Mã tỉnh, Mã huyện, Mã trường phổ thông địa bàn tỉnh Kon Tum

Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã - Phân Khu vực
Dưới đây là thông tin về Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã, phường cũng như Khu vực của từng trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Mã tỉnh của Kon Tum là 36 còn Mã Huyện là từ 00 → 09 được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Trong đó, DTNT = Dân tộc nội trú.

Tỉnh Kon Tum: Mã 36
Đối với Quân nhân, Công an tại ngũ và Học ở nước ngoài:
Mã Quận huyện
Tên Quận Huyện
Mã trường
Tên trường
Khu vực
00
Sở Giáo dục và Đào tạo
900
Quân nhân, Công an_36
KV3
00
Sở Giáo dục và Đào tạo
800
Học ở nước ngoài_36
KV3

Thành phố Kon Tum: Mã 01
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
003
THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Ph. Thống Nhất - Tp KonTum
KV1
046
THPT Phan Bội Châu
Xã Ya Chim - Tp Kon Tum - Kon Tum
KV1
001
THPT Kon Tum
Ph. Quyết Thắng - Tp Kon Tum - Kon Tum
KV1
041
THPT Trường Chinh
Ph. Trường Chinh - Tp Kon Tum - Kon Tum
KV1
038
Trường TC Nghề Kon Tum
Ph. Nguyễn Trãi - Tp Kon Tum - Kon Tum
KV1
036
THPT Ngô Mây
Ph. Ngô Mây - Tp Kon Tum - Kon Tum
KV1
025
THPT Lê Lợi
Ph. Lê Lợi - Tp Kon Tum - Kon Tum
KV1
013
Phòng GD&ĐT Tp Kon Tum
Phường Thắng Lợi - Tp Kon Tum - Kon Tum
KV1
020
THPT Duy Tân
Ph. Duy Tân - TP Kon Tum - Kon Tum
KV1
015
CĐ Sư phạm Kon Tum
Ph. Thống Nhất - Tp KonTum
KV1
016
CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Kon Tum
Ph. Ngô Mây - Tp Kon Tum - Kon Tum
KV1
019
Trung học Y tế Kon Tum
Ph. Quyết Thắng -Tp Kon Tum - Kon Tum
KV1
018
TT GDTX Tỉnh
Ph. Thắng Lợi - Tp Kon Tum - Kon Tum
KV1
002
PT DTNT tỉnh Kon Tum
Ph. Quyết Thắng - Tp Kon Tum - Kon Tum
KV1, DTNT

Huyện Đăk Glei: Mã 02
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
008
Phòng GD&ĐT huyện Đăk Glei
Huyện Đăk Glei - Kon Tum
KV1
033
THPT Lương Thế Vinh
H. Đăk Glei - KonTum
KV1
053
Trung tâm GDNN-GDTX Đăk Glei
H. Đăk Glei - Kon Tum
KV1
902
Phòng GD&ĐT huyện Đăk Glei
H. Đăk Glei - Kon Tum
KV1
048
Phân hiệu THPT Lương Thế Vinh
H. Đăk Glei - Kon Tum
KV1
037
TT GDTX Đăk Glei
H. Đăk Glei - KonTum
KV1
022
PT DTNT Đăk Glei
H. Đăk Glei - KonTum
KV1, DTNT

Huyện Ngọc Hồi: Mã 03
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
021
PT DTNT Ngọc Hồi
H. Ngọc Hồi - KonTum
KV1, DTNT
052
Trung tâm GDNN-GDTX Ngọc Hồi
H. Ngọc Hồi - Kon Tum
KV1
027
THPT Nguyễn Trãi
H. Ngọc Hồi - KonTum
KV1
903
Phòng GD&ĐT huyện Ngọc Hồi
H. Ngọc Hồi - Kon Tum
KV1
047
THPT Phan Chu Trinh
Xã Đăk Dục - H. Ngọc Hồi - Kon Tum
KV1
042
TT GDTX Ngọc Hồi
H. Ngọc Hồi- Kon Tum
KV1
009
Phòng GD&ĐT huyện Ngọc Hồi
Huyện Ngọc Hồi - Kon Tum
KV1

Huyện Đăk Tô: Mã 04
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
026
THPT Nguyễn Văn Cừ
H. Đăk Tô - KonTum
KV1
051
Trung tâm GDNN-GDTX Đăk Tô
H. Đăk Tô - Kon Tum
KV1
904
Phòng GD&ĐT huyện Đăk Tô
H. Đăk Tô - Kon Tum
KV1
007
PT DTNT Đăk Tô
H. Đăk Tô - KonTum
KV1, DTNT
045
TT GDTX Đăk Tô
H. Đăk Tô - Kon Tum
KV1
010
Phòng GD&ĐT huyện Đăk Tô
Huyện Đăk Tô - Kon Tum
KV1

Huyện Sa Thầy: Mã 05
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
034
THPT Quang Trung
H. Sa Thầy - Kon Tum
KV1
905
Phòng GD&ĐT huyện Sa Thầy
H. Sa Thầy - Kon Tum
KV1
012
Phòng GD&ĐT huyện Sa Thầy
Huyện Sa Thầy - Kon Tum
KV1
005
PT DTNT Sa Thầy
H. Sa Thầy - Kon Tum
KV1, DTNT
054
Trung tâm GDNN-GDTX Sa Thầy
H. Sa Thầy - Kon Tum
KV1
043
TT GDTX Sa Thầy
H. Sa Thầy - Kon Tum
KV1

Huyện Kon Plông: Mã 06
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
014
Phòng GD&ĐT huyện Kon Plông
Huyện Kon Plông - Kon Tum
KV1
049
Phân hiệu PT DTNT Kon Plông
H. Kon Plông - KonTum
KV1
056
Trung tâm GDNN-GDTX Kon Plông
H. Kon Plông - KonTum
KV1
017
PT DTNT Kon Plông
H. Kon Plông - KonTum
KV1, DTNT
906
Phòng GD&ĐT huyện Kon Plông
H. Kon Plông - KonTum
KV1

Huyện Đắk Hà: Mã 07
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
028
TT GDTX Đăk Hà
H. Đắk Hà - Kon Tum
KV1
050
Trung tâm GDNN-GDTX Đăk Hà
H. Đăk Hà - Kon Tum
KV1
006
PT DTNT Đăk Hà
H. Đăk Hà - Kon Tum
KV1, DTNT
032
THPT Nguyễn Du
H. Đắk Hà - Kon Tum
KV1
011
Phòng GD&ĐT huyện Đăk Hà
Huyện Đăk Hà - Kon Tum
KV1
030
THPT Trần Quốc Tuấn
H. Đắk Hà - Kon Tum
KV1
907
Phòng GD&ĐT huyện Đăk Hà
H. Đăk Hà - Kon Tum
KV1

Huyện Kon Rẫy: Mã 08
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
023
Phòng GD&ĐT huyện Kon Rẫy
H. Kon Rẫy - Kon Tum
KV1
044
TT GDTX Kon Rẫy
H. Kon Rẫy - Kon Tum
KV1
908
Phòng GD&ĐT huyện Kon Rẫy
H. Kon Rẫy - Kon Tum
KV1
035
THPT Chu Văn An
H. Kon Rẫy - Kon Tum
KV1
024
PT DTNT Kon Rẫy
H. Kon Rẫy - Kon Tum
KV1, DTNT
055
Trung tâm GDNN-GDTX Kon Rẫy
H. Kon Rẫy - Kon Tum
KV1

Huyện Tu Mơ Rông: Mã 09
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
057
Trung tâm GDNN-GDTX Tu Mơ Rông
H. Tu Mơ Rông - Kon Tum
KV1
909
Phòng GD&ĐT huyện Tu Mơ Rông
H. Tu Mơ Rông - Kon Tum
KV1
029
Phòng GD&ĐT huyện Tu Mơ Rông
H. Tu Mơ Rông - Kon Tum
KV1
031
PT DTNT Tu Mơ Rông
H. Tu Mơ Rông - Kon Tum
KV1, DTNT
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM