Mã tỉnh, Mã huyện, Mã trường phổ thông địa bàn tỉnh Kiên Giang

Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã - Phân Khu vực
Dưới đây là thông tin về Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã, phường cũng như Khu vực của từng trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Mã tỉnh của Kiên Giang là 54 còn Mã Huyện là từ 00 → 15 được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Trong đó, DTNT = Dân tộc nội trú.

Tỉnh Kiên Giang: Mã 54
Đối với Quân nhân, Công an tại ngũ và Học ở nước ngoài:
Mã Quận huyện
Tên Quận Huyện
Mã trường
Tên trường
Khu vực
00
Sở Giáo dục và Đào tạo
900
Quân nhân, Công an_54
KV3
00
Sở Giáo dục và Đào tạo
800
Học ở nước ngoài_54
KV3

Thành phố Rạch Giá: Mã 01
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
089
CĐ Sư phạm Kiên Giang
449 Nguyễn Chí Thanh, P Rạch Sỏi, Tp Rạch Giá, Kiên Giang
KV2
088
Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kiên Giang
425 Mạc Cửu, P Vĩnh Thanh, Tp Rạch Giá, Kiên Giang
KV2
085
PT Đức Trí
KV2
087
CĐ Cộng đồng Kiên Giang
217 Chu Văn An, P An Hòa, Tp Rạch Giá, Kiên Giang
KV2
079
Cao đẳng Nghề tỉnh Kiên Giang
1022 Nguyễn Trung Trực, P An Hoà, Tp Rạch Giá, Kiên Giang
KV2
090
CĐ Y tế Kiên Giang
14 Phạm Ngọc Thạch, P Vĩnh Thanh, Tp Rạch Giá, Kiên Giang
KV2
041
THPT Phó Cơ Điều
Lê Hồng Phong, P An Hoà, Tp Rạch Giá, Kiên Giang
KV2
001
THPT Nguyễn Trung Trực
393 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P Vĩnh Thanh, Tp Rạch Giá, Kiên Giang
KV2
002
THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
Trần Công Án, P Vĩnh Lạc, Tp Rạch Giá, Kiên Giang
KV2
022
Trung tâm GDTX tỉnh Kiên Giang
181 Nguyễn Hùng Sơn, P Vĩnh Thanh Vân, Tp Rạch Giá, Kiên Giang
KV2
013
PT Dân tộc Nội trú tỉnh Kiên Giang
196 Đường Đống Đa, P Vĩnh Lạc, Tp Rạch Giá, Kiên Giang
KV2, DTNT
061
THPT Ngô Sĩ Liên
X Phi Thông, Tp Rạch Giá, Kiên Giang
KV1
005
Trung cấp Kỹ thuật-Nghiệp vụ Kiên Giang
31 Chi Lăng, P Vĩnh Bảo, Tp Rạch Giá, Kiên Giang
KV2
004
THPT iSCHOOL Rạch Giá
487/15 Nguyễn Trung Trực, P Vĩnh Lạc, Tp Rạch Giá, Kiên Giang
KV2
003
THPT Nguyễn Hùng Sơn
14 Mai Thị Hồng Hạnh, P Rạch Sỏi, Tp Rạch Giá, Kiên Giang
KV2

Thị xã Hà Tiên: Mã 02
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
006
THPT Nguyễn Thần Hiến
10 Tỉnh lộ 28, P Pháo Đài, Tx Hà Tiên, Kiên Giang
KV2
043
Trung tâm GDTX TX Hà Tiên
08 Tỉnh lộ 28, P Pháo Đài, Tx Hà Tiên , Kiên Giang
KV2

Huyện Kiên Lương: Mã 03
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
076
THPT Ba Hòn
TT Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang
KV1
044
Trung tâm GDTX Kiên Lương
TT Kiên Lương, H Kiên Lương, Kiên Giang
KV1
007
THPT Kiên Lương
TT Kiên Lương, H Kiên Lương, Kiên Giang
KV1

Huyện Hòn Đất: Mã 04
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
062
THPT Phan Thị Ràng
X Thổ Sơn, H Hòn Đất, Kiên Giang
KV1
008
THPT Hòn Đất
TT Hòn Đất, H Hòn Đất, Kiên Giang
KV2NT
038
THPT Sóc Sơn
TT Sóc Sơn, H Hòn Đất, Kiên Giang
KV1
055
THPT Bình Sơn
X Bình Sơn, H Hòn Đất, Kiên Giang
KV2NT
045
Trung tâm GDTX Hòn Đất
TT Hòn Đất, Hòn Đất, Kiên Giang
KV2NT
077
THPT Nam Thái Sơn
X Nam Thái Sơn, H Hòn Đất, Kiên Giang
KV2NT
071
THPT Nguyễn Hùng Hiệp
X Mỹ Hiệp Sơn, H Hòn Đất,, Kiên Giang
KV2NT

Huyện Tân Hiệp: Mã 05
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
046
Trung tâm GDTX Tân Hiệp
TT Tân Hiệp, H Tân Hiệp, Kiên Giang
KV2NT
056
THPT Cây Dương
X Tân Thành, H Tân Hiệp, Kiên Giang
KV2NT
009
THPT Tân Hiệp
TT Tân Hiệp, H Tân Hiệp, Kiên Giang
KV2NT
011
THPT Thạnh Đông
X Thạnh Đông A, H Tân Hiệp, Kiên Giang
KV2NT
075
THPT Thạnh Tây
X Thạnh Đông, H Tân Hiệp, Kiên Giang
KV2NT

Huyện Châu Thành: Mã 06
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
047
Trung tâm GDTX Châu Thành
X Vĩnh Hòa Hiệp, H Châu Thành, Kiên Giang
KV1
012
THPT Châu Thành
TT Minh Lương, H Châu Thành, Kiên Giang
KV1
067
THPT Mong Thọ
X Mong Thọ, H Châu Thành, Kiên Giang
KV2NT

Huyện Giồng Riềng: Mã 07
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
063
THPT Hoà Hưng
X Hoà Hưng, H Giồng Riềng, Kiên Giang
KV1
082
Trung cấp Nghề DTNT tỉnh Kiên Giang
X Long Thạnh, H Giồng Riềng, Kiên Giang
KV1, DTNT
084
THCS Thạnh Phước
X Thạnh Phước, H Giồng Riềng, Kiên Giang
KV1
069
THPT Bàn Tân Định
X Bàn Tân Định, H Giồng Riềng, Kiên Giang
KV1
048
Trung tâm GDTX Giồng Riềng
TT Giồng Riềng, H Giồng Riềng, Kiên Giang
KV1
039
THPT Hòa Thuận
X Ngọc Hòa, H Giồng Riềng, Kiên Giang
KV1
014
THPT Giồng Riềng
Lê Quý Đôn, TT Giồng Riềng, H Giồng Riềng, Kiên Giang
KV1
057
THPT Thạnh Lộc
X Thạnh Lộc, H Giồng Riềng, Kiên Giang
KV1
040
THPT Long Thạnh
X Long Thạnh, H Giồng Riềng, Kiên Giang
KV1

Huyện Gò Quao: Mã 08
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
049
Trung tâm GDTX Gò Quao
TT Gò Quao, H Gò Quao, Kiên Giang
KV1
064
THPT Định An
X Định An, H Gò Quao, Kiên Giang
KV1
065
THPT Vĩnh Thắng
X Vĩnh Thắng, H Gò Quao, Kiên Giang
KV1
015
THPT Gò Quao
TT Gò Quao, H Gò Quao, Kiên Giang
KV1
070
THPT Vĩnh Hoà Hưng Bắc
X Vĩnh Hoà Hưng Bắc, H Gò Quao, Kiên Giang
KV1
072
THPT Thới Quản
X Thới Quản, H Gò Quao, Kiên Giang
KV1

Huyện An Biên: Mã 09
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
042
THPT Đông Thái
X Đông Thái, H An Biên, Kiên Giang
KV1
016
THPT An Biên
TT Thứ 3, H An Biên, Kiên Giang
KV1
068
THPT Nam Yên
X Nam Yên, H An Biên, Kiên Giang
KV1
050
Trung tâm GDTX An Biên
TT Thứ 3, H An Biên, Kiên Giang
KV1

Huyện An Minh: Mã 10
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
059
THPT Nguyễn Văn Xiện
X Tân Thạnh, H An Minh, Kiên Giang
KV2NT
017
THPT An Minh
TT Thứ 11, H An Minh, Kiên Giang
KV2NT
066
THPT Vân Khánh
X Vân Khánh, H An Minh, Kiên Giang
KV1
051
Trung tâm GDTX An Minh
TT Thứ 11, H An Minh, Kiên Giang
KV2NT

Huyện Vĩnh Thuận: Mã 11
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
052
Trung tâm GDTX Vĩnh Thuận
TT Vĩnh Thuận, H Vĩnh Thuận, Kiên Giang
KV1
018
THPT Vĩnh Thuận
TT Vĩnh Thuận, H Vĩnh Thuận, Kiên Giang
KV1
010
THPT Vĩnh Phong
X Vĩnh Phong, H Vĩnh Thuận, Kiên Giang
KV1
060
THPT Vĩnh Bình Bắc
X Vĩnh Bình Bắc, H Vĩnh Thuận, Kiên Giang
KV1

Huyện Phú Quốc: Mã 12
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
053
Trung tâm GDTX Phú Quốc
TT Dương Đông, H Phú Quốc, Kiên Giang
KV1
080
THPT Dương Đông
TT Dương Đông, H Phú Quốc, Kiên Giang
KV1
020
THPT An Thới
TT An Thới, H Phú Quốc, Kiên Giang
KV1
019
THPT Phú Quốc
TT Dương Đông, H Phú Quốc, Kiên Giang
KV1

Huyện Kiên Hải: Mã 13
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
074
THPT Lại Sơn
X Lại Sơn, H Kiên Hải, Kiên Giang
KV1
081
THCS An Sơn
X An Sơn, H Kiên Hải, Kiên Giang
KV1
021
THPT Kiên Hải
X Hòn Tre, H Kiên Hải, Kiên Giang
KV1

Huyện U Minh Thượng: Mã 14
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
058
THPT U Minh Thượng
X Thạnh Yên, H U Minh Thượng, Kiên Giang
KV1
073
THPT Minh Thuận
X Minh Thuận, H U Minh Thượng, Kiên Giang
KV1
086
Trung cấp Nghề vùng U Minh Thượng
X Thạnh Yên, H U Minh Thượng, Kiên Giang
KV1
078
THPT Vĩnh Hoà
X Vĩnh Hoà, H U Minh Thượng, Kiên Giang
KV1

Huyện Giang Thành: Mã 15
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
054
THPT Thoại Ngọc Hầu
X Tân Khánh Hòa, H Giang Thành, Kiên Giang
KV1
083
Trung tâm GDTX Giang Thành
X Phú Lợi, H Giang Thành, Kiên Giang
KV1
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM