Mã tỉnh, Mã huyện, Mã trường phổ thông địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã - Phân Khu vực
Dưới đây là thông tin về Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã, phường cũng như Khu vực của từng trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Mã tỉnh của Vĩnh Long là 57 còn Mã Huyện là từ 00 → 08 được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Trong đó, DTNT = Dân tộc nội trú.

Tỉnh Vĩnh Long: Mã 57
Đối với Quân nhân, Công an tại ngũ và Học ở nước ngoài:
Mã Quận huyện
Tên Quận Huyện
Mã trường
Tên trường
Khu vực
00
Sở Giáo dục và Đào tạo
900
Quân nhân, Công an_57
KV3
00
Sở Giáo dục và Đào tạo
800
Học ở nước ngoài_57
KV3

Thành phố Vĩnh Long: Mã 01
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
000
Sở Giáo dục- Đào tạo
Ph. 1, Thành phố Vĩnh Long
KV2
032
TTGDTX TP Vĩnh Long
Ph. 4, TP Vĩnh Long
KV2
024
THCS và THPT Trưng Vương
Ph. 9, TP Vĩnh Long
KV2
044
TT GDNN-GDTX TP Vĩnh Long
Ph. 4, TP Vĩnh Long
KV2
001
THPT Lưu Văn Liệt
Ph. 1, Thành phố Vĩnh Long
KV2
015
THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Ph. 4, Thành phố Vĩnh Long
KV2
003
THPT Vĩnh Long
Ph. 4, Thành phố Vĩnh Long
KV2
043
Cao đẳng Kinh tế Tài chính Vĩnh Long
Phường 8, Thành phố Vĩnh Long
KV2
042
Năng khiếu Thể dục thể thao
Ph.2 , TP Vĩnh Long
KV2
002
THPT Nguyễn Thông
Ph. 8, Thành phố Vĩnh Long
KV2

Huyện Long Hồ: Mã 02
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
041
THPT Hòa Ninh
Xã Hòa Ninh, H. Long Hồ
KV2NT
029
THCS và THPT Phú Quới
Xã Phú Quới, H. Long Hồ
KV2NT
033
TTGDTX huyện Long Hồ
TT Long Hồ, H. Long Hồ
KV2NT
004
THPT Phạm Hùng
TT Long Hồ, H. Long Hồ
KV2NT
045
TT GDNN-GDTX huyện Long Hồ
TT Long Hồ, H. Long Hồ
KV2NT

Huyện Mang Thít: Mã 03
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
023
THCS và THPT Mỹ Phước
Xã Mỹ Phước, H. Mang Thít
KV2NT
005
THPT Mang Thít
TT Cái Nhum, H. Mang Thít
KV2NT
034
TTGDTX huyện Mang Thít
TT Cái Nhum, H. Mang Thít
KV2NT
046
TT GDNN-GDTX huyện Mang Thít
TT Cái Nhum, H. Mang Thít
KV2NT
006
THPT Nguyễn Văn Thiệt
TT Cái Nhum, H. Mang Thít
KV2NT

Thị xã Bình Minh: Mã 04
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
009
THPT Bình Minh
Ph. Thành Phước, thị xã Bình Minh
KV2
035
TTGDTX Thị xã Bình Minh
Ph. Cái Vồn, thị xã Bình Minh
KV1
021
THPT Hoàng Thái Hiếu
Ph. Cái Vồn, thị xã Bình Minh
KV1
047
TT GDNN-GDTX Thị xã Bình Minh
Ph. Cái Vồn, thị xã Bình Minh
KV1

Huyện Tam Bình: Mã 05
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
048
TT GDNN-GDTX huyện Tam Bình
TT Tam Bình, H. Tam Bình
KV2NT
036
TTGDTX huyện Tam Bình
TT Tam Bình, H. Tam Bình
KV2NT
028
THPT Phan Văn Hòa
Xã Hậu Lộc, H. Tam Bình
KV2NT
026
Phổ thông Dân tộc Nội trú
Xã Tường Lộc, H. Tam Bình
KV2NT, DTNT
027
THCS và THPT Phú Thịnh
Xã Phú Thịnh, H. Tam Bình
KV2NT
018
THPT Tam Bình
TT Tam Bình, H. Tam Bình
KV2NT
012
THCS và THPT Long Phú
Xã Long Phú, H. Tam Bình
KV2NT
011
THPT Trần Đại Nghĩa
Xã Tường Lộc, H. Tam Bình
KV2NT

Huyện Trà Ôn: Mã 06
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
014
THPT Hựu Thành
Xã Hựu Thành, H. Trà Ôn
KV1
037
TTGDTX huyện Trà Ôn
Xã Thiện Mỹ, H. Trà Ôn
KV1
020
THPT Vĩnh Xuân
Xã Vĩnh Xuân, H. Trà Ôn
KV2NT
019
THPT Lê Thanh Mừng
Xã Thiện Mỹ, H. Trà Ôn
KV1
013
THPT Trà Ôn
TT Trà Ôn, H. Trà Ôn
KV2NT
030
THCS và THPT Hoà Bình
Xã Hoà Bình, H. Trà Ôn
KV2NT
049
TT GDNN-GDTX huyện Trà Ôn
Xã Thiện Mỹ, H. Trà Ôn
KV1

Huyện Vũng Liêm: Mã 07
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
008
THPT Hiếu Phụng
Xã Hiếu Phụng, H. Vũng Liêm
KV2NT
038
TTGDTX huyện Vũng Liêm
TT Vũng Liêm, H. Vũng Liêm
KV2NT
007
THPT Võ Văn Kiệt
TT Vũng Liêm, H. Vũng Liêm
KV2NT
031
THCS và THPT Hiếu Nhơn
Xã Hiếu Nhơn, H. Vũng Liêm
KV2NT
022
THPT Nguyễn Hiếu Tự
TT Vũng Liêm, H. Vũng Liêm
KV2NT
050
TT GDNN-GDTX huyện Vũng Liêm
Xã Trung Thành, H. Vũng Liêm
KV1

Huyện Bình Tân: Mã 08
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
040
TTGDTX huyện Bình Tân
Xã Thành Đông, H. Bình Tân
KV2NT
025
THPT Tân Lược
Xã Tân Lược, H. Bình Tân
KV2NT
010
THPT Tân Quới
Xã Tân Quới, H. Bình Tân
KV2NT
051
TT GDNN-GDTX huyện Bình Tân
Xã Thành Đông, H. Bình Tân
KV2NT
039
THCS và THPT Mỹ Thuận
Xã Mỹ Thuận, H. Bình Tân
KV2NT
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM