TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT CUNG CẤP TỪ MỚI: LỚP MẪU GIÁO, ĐỒ CHƠI

TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT
CUNG CẤP TỪ MỚI: LỚP MẪU GIÁO, ĐỒ CHƠI


I.Mục đích yêu cầu:
1.kiến thức:
  - Trẻ 4-5 tuổi: + Hiểu nghĩa của các từ, chỉ vào tranh và nói được các từ : lớp mẫu giáo, đồ chơi
  + Hiểu nghĩa các câu: “ Lớp mẫu giáo A1 có nhiều đồ chơi”
2.kĩ năng:
- Trẻ 4-5 tuổi: + Hiểu nghĩa và nói chính xác các từ: lớp mẫu giáo, đồ chơi.
+ Nói đúng  các câu: “ Lớp mẫu giáo A1 có nhiều đồ chơi”

3. Thái độ :
- Tham gia học các từ mới  và vận dụng các từ “lớp mẫu giáo, đồ chơi” vào câu nói

II. Chuẩn bị:
- Hệ thống câu hỏi phù hợp
- Cô tra từ để biết và nói được các từ mà cô sẽ dạy các cháu
- Đồ dùng của cô: tranh mẫu lớp mẫu giáo, đồ chơi., thẻ từ tên lớp mẫu giáo, đồ chơi.

III.Tiến hành:

HĐ của cô
HĐ của trẻ
1. Hoạt động 1:ổn định
- Cô cho trẻ hát “ em đi mẫu giáo ”
- Cô cùng trẻ trò chuyện về nội dung bài hát.
2. Hoạt động 2: cung cấp từ mới
- Cho trẻ quan sát tranh lớp mẫu giáo và có từ “Lớp mẫu giáo”
- Cô đọc mẫu 3 lần, sau đó cô giải thích cho trẻ biết ngày hội tiếng hre đọc là……………, cô cho cả lớp đọc 2-3 lần, tổ nhóm, cá nhân đọc.
- Tương tự dạy trẻ đọc và làm quen từ còn lại

3. Hoạt động 3: Luyện câu nói
- Cô hỏi: đây là gì?
- Cô treo tranh Lớp mẫu giáo và gắn thẻ câu: Đây là Lớp mẫu giáo.
- Cô đọc mẫu 3 lần, sau đó cho lớp, tổ, nhóm, cá nhân đọc
- Tương tự cô thực hiện với từ còn lại

4.Hoạt động: Luyện đối thoại:
4.Giáo  viên đặt câu hỏi và trẻ trả lời theo mẫu câu, trẻ lắng nghe.
- GV chỉ vào tranh và hỏi: đây là  gì? Và tự trả lời: Đây là Lớp mẫu giáo
- Tương tự cô thực hiện từ còn lại
4.2 GV hỏi và trẻ trả lời:
- Đây là gì?
- Trẻ trả lời: đây là Lớp mẫu giáo
- Tương tự thực hiện từ còn lại
4.3 Trẻ hỏi GV trả lời
- Trẻ hỏi: đây là gì?
5. Hoạt động 5: thực hiện theo tình huống
- Cô cho trẻ xem tranh về hình ảnh Lớp mẫu giáo, trẻ quan sát và hỏi nội dung bức tranh.
- Tương tự với hai bức tranh đồ chơi ở lớp

6. Hoạt động 6: tổ chức trò chơi
* Trò chơi: ai đúng hơn
- Cô chia lớp thành hai đội thi đua nhau ghép tranh lớp mẫu giáo và đồ chơi.  Đội nào nhanh và ghép tranh đúng thì đội đó sẽ chiến thắng
* Trò chơi 2: Nói đúng tên
- Cô đưa tranh ảnh về lớp mẫu giáo và đồ chơi cho trẻ nói tên
* Kết thúc: cô cũng cố, nhận xét, tuyên dương trẻ, chuyển hoạt  động.

Hát
Lắng nghe, trả lời

Quan sát tranh
Lắng nghe
Lớp, tổ, nhóm, cá nhân đọc


Quan sát
Lắng nghe
Lớp, tổ, nhóm, cá nhân đọcQuan sát
Lắng nghe


Lắng nghe
Trả lời
Quan sát
Trả lờiLắng nghe cách chơi, trẻ chơi

Lắng nghe
trẻ chơi
Lăng nghe,
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM