuyển hoạt  động.

- Trẻ hát
- Trẻ trả lời.
- Trẻ chú ý.

- Trẻ quan sát.
- Trẻ lắng nghe

- Lớp, tổ, nhóm, cá nhân
- Trẻ thực hiện

- Trẻ lắng nghe.
- Trẻ chú ý
- Trẻ đọc
- Trẻ thực hiện


- Trẻ chú ý
- Trẻ thực hiện

- Trẻ lắng nghe.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ thực hiện.

- Trẻ hỏi

- Trẻ quan sát

- Trẻ thực hiện.

- Trẻ chơi- Trẻ chơi


- Trẻ lắng nghe
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM