Mã tỉnh, Mã huyện, Mã trường phổ thông địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã - Phân Khu vực
Dưới đây là thông tin về Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã, phường cũng như Khu vực của từng trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Mã tỉnh của Tuyên Quang là 09 còn Mã Huyện là từ 00 → 07 được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Trong đó, DTNT = Dân tộc nội trú.

Tỉnh Tuyên Quang: Mã 09
Đối với Quân nhân, Công an tại ngũ và Học ở nước ngoài:

Mã Quận huyện
Tên Quận Huyện
Mã trường
Tên trường
Khu vực
00
Sở Giáo dục và Đào tạo
900
Quân nhân, Công an_09
KV3
00
Sở Giáo dục và Đào tạo
800
Học ở nước ngoài_09
KV3

Thành phố Tuyên Quang: Mã 01
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
012
THPT Nguyễn Văn Huyên
xã An Tường, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
KV1
013
THPT Sông Lô
xã Đội Cấn, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
KV1
014
Trung tâm GDTX-HN tỉnh
Ph. Tân Quang, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
KV1
011
THPT Ỷ La
Ph.Tân Hà, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
KV1
010
THPT Tân Trào
Ph. Tân Quang, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
KV1
009
THPT Chuyên tỉnh
Ph. Minh Xuân, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
KV1
008
Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Tuyên Quang
Ph. Nông Tiến, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
KV1, DTNT

Huyện Lâm Bình: Mã 02
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
037
THPT Lâm Bình
Xã Lăng Can, H.Lâm Bình, Tuyên Quang
KV1
015
THPT Thượng Lâm
Xã Thượng Lâm, H. Lâm Bình, Tuyên Quang
KV1

Huyện Na Hang: Mã 03
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
016
THPT Na Hang
TT Na Hang, H. Na Hang, Tuyên Quang
KV1
017
THPT Yên Hoa
Xã Yên Hoa, Na Hang, Tuyên Quang
KV1

Huyện Chiêm Hóa: Mã 04
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
023
THPT Hòa Phú
Xã Hòa Phú, H. Chiêm Hóa, Tuyên Quang
KV1
039
Trung tâm dậy nghề huyện Chiêm Hóa
Xã Xuân Quang, H. Chiêm Hóa, Tuyên Quang
KV1
021
THPT Hà Lang
Xã Hà Lang, H.Chiêm Hóa, Tuyên Quang
KV1
020
THPT Minh Quang
Xã Minh Quang, H. Chiêm Hóa, Tuyên Quang
KV1
019
THPT Kim Bình
Xã Kim Bình, H. Chiêm Hóa, Tuyên Quang
KV1
018
THPT Chiêm Hóa
TT. Vĩnh Lộc, H. Chiêm Hóa, Tuyên Quang
KV1
022
THPT Đầm Hồng
Xã Ngọc Hội, H.Chiêm Hóa, Tuyên Quang
KV1

Huyện Hàm Yên: Mã 05
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
026
THPT Thái Hòa
Xã Thái Hòa, Hàm Yên, Tuyên Quang
KV1
025
THPT Phù Lưu
Xã Phù Lưu, Hàm Yên, Tuyên Quang
KV1
024
THPT Hàm Yên
TT. Tân Yên, H. Hàm Yên, Tuyên Quang
KV1

Huyện Yên Sơn: Mã 06
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
030
THPT Tháng 10
Xã Mỹ Bằng, Yên Sơn, Tuyên Quang
KV1
027
THPT Xuân Huy
Xã Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang
KV1
028
THPT Trung Sơn
Xã Trung Sơn, Yên Sơn, Tuyên Quang
KV1
029
THPT Xuân Vân
Xã Xuân Vân, Yên Sơn, Tuyên Quang
KV1

Huyện Sơn Dương: Mã 07
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
035
THPT Kháng Nhật
Xã Kháng Nhật, Sơn Dương, Tuyên Quang
KV1
038
Phổ thông Dân tộc nội trú ATK Sơn Dương
Xã Minh Thanh, H. Sơn Dương, Tuyên Quang
KV1, DTNT
034
THPT Đông Thọ
Xã Đông Thọ, Sơn Dương, Tuyên Quang
KV1
033
THPT ATK Tân Trào
Xã Minh Thanh, Sơn Dương, Tuyên Quang
KV1
032
THPT Kim Xuyên
Xã Hồng Lạc, Sơn Dương, Tuyên Quang
KV1
031
THPT Sơn Dương
TT. Sơn Dương, H. Sơn Dương, Tuyên Quang
KV1
036
THPT Sơn Nam
Xã Sơn Nam, Sơn Dương, Tuyên Quang
KV1
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM