Mã tỉnh, Mã huyện, Mã trường phổ thông địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã - Phân Khu vực
Dưới đây là thông tin về Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã, phường cũng như Khu vực của từng trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Mã tỉnh của Vĩnh Phúc là 16 còn Mã Huyện là từ 00 → 09 được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Trong đó, DTNT = Dân tộc nội trú.
Tỉnh Vĩnh Phúc: Mã 16
Đối với Quân nhân, Công an tại ngũ và Học ở nước ngoài:
Mã Quận huyện
Tên Quận Huyện
Mã trường
Tên trường
Khu vực
00
Sở Giáo dục và Đào tạo
900
Quân nhân, Công an_16
KV3
00
Sở Giáo dục và Đào tạo
800
Học ở nước ngoài_16
KV3

Thành phố Vĩnh Yên: Mã 01
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
015
THPT DTNT Cấp 2,3 Tỉnh Vĩnh Phúc
Ph. Đồng Tâm TP Vĩnh Yên
KV1, DTNT
026
THPT Liên Bảo
Đường Phan Bội Châu, Ph. Liên Bảo TP Vĩnh Yên
KV2
025
CĐ nghề Vĩnh Phúc
Đường Nguyễn Tất Thành, Ph. Liên Bảo TP Vĩnh Yên
KV2
019
TC Kỹ thuật Vĩnh Phúc
Ph. Liên Bảo, TP Vĩnh Yên
KV2
013
THPT Dân lập Vĩnh Yên
Ph. Liên Bảo TP Vĩnh Yên
KV2
012
THPT Chuyên Vĩnh Phúc
Ph. Liên Bảo TP Vĩnh Yên
KV2
011
THPT Trần Phú
Ph. Liên Bảo TP Vĩnh Yên
KV2
010
CĐ nghề Việt Đức
Ph. Liên Bảo TP Vĩnh Yên
KV2
016
THPT Nguyễn Thái Học
Ph. Khai Quang TP Vĩnh Yên
KV2
017
TTGDTX Tỉnh
Ph. Liên Bảo, TP Vĩnh Yên
KV2
018
CĐ Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc
Ph. Hội Hợp, TP Vĩnh Yên
KV2
014
THPT Vĩnh Yên
Ph. Hội Hợp TP Vĩnh Yên
KV2
020
Trường Quân sự Quân khu 2
Ph. Liên Bảo, TP Vĩnh Yên
KV2

Huyện Tam Dương: Mã 02
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
023
THPT Trần Hưng Đạo
TTr. Hợp Hoà H Tam Dương
KV2NT
022
TTGDTX Tam Dương
TTr. Hợp Hoà H Tam Dương
KV2NT
021
THPT Tam Dương
TTr. Hợp Hoà H Tam Dương
KV2NT
024
THPT Tam Dương 2
Xã Duy Phiên H Tam Dương
KV2NT
027
TTGDTX & DN Tam Dương
TTr. Hợp Hoà H Tam Dương
KV2NT

Huyện Lập Thạch: Mã 03
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
039
THPT Văn Quán
Xã Văn Quán-H Lập Thạch
KV2NT
036
TTGDTX Lập Thạch
TTr. Lập Thạch H Lập Thạch
KV1
035
THPT Triệu Thái
TTr. Lập Thạch H Lập Thạch
KV1
034
THPT Trần Nguyên Hãn
Xã Triệu Đề H Lập Thạch
KV2NT
032
THPT Liễn Sơn
TTr. Hoa Sơn H Lập Thạch
KV1
031
THPT Ngô Gia Tự
TTr. Lập Thạch, H Lập Thạch
KV1
037
THPT Thái Hoà
Xã Thái Hoà, H Lập Thạch
KV1
038
TTGDTX &DN Lập Thạch
TTr. Lập Thạch H Lập Thạch
KV1

Huyện Vĩnh Tường: Mã 04
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
047
THPT Hồ Xuân Hương
Xã Tam Phúc H Vĩnh Tường
KV2NT
044
TTGDTX Vĩnh Tường
TTr. Thổ Tang H Vĩnh Tường
KV2NT
046
THPT Nguyễn Thị Giang
Xã Đại Đồng H Vĩnh Tường
KV2NT
048
TTGDTX & DN Vĩnh Tường
TTr. Thổ Tang H Vĩnh Tường
KV2NT
041
THPT Lê Xoay
TTr. Vĩnh Tường H Vĩnh Tường
KV2NT
042
THPT Nguyễn Viết Xuân
Xã Đại Đồng H Vĩnh Tường
KV2NT
043
THPT Đội Cấn
Xã Tam Phúc H Vĩnh Tường
KV2NT
045
THPT Vĩnh Tường
TTr. Vĩnh Tường H Vĩnh Tường
KV2NT

Huyện Yên Lạc: Mã 05
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
056
TTGDTX & DN Yên Lạc
Xã Tam Hồng H Yên Lạc
KV2NT
055
THPT Đồng Đậu
Xã Tam Hồng H Yên Lạc
KV2NT
054
TTGDTX Yên Lạc
Xã Tam Hồng H Yên Lạc
KV2NT
053
THPT Phạm Công Bình
Xã Nguyệt Đức H Yên Lạc
KV2NT
052
THPT Yên Lạc 2
Xã Liên Châu H Yên Lạc
KV2NT
051
THPT Yên Lạc
TTr. Yên Lạc H Yên Lạc
KV2NT

Huyện Bình Xuyên: Mã 06
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
061
THPT Bình Xuyên
TTr. Hương Canh H Bình Xuyên
KV2NT
062
THPT Quang Hà
TTr. Gia Khánh H Bình Xuyên
KV2NT
063
THPT Võ Thị Sáu
Xã Phú Xuân H Bình Xuyên
KV2NT
064
TTGDTX Bình Xuyên
TTr.Hương Canh H Bình Xuyên
KV2NT
065
CĐ nghề cơ khí nông nghiệp
Xã Tam Hợp H Bình Xuyên
KV2NT
066
THPT Nguyễn Duy Thì
TTr. Gia Khánh H Bình Xuyên
KV2NT
067
TTGDTX& DN Bình Xuyên
TTr.Hương Canh H Bình Xuyên
KV2NT

Huyện Sông Lô: Mã 07
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
071
THPT Sáng Sơn
TTr. Tam Sơn H Sông Lô
KV2NT
073
THPT Sông Lô
Xã Đồng Thịnh. H Sông Lô
KV1
072
THPT Bình Sơn
Xã Nhân Đạo H Sông Lô
KV1

Thị xã Phúc Yên: Mã 08
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
088
Trung cấp xây dựng số 4
Phường Xuân Hòa Thị xã Phúc Yên
KV2
083
THPT Xuân Hòa
Ph Xuân Hòa Thị xã Phúc Yên
KV2
084
TC nghề kỹ thuật xây dựng và nghiệp vụ
Ph Đồng Xuân Thị xã Phúc Yên
KV2
085
THPT Phúc Yên
Ph Hùng Vương Thị xã Phúc Yên
KV2
086
TTGDTX Phúc Yên
Ph Hùng Vương Thị xã Phúc Yên
KV2
087
CĐ Công nghiệp Phúc Yên
Ph Trưng Nhị Thị xã Phúc Yên
KV2
081
THPT Bến Tre
Ph Hùng Vương Thị xã Phúc Yên
KV2
089
CĐ nghề Việt Xô số 1
Ph Xuân Hòa Thị xã Phúc Yên
KV2
080
TTGDTX & DN Phúc Yên
Ph Hùng Vương Thị xã Phúc Yên
KV2
082
THCS&THPT Hai Bà Trưng
Ph Trưng Nhị Thị xã Phúc Yên
KV2

Huyện Tam Đảo: Mã 09
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
092
TTGDTX Tam Đảo
Xã Hồ Sơn H. Tam Đảo
KV1
091
THPT Tam Đảo
Xã Tam Quan H Tam Đảo
KV1
093
THPT Tam Đảo 2
Xã Bồ Lý H Tam Đảo
KV1
094
TTGDTX & DN Tam Đảo
Xã Hồ Sơn H. Tam Đảo
KV1
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM