Mã tỉnh, Mã huyện, Mã trường phổ thông địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã - Phân Khu vực
Dưới đây là thông tin về Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã, phường cũng như Khu vực của từng trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Mã tỉnh của Lạng Sơn là 10 còn Mã Huyện là từ 00 → 11 được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Trong đó, DTNT = Dân tộc nội trú.

Tỉnh Lạng Sơn: Mã 10
Đối với Quân nhân, Công an tại ngũ và Học ở nước ngoài:
Mã Quận huyện
Tên Quận Huyện
Mã trường
Tên trường
Khu vực
00
Sở Giáo dục và Đào tạo
900
Quân nhân, Công an_10
KV3
00
Sở Giáo dục và Đào tạo
800
Học ở nước ngoài_10
KV3

Thành Phố Lạng Sơn: Mã 01
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
000
Sở GD&ĐT Lạng Sơn
Số 6, Hoàng Văn Thụ, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn
KV1
002
THPT Chuyên Chu Văn An
Số 55- Đường Tổ Sơn- P. Chi Lăng- TP Lạng Sơn
KV1
001
THPT Việt Bắc
Số 72, đường Phai Vệ, P. Đông Kinh, TP Lạng Sơn
KV1
003
THPT DT Nội trú tỉnh
Ph. Đông Kinh-TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
KV1, DTNT
004
Cao đẳng nghề Lạng Sơn
Xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
KV1
005
TT GDTX 1 tỉnh
Đường Ba Sơn, P. Tam Thanh, TP Lạng Sơn
KV1
006
THPT Ngô Thì Sỹ
Ph. Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
KV1

Huyện Tràng Định: Mã 02
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
007
THPT Tràng Định
TTr Thất Khê, H. Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
KV1
009
THPT Bình Độ
Thôn Nà Nạ, Xã Quốc Việt, H. Tràng Định
KV1
008
TT GDTX Tràng Định
Số 197, đường Hoàng Văn thụ, Thất Khê, Tràng Định
KV1
041
TT GDNN-GDTX Tràng Định
Số 197, đường Hoàng Văn thụ, Thất Khê, Tràng Định
KV1

Huyện Bình Gia: Mã 03
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
010
THPT Bình Gia
TTr Bình Gia, H. Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn
KV1
042
TT GDNN-GDTX Bình Gia
Thôn Pá Nim, xã Tô Hiệu, H. Bình Gia, Lạng Sơn
KV1
012
THPT Pác Khuông
Thôn Pác Khuông, xã Thiện Thuật, H. Bình Gia, LS
KV1
011
TT GDTX Bình Gia
Thôn Pá Nim, xã Tô Hiệu, H. Bình Gia, Lạng Sơn
KV1

Huyện Văn Lãng: Mã 04
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
013
THPT Văn Lãng
TTr Na Sầm, H. Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
KV1
043
TT GDNN-GDTX Văn Lãng
Tân Hội - Tân Lang - Văn Lãng - Lạng Sơn
KV1
014
TT GDTX Văn Lãng
Tân Hội - Tân Lang - Văn Lãng - Lạng Sơn
KV1

Huyện Bắc Sơn: Mã 05
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
015
THPT Bắc Sơn
TTr. Bắc Sơn, H. Bắc Sơn, Lạng Sơn
KV1
044
TT GDNN-GDTX Bắc Sơn
Khu Hoàng Văn Thụ, TT Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
KV1
016
THPT Vũ Lễ
Xã Vũ Lễ, H. Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
KV1
017
TTGDTX Bắc Sơn
Khu Hoàng Văn Thụ, TT Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
KV1

Huyện Văn Quan: Mã 06
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
019
THPT Văn Quan
Phố Điềm He, xã Văn An, H. Văn Quan, Lạng Sơn
KV1
045
TT GDNN-GDTX Văn Quan
Phố Tân Xuân-TTr. Văn Quan-H. Văn Quan
KV1
020
TT GDTX Văn Quan
Phố Tân Xuân-TTr. Văn Quan-H. Văn Quan
KV1
018
THPT Lương Văn Tri
TTr. Văn Quan, H. Văn Quan, Lạng Sơn
KV1

Huyện Cao Lộc: Mã 07
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
022
THPT Cao Lộc
TTr. Cao Lộc, H. Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
KV1
046
TT GDNN-GDTX Cao Lộc
Số 79 đường Mỹ Sơn, khối 6 TTr. Cao Lộc, Cao Lộc
KV1
023
TT GDTX Cao Lộc
Số 79 đường Mỹ Sơn, khối 6 TTr. Cao Lộc, Cao Lộc
KV1
021
THPT Đồng Đăng
Khu Hoàng V.Thụ, T.trấn Đồng Đăng, H. Cao Lộc
KV1
039
THPT Ba Sơn
Xã Cao Lâu, H. Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
KV1

Huyện Lộc Bình: Mã 08
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
047
TT GDNN-GDTX Lộc Bình
Khu Phiêng Quăn-TT Lộc Bình-H Lộc Bình
KV1
035
THPT Tú Đoạn
Thôn Rinh Chùa, xã Tú Đoạn, H. Lộc Bình
KV1
026
TT GDTX Lộc Bình
Khu Phiêng Quăn-TT Lộc Bình-H Lộc Bình
KV1
025
THPT Na Dương
Khu 9, TTr. Na Dương, H. Lộc Bình
KV1
024
THPT Lộc Bình
TTr. Lộc Bình, H. Lộc Bình, Lạng Sơn
KV1

Huyện Chi Lăng: Mã 09
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
027
THPT Chi Lăng
Khu Hòa Bình, TTr. Đồng Mỏ, Chi Lăng
KV1
028
THPT Hòa Bình
Thôn Pa Ràng- Xã Hòa Bình-H.Chi Lăng, Lạng Sơn
KV1
029
TT GDTX Chi Lăng
TTr. Đồng Mỏ, H.Chi Lăng, Lạng Sơn
KV1
048
TT GDNN-GDTX Chi Lăng
TTr. Đồng Mỏ, H.Chi Lăng, Lạng Sơn
KV1
036
THPT Đồng Bành
TTr Chi Lăng, H. Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
KV1

Huyện Đình Lập: Mã 10
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
030
THPT Đình Lập
TTr. Đình Lập, H. Đình Lập, Lạng Sơn
KV1
049
TT GDNN-GDTX Đình Lập
Khu 8, TTr. Đình Lập, H. Đình Lập, Lạng Sơn
KV1
031
TT GDTX Đình Lập
Khu 8, TTr. Đình Lập, H. Đình Lập, Lạng Sơn
KV1

Huyện Hữu Lũng: Mã 11
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
033
THPT Vân Nham
Xã Vân Nham, H. Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
KV1
034
TT GDTX 2 tỉnh
Khu Tân Hòa, TTr. Hữu Lũng, H. Hữu Lũng
KV1
037
CĐ Nghề Công nghệ và Nông Lâm Đông Bắc
Xã Minh Sơn, H. Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
KV1
038
THPT Tân Thành
Xã Tân Thành, H. Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
KV1
032
THPT Hữu Lũng
Số 123 Đ.Xương Giang,TTr Hữu Lũng, H. Hữu Lũng
KV1
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM