Mã tỉnh, Mã huyện, Mã trường phổ thông địa bàn tỉnh Trà Vinh

Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã Xã - Phân Khu vực
Dưới đây là thông tin về Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã Xã, phường cũng như Khu vực của từng trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Mã tỉnh của Trà Vinh là 58 còn Mã Huyện là từ 00 → 09 được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Trong đó, DTNT = Dân tộc nội trú.

Tỉnh Trà Vinh: Mã 58
Đối với Quân nhân, Công an tại ngũ và Học ở nước ngoài:
Mã Quận huyện
Tên Quận Huyện
Mã trường
Tên trường
Khu vực
00
Sở Giáo dục và Đào tạo
900
Quân nhân, Công an_58
KV3
00
Sở Giáo dục và Đào tạo
800
Học ở nước ngoài_58
KV3

Thành phố Trà Vinh: Mã 01
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
012
THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành
Phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
KV2
047
Trường Trung cấp Pali Khmer
Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
KV1
017
THPT Thành Phố Trà Vinh
Phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
KV1
011
Trường phổ thông Dân Tộc Nội Trú THPT tỉnh Trà Vinh
Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, hưởng ưu tiên theo hộ khẩu
KV1, DTNT
016
Trung tâm GDTX-HNDN thành phố Trà Vinh
Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
KV1
001
THPT Phạm Thái Bường
Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
KV1
043
Trường Thực Hành Sư Phạm
Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
KV1
039
Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh
Xã Long Đức, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
KV1

Huyện Càng Long: Mã 02
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
003
THPT Nguyễn Văn Hai
Xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
KV1
014
THPT Hồ Thị Nhâm
Xã Nhị Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
KV2NT
015
THPT Dương Háo Học
Xã Tân An, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
KV2NT
020
THPT Bùi Hữu Nghĩa
Xã Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
KV1
002
THPT Nguyễn Đáng
Thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
KV2NT
013
Trung tâm GDTX – DN huyện Càng Long
Thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
KV2NT
048
Trung tâm GDNN - GDTX huyện Càng Long
Thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
KV2NT

Huyện Cầu Kè: Mã 03
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
004
THPT Cầu Kè
Thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh
KV1
036
Trung tâm GDTX- DN huyện Cầu Kè
Xã Hòa Tân , huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh
KV1
051
Trung tâm GDNN - GDTX huyện Cầu Kè
Xã Hòa Tân , huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh
KV1
025
THPT Phong Phú
Xã Phong Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh
KV1
035
THPT Tam Ngãi
Xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh
KV1

Huyện Tiểu Cần: Mã 04
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
050
Trung tâm GDNN - GDTX huyện Tiểu Cần
TT Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
KV1
031
THPT Hiếu Tử
Xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
KV1
019
THPT Cầu Quan
Thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
KV2NT
028
Trung tâm GDTX- DN huyện Tiểu Cần
TT Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
KV1
005
THPT Tiểu Cần
Xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
KV1

Huyện Châu Thành: Mã 05
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
049
Trung tâm GDNN - GDTX huyện Châu Thành
Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
KV1
040
Trường THPT Lương Hòa A
Xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
KV1
030
THPT Hòa Lợi
Xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
KV1
027
Trung tâm GDTX- DN huyện Châu Thành
Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
KV1
021
THPT Hòa Minh
Xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
KV1
006
THPT Vũ Đình Liệu
Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
KV1

Huyện Trà Cú: Mã 06
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
041
THCS-THPT Dân Tộc Nội Trú huyện Trà Cú
Thị Trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, hưởng ưu tiên theo hộ khẩu
KV1, DTNT
008
THPT Đại An
Xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
KV1
007
THPT Trà Cú
Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
KV1
024
THPT Hàm Giang
Xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
KV1
026
THPT Tập Sơn
Xã Tập Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
KV1
018
THPT Long Hiệp
Xã Long Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
KV1
038
Trung tâm GDTX-HNDN huyện Trà Cú
Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
KV1

Huyện Cầu Ngang: Mã 07
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
009
THPT Dương Quang Đông
Thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
KV1
052
Trung tâm GDNN - GDTX huyện Cầu Ngang
Xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
KV1
023
THPT Cầu Ngang B
Xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
KV2NT
022
THPT Cầu Ngang A
Xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
KV2NT
032
THPT Nhị Trường
Xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
KV1
037
Trung tâm GDTX- DN huyện Cầu Ngang
Xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
KV1

Huyện Duyên Hải: Mã 08
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
029
THPT Long Khánh
TT Long Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
KV1
045
THPT Long Hữu
Xã Long Hữu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
KV2NT
046
Trung Tâm GDTX-DN huyện Duyên Hải
Thị trấn Duyên Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
KV2NT
033
THPT Đôn Châu
Xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
KV1
044
THPT Duyên Hải
Thị trấn Duyên Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
KV2NT

Thị Xã Duyên Hải: Mã 09
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
010
THPT Duyên Hải
Phường 1, thị Xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
KV2
034
THPT Long Hữu
Phường 2, thị Xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
KV2
042
Trung tâm GDTX - DN thị Xã Duyên Hải
Phường 2, thị Xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
KV2
053
Trung tâm GDNN - GDTX thị Xã Duyên Hải
Phường 2, thị Xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
KV2
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM