Mã tỉnh, Mã huyện, Mã trường phổ thông địa bàn tỉnh Hậu Giang

Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã - Phân Khu vực
Dưới đây là thông tin về Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã, phường cũng như Khu vực của từng trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mã tỉnh của Hậu Giang là 64 còn Mã Huyện là từ 00 → 08 được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Trong đó, DTNT = Dân tộc nội trú.

Tỉnh Hậu Giang: Mã 64
Đối với Quân nhân, Công an tại ngũ và Học ở nước ngoài:
Mã Quận huyện
Tên Quận Huyện
Mã trường
Tên trường
Khu vực
00
Sở Giáo dục và Đào tạo
900
Quân nhân, Công an_64
KV3
00
Sở Giáo dục và Đào tạo
800
Học ở nước ngoài_64
KV3

Thành phố Vị Thanh: Mã 01
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
002
THPT Vị Thanh
Phường III thành phố Vị Thanh
KV1
042
TC nghề tỉnh Hậu Giang
Khu vực IV, Phường IV, TP. Vị Thanh, Hậu Giang
KV1
001
Sở GD và ĐT Hậu Giang
Sở GD và ĐT Hậu Giang
KV2
039
THPT chuyên Vị Thanh
Phường I thành phố Vị Thanh
KV1
018
Phòng Giáo dục thành phố Vị Thanh
Phường III Thành phố Vị Thanh
KV1
229
TT GDTX tỉnh Hậu Giang
Phường I thành phố Vị Thanh
KV1
028
THPT Chiêm Thành Tấn
Phường VII thành phố Vị Thanh
KV1
029
TT GDTX thành phố Vị Thanh
Phường III thành phố Vị Thanh
KV1

Huyện Vị Thủy: Mã 02
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
019
Phòng Giáo dục H. Vị Thủy
TT Nàng Mau H. Vị Thủy
KV2NT
230
TT GDNN-GDTX H. Vị Thuỷ
TT Nàng Mau H. Vị Thuỷ
KV2NT
027
THPT Lê Hồng Phong
Xã Vị Thanh H. Vị Thuỷ
KV2NT
004
THPT Vị Thủy
TT Nàng Mau H. Vị Thủy
KV2NT
046
THPT Vĩnh Tường
Xã Vĩnh Tường, H. Vị Thuỷ
KV2NT
030
TT GDTX H. Vị Thuỷ
TT Nàng Mau H. Vị Thuỷ
KV2NT

Huyện Long Mỹ: Mã 03
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
247
TT GDNN-GDTX H. Long Mỹ
ấp 6, xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ
KV2NT
020
Phòng Giáo dục H. Long Mỹ
xã Vĩnh Viễn H. Long Mỹ
KV2NT
006
THPT Tây Đô
Xã Vĩnh Viễn H. Long Mỹ
KV1
005
THPT Long Mỹ (huyện LM)
TT Long Mỹ, huyện Long Mỹ
KV2NT
031
TT GDTX Long Mỹ
TT Long Mỹ, huyện Long Mỹ
KV2NT
026
THPT Tân Phú (huyện LM)
Xã Tân Phú, huyện Long Mỹ
KV2NT
025
Phổ thông Dân tộc nội trú (huyện LM)
xã Long Bình, huyện Long Mỹ
KV2NT, DTNT
037
THPT Lương Tâm
Xã Lương Tâm H. Long Mỹ
KV1

Huyện Phụng Hiệp: Mã 04
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
017
THPT Tân Long
Xã Tân Long, H. Phụng Hiệp
KV2NT
021
Phòng Giáo dục H. Phụng Hiệp
TT Cây Dương H. Phụng Hiệp
KV2NT
036
THPT Hòa An
Xã Hòa An H. Phụng Hiệp
KV1
032
TT GDTX H. Phụng Hiệp
TT Cây Dương H. Phụng Hiệp
KV2NT
009
THPT Lương Thế Vinh
TT Kinh Cùng H. Phụng Hiệp
KV2NT
010
THPT Cây Dương
TT Cây Dương H. Phụng Hiệp
KV2NT
232
TT GDNN-GDTX H. Phụng Hiệp
TT Cây Dương H. Phụng Hiệp
KV2NT

Huyện Châu Thành: Mã 05
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
045
CĐ Nghề Trần Đại Nghĩa
Khu ĐT Đông Phú, Đông Phú, Châu Thành, HG
KV2NT
022
Phòng Giáo dục H. Châu Thành
TT Ngã Sáu H. Châu Thành
KV2NT
033
TT GDTX H. Châu Thành
TT Ngã Sáu H. Châu Thành
KV2NT
038
THPT Phú Hữu
Xã Phú Hữu H. Châu Thành
KV2NT
012
THPT Ngã Sáu
TT Ngã Sáu H. Châu Thành
KV2NT
233
TT GDNN-GDTX H. Châu Thành
TT Ngã Sáu H. Châu Thành
KV2NT

Huyện Châu Thành A: Mã 06
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
013
THPT Tầm Vu
Xã Thạnh Xuân H. Châu Thành A
KV2NT
234
TT GDNN-GDTX H. Châu Thành A
TT Một ngàn H. Châu Thành A
KV2NT
023
Phòng Giáo dục H. Châu Thành A
TT Một ngàn H. Châu Thành A
KV2NT
014
THPT Cái Tắc
Thị trấn Cái Tắc huyện Châu Thành A
KV1
034
TT GDTX H. Châu Thành A
TT Một ngàn H. Châu Thành A
KV2NT
041
THPT Trường Long Tây
Xã Trường Long Tây, H. Châu Thành A
KV2NT
015
THPT Châu Thành A
TT Một Ngàn H. Châu Thành A
KV2NT

Thị xã Ngã Bảy: Mã 07
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
024
Phòng Giáo dục Thị xã Ngã Bảy
Phường Ngã Bảy thị xã Ngã Bảy
KV1
035
TT GDTX thị xã Ngã Bảy
Phường Lái Hiếu thị xã Ngã Bảy
KV2
043
TC nghề Ngã Bảy
Số 3567, Hùng Vương, Khu vực IV, P.Hiệp Thành
KV2
011
THPT Nguyễn Minh Quang
Phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy
KV2
040
THPT Lê Quý Đôn
Phường Lái Hiếu thị xã Ngã Bảy
KV2

Thị xã Long Mỹ: Mã 08
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
125
Phổ thông Dân tộc nội trú
Phường Vĩnh Tường thị xã Long Mỹ
KV2, DTNT
126
THPT Tân Phú
Xã Tân Phú thị xã Long Mỹ
KV2
231
TT GDNN-GDTX tx Long Mỹ
Phường Thuận An thị xã Long Mỹ
KV2
047
Phòng Giáo dục thị xã Long Mỹ (huyện LM)
Phường Bình Thạnh thị xã Long Mỹ
KV2NT
105
THPT Long Mỹ
Phường Bình Thạnh thị xã Long Mỹ
KV2
131
TT GDTX Long Mỹ
Phường Thuận An thị xã Long Mỹ
KV2
147
Phòng Giáo dục thị xã Long Mỹ
Phường Bình Thạnh thị xã Long Mỹ
KV2
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM