Mã tỉnh, Mã huyện, Mã trường phổ thông địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã - Phân Khu vực
Dưới đây là thông tin về Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã, phường cũng như Khu vực của từng trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Mã tỉnh của Ninh Thuận là 45 còn Mã Huyện là từ 00 → 07 được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Trong đó, DTNT = Dân tộc nội trú.

Tỉnh Ninh Thuận: Mã 45
Đối với Quân nhân, Công an tại ngũ và Học ở nước ngoài:
Mã Quận huyện
Tên Quận Huyện
Mã trường
Tên trường
Khu vực
00
Sở Giáo dục và Đào tạo
900
Quân nhân, Công an_45
KV3
00
Sở Giáo dục và Đào tạo
800
Học ở nước ngoài_45
KV3

Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm: Mã 01
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
001
THPT Nguyễn Trãi
Ph. Mỹ Hương, TP. Phan Rang -Tháp Chàm
KV2
014
TT KTTH-HN Phan Rang
Ph. Đài Sơn, TP.Phan Rang Tháp Chàm
KV2
021
Tr. CĐ nghề Ninh Thuận
Ph.Mỹ Hải, TP.Phan Rang-Tháp Chàm
KV2
017
THPT chuyên Lê Quí Đôn
Ph.Mỹ Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm
KV2
009
THPT Chu Văn An
Ph. Phước Mỹ, TP. Phan Rang-Tháp Chàm
KV2
008
THPT Ischool
Ph. Thanh Sơn, TP. Phan Rang-Tháp Chàm
KV2
007
THPT Tháp Chàm
Ph. Bảo An, TP. Phan Rang-Tháp Chàm
KV2
006
THPT Dân tộc nội trú Ninh Thuận
Ph. Phủ Hà, TP. Phan Rang-Tháp Chàm
KV2, DTNT
005
TTGDTX Ninh Thuận
Ph. Kinh Dinh, TP. Phan Rang-Tháp Chàm
KV2

Huyện Ninh Sơn: Mã 02
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
012
TT GDTX-DN-HN Ninh Sơn
TTr. Tân Sơn, Ninh Sơn
KV2NT
013
THPT Trường Chinh
TTr. Tân Sơn, Ninh Sơn
KV2NT
002
THPT Nguyễn Du
Xã Quảng Sơn, H. Ninh Sơn
KV1
019
THPT Lê Duẩn
Xã Nhơn Sơn, H. Ninh Sơn
KV1
026
TT GDNN-GDTX Ninh Sơn
TTr. Tân Sơn, Ninh Sơn
KV2NT

Huyện Ninh Hải: Mã 03
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
023
THPT Phan Chu Trinh
Xã Nhơn Hải, H. Ninh Hải
KV2NT
003
THPT Ninh Hải
TTr. Khánh Hải, H. Ninh Hải
KV2NT
016
THPT Tôn Đức Thắng
Xã Tân Hải, H. Ninh Hải
KV2NT

Huyện Ninh Phước: Mã 04
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
010
THPT Nguyễn Huệ
TTr. Phước Dân, H. Ninh Phước
KV1
015
THPT Phạm Văn Đồng
Xã Phước Hậu, H. Ninh Phước
KV1
025
TT GDNN-GDTX Ninh Phước
TTr. Phước Dân, Ninh Phước
KV1
004
THPT An Phước
TTr. Phước Dân, H. Ninh Phước
KV1
011
TT GDTX-DN-HN Ninh Phước
TTr. Phước Dân, Ninh Phước
KV1

Huyện Bác Ái: Mã 05
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
018
THPT Bác Ái
Xã Phước Đại, H. Bác Ái
KV1
024
Phổ thông Dân tộc nội trú Pinăng Tắc
Xã Phước Đại, H. Bác Ái
KV1, DTNT

Huyện Thuận Bắc: Mã 06
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
022
THPT Phan Bội Châu
Xã Lợi Hải, H. Thuận Bắc
KV1

Huyện Thuận Nam: Mã 07
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
020
THPT Nguyễn Văn Linh
Xã Phước Minh, H. Thuận Nam
KV1
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM