Mã tỉnh, Mã huyện, Mã trường phổ thông tỉnh Lai Châu năm 2021

Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã - Phân Khu vực
Dưới đây là thông tin về Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã, phường cũng như Khu vực của từng trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Mã tỉnh của Lai Châu là 07 còn Mã Huyện là từ 00 → 08 được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Trong đó, DTNT = Dân tộc nội trú.

Tỉnh Lai Châu: Mã 07
Đối với Quân nhân, Công an tại ngũ và Học ở nước ngoài:

Mã Quận huyện
Tên Quận Huyện
Mã trường
Tên trường
Khu vực
00
Sở Giáo dục và Đào tạo
900
Quân nhân, Công an_07
KV3
00
Sở Giáo dục và Đào tạo
800
Học ở nước ngoài_07
KV3
Thành Phố Lai Châu: Mã 01
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
003
THPT Quyết Thắng
Xã Nậm Lỏong- TP Lai Châu - tỉnh Lai Châu
KV1
002
THPT Thành Phố Lai Châu
Phường Tân Phong - TP Lai Châu - tỉnh Lai Châu
KV1
001
THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Phường Đoàn Kết -TP Lai Châu - tỉnh Lai Châu
KV1
030
Trung tâm GDTX - Hướng nghiệp Tỉnh
Phường Quyết Thắng -TP Lai Châu - tỉnh Lai Châu
KV1
022
PT DTNT Tỉnh Lai Châu
Phường Quyết Thắng - TP Lai Châu - tỉnh Lai Châu
KV1, DTNT
043
Trường Trung cấp nghề Lai Châu
Phường Quyết Thắng - TP Lai Châu - tỉnh Lai Châu
KV1
Huyện Tam Đường: Mã 02
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
037
Trung tâm GD nghề nghiệp - GD thường xuyên huyện Tam Đường
TT Tam Đường - huyện Tam Đường - tỉnh Lai Châu
KV1
031
Trung tâm GDTX huyện Tam Đường
TT Tam Đường - huyện Tam Đường - tỉnh Lai Châu
KV1
004
THPT Bình Lư
TT Tam Đường - huyện Tam Đường- Lai Châu
KV1
026
PT DTNT huyện Tam Đường
TT Tam Đường - huyện Tam Đường - tỉnh Lai Châu
KV1, DTNT
Huyện Phong Thổ: Mã 03
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
007
THPT Dào San
Xã Dào San - huyện Phong Thổ - tỉnh Lai Châu
KV1
005
THPT Phong Thổ
TT Phong Thổ - huyện Phong Thổ - tỉnh Lai Châu
KV1
006
THPT Mường So
Xã Mường So - huyện Phong Thổ - huyện Lai Châu
KV1
038
Trung tâm GD nghề nghiệp - GD thường xuyên huyện Phong Thổ
TT Phong Thổ - huyện Phong Thổ - tỉnh Lai Châu
KV1
032
Trung tâm GDTX huyện Phong Thổ
TT Phong Thổ - huyện Phong Thổ - tỉnh Lai Châu
KV1
Huyện Sìn Hồ: Mã 04
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
008
THPT Sìn Hồ
TT Sìn Hồ - huyện Sìn Hồ - tỉnh Lai Châu
KV1
028
Dân tộc Nội trú THPT huyện Sìn Hồ
TT Sìn Hồ - huyện Sìn Hồ - tỉnh Lai Châu
KV1, DTNT
039
Trung tâm GD nghề nghiệp - GD thường xuyên huyện Sìn Hồ
Xã Phăng Xô Lin - huyện Sìn Hồ - tỉnh Lai Châu
KV1
009
THPT Nậm Tăm
Xã Nậm Tăm - huyện Sìn Hồ - tỉnh Lai Châu
KV1
033
Trung tâm GDTX huyện Sìn Hồ
Xã Phăng Xô Lin - huyện Sìn Hồ - tỉnh Lai Châu
KV1
024
PT DTNT huyện Sìn Hồ
TT Sìn Hồ - huyện Sìn Hồ - tỉnh Lai Châu
KV1, DTNT
Huyện Mường Tè: Mã 05
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
034
Trung tâm GDTX Mường Tè
TT Mường Tè - huyện Mường Tè - tỉnh Lai Châu
KV1
023
THPT Dân tộc Nội trú Ka Lăng
Xã Ka Lăng - huyện Mường Tè - tỉnh Lai Châu
KV1, DTNT
010
THPT Mường Tè
TT Mường Tè - huyện Mường Tè - tỉnh Lai Châu
KV1
040
Trung tâm GD nghề nghiệp - GD thường xuyên huyện Mường Tè
TT Mường Tè - huyện Mường Tè - tỉnh Lai Châu
KV1
Huyện Than Uyên: Mã 06
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
012
THPT Mường Than
Xã Phúc Than - huyện Than Uyên - tỉnh Lai Châu
KV1
035
Trung tâm GDTX huyện Than Uyên
TT Than Uyên - huyện Than Uyên - tỉnh Lai Châu
KV1
025
PT DTNT huyện Than Uyên
TT Than Uyên - huyện Than Uyên - tỉnh Lai Châu
KV1, DTNT
029
Dân tộc Nội trú THPT huyện Than Uyên
TT Than Uyên - huyện Than Uyên - tỉnh Lai Châu
KV1, DTNT
011
THPT Than Uyên
TT Than Uyên - huyện Than Uyên - tỉnh Lai Châu
KV1
013
THPT Mường Kim
Xã Mường Kim - huyện Than Uyên - tỉnh Lai Châu
KV1
041
Trung tâm GD nghề nghiệp - GD thường xuyên huyện Than Uyên
TT Than Uyên - huyện Than Uyên - tỉnh Lai Châu
KV1
Huyện Tân Uyên: Mã 07
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
015
THPT Trung Đồng
Xã Trung Đồng - huyện Tân Uyên - tỉnh Lai Châu
KV1
014
THPT Tân Uyên
TT Tân Uyên - huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu
KV1
042
Trung tâm GD nghề nghiệp - GD thường xuyên huyện Tân Uyên
TT Tân Uyên - Tân Uyên - tỉnh Lai Châu
KV1
036
Trung tâm GDTX huyện Tân Uyên
TT Tân Uyên - huyện Tân Uyên - tỉnh Lai Châu
KV1
Huyện Nậm Nhùn: Mã 08
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
027
Dân tộc Nội trú THPT huyện Nậm Nhùn
Xã Nậm Hàng - huyện Nậm Nhùn - tỉnh Lai Châu
KV1, DTNT
016
THPT Nậm Nhùn
Xã Nậm Hàng - huyện Nậm Nhùn - tỉnh Lai Châu
KV1
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM