Mã tỉnh, Mã huyện, Mã trường phổ thông địa bàn tỉnh Hà Nam

Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã - Phân Khu vực
Dưới đây là thông tin về Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã, phường cũng như Khu vực của từng trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Mã tỉnh của Hà Nam là 24 còn Mã Huyện là từ 00 → 06 được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Trong đó, DTNT = Dân tộc nội trú.

Tỉnh Hà Nam: Mã 24
Đối với Quân nhân, Công an tại ngũ và Học ở nước ngoài:
Mã Quận huyện
Tên Quận Huyện
Mã trường
Tên trường
Khu vực
00
Sở Giáo dục và Đào tạo
900
Quân nhân, Công an_
KV3
00
Sở Giáo dục và Đào tạo
800
Học ở nước ngoài_
KV3

Thành phố Phủ Lý: Mã 01
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
012
THPT A Phủ Lý
P. Lê Hồng Phong, Phủ Lý
KV2
011
THPT Chuyên Biên Hòa
P. Minh Khai, TP Phủ Lý
KV2
015
Trung tâm GDTX - HN Hà Nam
Xã Liêm Chung, TP Phủ Lý
KV2
014
THPT Dân lập Lương Thế Vinh
P. Lương Khánh Thiện PLý
KV2
013
THPT B Phủ Lý
Xã Thanh Châu, Phủ Lý
KV2
016
Cao đẳng nghề Hà Nam
P. Quang Trung - Phủ Lý
KV2
017
THPT C Phủ Lý
Xã Tiên Hiệp, TP Phủ Lý
KV2

Huyện Duy Tiên: Mã 02
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
023
THPT C Duy Tiên
Xã Tiên Hiệp, Duy Tiên
KV2NT
021
THPT A Duy Tiên
TTr. Hoà Mạc, Duy Tiên
KV2NT
022
THPT B Duy Tiên
TTr. Đồng văn, Duy Tiên
KV2NT
024
THPT Nguyễn Hữu Tiến
Xã Trác Văn, Duy Tiên
KV2NT
025
Trung tâm GDNN - GDTX Duy Tiên
TTr. Hoà Mạc, Duy Tiên
KV2NT

Huyện Kim Bảng: Mã 03
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
035
THPT Lý Thường Kiệt
Xã Thi Sơn - Kim Bảng
KV2NT
034
Trung tâm GDNN - GDTX Kim Bảng
TTr. Quế , Kim Bảng
KV2NT
033
THPT C Kim Bảng
Xã Đồng Hoá, Kim Bảng
KV2NT
031
THPT A Kim Bảng
TTr. Quế, Kim Bảng
KV2NT
032
THPT B Kim Bảng
Xã Tân Sơn, Kim Bảng
KV2NT

Huyện Lý Nhân: Mã 04
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
046
Trung tâm GDNN - GDTX Lý Nhân
TTr. Vĩnh Trụ, Lý Nhân
KV2NT
045
THPT Nam Cao
Xã Nhân Mỹ, Lý Nhân
KV2NT
044
THPT Dân lập Trần Hưng Đạo
TTr. Vĩnh Trụ, Lý Nhân
KV2NT
043
THPT Nam Lý
Xã Tiến Thắng, Lý Nhân
KV2NT
042
THPT Bắc Lý
Xã Bắc Lý, Lý Nhân
KV2NT
041
THPT Lý Nhân
TTr. Vĩnh Trụ, Lý Nhân
KV2NT

Huyện Thanh Liêm: Mã 05
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
056
THPT Lê Hoàn
Xã Liêm Cần, Thanh Liêm
KV2NT
051
THPT A Thanh Liêm
X.Liêm Thuận, Thanh Liêm
KV2NT
052
THPT B Thanh Liêm
Thanh Nguyên, Thanh Liêm
KV2NT
053
THPT Dân lập Thanh Liêm
Xã Thanh Lưu, Thanh Liêm
KV2NT
054
Trung tâm GDNN - GDTX Thanh Liêm
Xã Thanh Lưu, Thanh Liêm
KV2NT
055
THPT C Thanh Liêm
Xã Thanh Thuỷ, Thanh Liêm
KV2NT

Huyện Bình Lục: Mã 06
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
066
THPT Nguyễn Khuyến
Xã Tiêu Động, Bình Lục
KV2NT
061
THPT A Bình Lục
TTr. Bình Mỹ, Bình Lục
KV2NT
062
THPT B Bình Lục
Xã Vũ Bản , Bình Lục
KV2NT
063
THPT C Bình Lục
Xã Tràng An, Bình Lục
KV2NT
064
THPT Dân lập Bình Lục
TTr. Bình Mỹ, Bình Lục
KV2NT
065
Trung tâm GDNN - GDTX Bình Lục
TTr. Bình Mỹ, Bình Lục
KV2NT

CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM