Mã tỉnh, Mã huyện, Mã trường phổ thông địa bàn tỉnh Hòa Bình

Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã - Phân Khu vực
Dưới đây là thông tin về Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã, phường cũng như Khu vực của từng trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Mã tỉnh của Hòa Bình là 23 còn Mã Huyện là từ 00 → 11 được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Trong đó, DTNT = Dân tộc nội trú.

Tỉnh Hòa Bình: Mã 23
Đối với Quân nhân, Công an tại ngũ và Học ở nước ngoài:
Mã Quận huyện
Tên Quận Huyện
Mã trường
Tên trường
Khu vực
00
Sở Giáo dục và Đào tạo
900
Quân nhân, Công an_23
KV3
00
Sở Giáo dục và Đào tạo
800
Học ở nước ngoài_23
KV3

Thành phố Hòa Bình: Mã 01
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
017
THPT Ngô Quyền
Ph. Chăm Mát -Thành phố HB
KV1
015
THPT Công Nghiệp
Ph. Đồng Tiến -Thành phố HB
KV1
014
THPT Nguyễn Du
Ph. Tân Thịnh -Thành phố HB
KV1
013
THPT Lạc Long Quân
Ph. Tân Thịnh -Thành phố HB
KV1
045
Cao Đẳng Kinh tế -Kỹ Thuật HB
Ph. Chăm Mát -Thành phố HB
KV1
001
TT GDTX thành phố HB
Ph. Phương Lâm -Thành phố HB
KV1
000
Sở Giáo dục - Đào tạo Hòa Bình
Ph. Tân Thịnh -Thành phố HB
KV1
054
CĐ nghề Sông Đà
Ph. Thịnh Lang -Thành phố HB
KV1
053
CĐ nghề Hòa Bình
Xã Dân chủ -Thành phố HB
KV1
016
PT Dân tộc nội trú THPT tỉnh Hòa Bình
Ph. Tân Hoà -Thành phố HB
KV1, DTNT
044
TT GDTX tỉnh Hoà Bình
Ph. Tân Thịnh -Thành phố HB
KV1
012
THPT chuyên Hoàng Văn Thụ
Ph. Thịnh Lang -Thành phố HB
KV1

Huyện Đà Bắc: Mã 02
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
019
THPT Mường Chiềng
Xã Mường Chiềng -H. Đà Bắc
KV1
018
THPT Đà Bắc
TTr. Đà Bắc -H. Đà Bắc
KV1
002
TT GDNN-GDTX Đà Bắc
TTr. Đà Bắc -H. Đà Bắc
KV1
050
THPT Yên Hoà
Xã Yên Hoà - H. Đà Bắc
KV1

Huyện Mai Châu: Mã 03
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
020
THPT Mai Châu
TTr. Mai Châu -H. Mai Châu
KV1
003
TT GDNN- GDTX Mai Châu
TTr. Mai Châu -H. Mai Châu
KV1
021
THPT Mai Châu B
Xã Xăm Khoè -H. Mai Châu
KV1

Huyện Tân Lạc: Mã 04
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
024
THPT Đoàn Kết
Xã Đông Lai -H. Tân Lạc
KV1
023
THPT Mường Bi
Xã Phong Phú -H. Tân Lạc
KV1
046
THPT Lũng Vân
Xã Lũng Vân -H. Tân Lạc
KV1
004
TT GDNN-GDTX Tân Lạc
TTr. Mường Khến -H. Tân Lạc
KV1
022
THPT Tân Lạc
TTr. Mường Khến -Huyên Tân Lạc
KV1

Huyện Lạc Sơn: Mã 05
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
048
THPT Quyết Thắng
Xã Thượng Cốc - H. Lạc Sơn
KV1
056
PT DTNT THCS&THPT Ngọc Sơn
xã Ngọc Sơn, huyện Lạc Sơn
KV1
027
THPT Đại Đồng
Xã Ân Nghĩa -H. Lạc Sơn
KV1
025
THPT Lạc Sơn
TTr. Vụ Bản -H. Lạc Sơn
KV1
005
TT GDNN-GDTX Lạc Sơn
TTr. Vụ Bản -H. Lạc Sơn
KV1
026
THPT Cộng Hoà
Xã Nhân Nghĩa -H. Lạc Sơn
KV1

Huyện Kỳ Sơn: Mã 06
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
006
TT GDNN-GDTX Kỳ Sơn
TTr. Kỳ Sơn -H. Kỳ Sơn
KV1
028
THPT Kỳ Sơn
Xã Dân Hạ -H. Kỳ Sơn
KV1
029
THPT Phú Cường
Xã Hợp Thịnh -H. Kỳ Sơn
KV1

Huyện Lương Sơn: Mã 07
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
036
THPT Cù Chính Lan
Xã Long Sơn -H. Lương Sơn
KV1
007
TT GDNN-GDTX Lương Sơn
TTr. Lương Sơn -H. Lương Sơn
KV1
033
THPT Nam Lương Sơn
Xã Thành Lập -H. Lương Sơn
KV1
030
THPT Lương Sơn
TTr. Lương Sơn -H. Lương Sơn
KV1
031
THPT Nguyễn Trãi
TTr. Lương Sơn -H. Lương Sơn
KV1

Huyện Kim Bôi: Mã 08
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
035
THPT 19/5
Xã Tú Sơn -H. Kim Bôi
KV1
034
THPT Kim Bôi
Xã Kim Bình -H. Kim Bôi
KV1
052
THPT Sào Báy
Xã Sào Báy - H. Kim Bôi
KV1
051
THPT Bắc Sơn
Xã Bắc Sơn - H. Kim Bôi
KV1
008
TT GDNN-GDTX Kim Bôi
TTr. Bo -H. Kim Bôi
KV1

Huyện Lạc Thuỷ: Mã 09
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
055
CĐ nghề Cơ điện Tây Bắc
TT Chi Nê, H. Lạc Thủy, Hòa Bình
KV1
040
THPT Lạc Thuỷ C
Xã An Bình -H. Lạc Thuỷ
KV1
039
THPT Lạc Thuỷ B
Xã Cố Nghĩa -H. Lạc Thuỷ
KV1
038
THPT Lạc Thuỷ
TTr. Chi Nê -H. Lạc Thuỷ
KV1
037
THPT Thanh Hà
TTr. Thanh Hà -H. Lạc Thủy
KV1
009
TT GDNN-GDTX Lạc Thuỷ
TTr. Chi Nê -H. Lạc Thuỷ
KV1

Huyện Yên Thuỷ: Mã 10
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
010
TT GDNN-GDTX Yên Thuỷ
TTr. Hàng Trạm -H. Yên Thuỷ
KV1
047
THPT Yên Thuỷ C
Xã Yên Trị -H. Yên Thuỷ
KV1
042
THPT Yên Thuỷ B
Xã Bảo Hiệu -H. Yên Thuỷ
KV1
041
THPT Yên Thuỷ A
TTr. Hàng Trạm -H. Yên Thuỷ
KV1

Huyện Cao Phong: Mã 11
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
011
TT GDNN-GDTX Cao Phong
TTr. Cao Phong -H. Cao Phong
KV1
043
THPT Cao Phong
TTr. Cao Phong -H. Cao Phong
KV1
049
THPT Thạch Yên
Xã Dũng Phong - H. Cao Phong
KV1
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM