Mã tỉnh, Mã huyện, Mã trường phổ thông địa bàn tỉnh Thái Bình

Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã - Phân Khu vực
Dưới đây là thông tin về Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã, phường cũng như Khu vực của từng trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Mã tỉnh của Thái Bình là 26 còn Mã Huyện là từ 00 → 08 được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Trong đó, DTNT = Dân tộc nội trú.

Tỉnh Thái Bình: Mã 26
Đối với Quân nhân, Công an tại ngũ và Học ở nước ngoài:
Mã Quận huyện
Tên Quận Huyện
Mã trường
Tên trường
Khu vực
00
Sở Giáo dục và Đào tạo
900
Quân nhân, Công an_26
KV3
00
Sở Giáo dục và Đào tạo
800
Học ở nước ngoài_26
KV3

Thành phố Thái Bình: Mã 01
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
006
THPT Nguyễn Thái Bình
Đường Hoàng Văn Thái, xã Vũ Chính, Thành phố Thái Bình
KV2
007
TT GDNN-GDTX Thành phố Thái Bình
Số 29, ngõ 22, đường Hoàng Công Chất, P.Quang Trung, Thành phố Thái Bình
KV2
059
Trung cấp nghề cho người khuyết tật Thái Bình
Xóm 8, xã Đông Hòa, Thành phố Thái Bình
KV2
060
Cao đẳng nghề Thái Bình
514 Đường Long Hưng, phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình
KV2
061
Cao đẳng nghề số 19 - Bộ Quốc phòng
784 Phố Lý Bôn, phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình
KV2
004
THPT Nguyễn Đức Cảnh
Số 24 Đinh Tiên Hoàng, phường Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình
KV2
005
THPT Nguyễn Công Trứ
Phố Kim Đồng, phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình
KV2
002
THPT Chuyên Thái Bình
386A Phan Bá Vành, phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình
KV2
003
THPT Lê Quý Đôn
Số 343, đường Lý Bôn, phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình
KV2

Huyện Quỳnh Phụ: Mã 02
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
010
THPT Quỳnh Thọ
Xã Quỳnh Thọ, Quỳnh Phụ, Thái Bình
KV2NT
011
THPT Phụ Dực
Thị trấn An Bài, Quỳnh Phụ, Thái Bình
KV2NT
014
TT GDNN-GDTX Quỳnh Phụ
Khu 1B, Thị trấn Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, Thái Bình
KV2NT
013
THPT Trần Hưng Đạo
Xã An Vũ, Quỳnh Phụ, Thái Bình
KV2NT
012
THPT Nguyễn Huệ
Xã Quỳnh Hưng, Quỳnh Phụ, Thái Bình
KV2NT
009
THPT Quỳnh Côi
Khu 3B, Thị trấn Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, Thái Bình
KV2NT

Huyện Hưng Hà: Mã 03
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
022
TT GDNN-GDTX Hưng Hà
Thị trấn Hưng Hà, Hưng Hà, Thái Bình
KV2NT
021
THPT Trần Thị Dung
Thị trấn Hưng Nhân, Hưng Hà, Thái Bình
KV2NT
020
THPT Đông Hưng Hà
Xã Hùng Dũng, Hưng Hà, Thái Bình
KV2NT
019
THPT Nam Duyên Hà
Xã Minh Hoà, Hưng Hà, Thái Bình
KV2NT
017
THPT Hưng Nhân
Thị trấn Hưng Nhân, Hưng Hà, Thái Bình
KV2NT
018
THPT Bắc Duyên Hà
Thị trấn Hưng Hà, Hưng Hà, Thái Bình
KV2NT

Huyện Đông Hưng: Mã 04
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
027
THPT Mê Linh
Xã Mê Linh, Đông Hưng, Thái Bình
KV2NT
026
THPT Nam Đông Quan
Xã Đông Á, Đông Hưng, Thái Bình
KV2NT
025
THPT Bắc Đông Quan
Thị trấn Đông Hưng, Đông Hưng, Thái Bình
KV2NT
024
THPT Tiên Hưng
Minh Tân, Đông Hưng, Thái Bình
KV2NT
028
THPT Đông Quan
Khu 1, Thị trấn Đông Hưng, Đông Hưng, Thái Bình
KV2NT
030
TT GDNN-GDTX Đông Hưng
Tổ 1, Thị trấn Đông Hưng, Đông Hưng, Thái Bình
KV2NT

Huyện Vũ Thư: Mã 05
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
034
THPT Lý Bôn
Xã Hiệp Hoà, Vũ Thư, Thái Bình
KV2NT
033
THPT Vũ Tiên
Xã Việt Thuận, Vũ Thư, Thái Bình
KV2NT
032
THPT Nguyễn Trãi
Xã Hoà Bình, Vũ Thư, Thái Bình
KV2NT
036
THPT Phạm Quang Thẩm
Xã Vũ Tiến, Vũ Thư, Thái Bình
KV2NT
037
TT GDNN-GDTX Vũ Thư
Thị trấn Vũ Thư, Thái Bình
KV2NT
035
THPT Hùng Vương
Thị trấn Vũ Thư, Thái Bình
KV2NT

Huyện Kiến Xương: Mã 06
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
044
TT GDNN-GDTX Kiến Xương
Xã Bình Minh, Kiến Xương, Thái Bình
KV2NT
043
THPT Hồng Đức
Thị trấn Thanh Nê, Kiến Xương, Thái Bình
KV2NT
042
THPT Bình Thanh
Xã Bình Thanh, Kiến Xương, Thái Bình
KV2NT
041
THPT Chu Văn An
Xã Vũ Quý, Kiến Xương, Thái Bình
KV2NT
040
THPT Bắc Kiến Xương
Xã Nam Cao, Kiến Xương, Thái Bình
KV2NT
039
THPT Nguyễn Du
Thị trấn Thanh Nê, Kiến Xương, Thái Bình
KV2NT

Huyện Tiền Hải: Mã 07
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
046
THPT Tây Tiền Hải
Thị trấn Tiền Hải, Tiền Hải, Thái Bình
KV2NT
047
THPT Nam Tiền Hải
Xã Nam Trung, Tiền Hải, Thái Bình
KV2NT
048
THPT Đông Tiền Hải
Xã Đông Xuyên, Tiền Hải, Thái Bình
KV2NT
049
THPT Hoàng Văn Thái
Khu 4, Thị trấn Tiền Hải, Tiền Hải, Thái Bình
KV2NT
050
TT GDNN-GDTX Tiền Hải
198 Phố Tiểu Hoàng, Thị trấn Tiền Hải, Tiền Hải, Thái Bình
KV2NT

Huyện Thái Thụy: Mã 08
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
056
THPT Diêm Điền
Khu 6 Thị trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình
KV2NT
055
THPT Thái Phúc
Xã Thái Phúc, Thái Thụy, Thái Bình
KV2NT
054
THPT Thái Ninh
Xã Thái Hưng, Thái Thụy, Thái Bình
KV2NT
053
THPT Tây Thụy Anh
Xã Thụy Sơn, Thái Thụy, Thái Bình
KV2NT
052
THPT Đông Thụy Anh
Xã Thụy Hà, Thái Thụy, Thái Bình
KV2NT
057
TT GDNN-GDTX Thái Thụy
Xã Thụy Hà, Thái Thụy, Thái Bình
KV2NT
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM