Mã tỉnh, Mã huyện, Mã trường phổ thông địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã - Phân Khu vực
Dưới đây là thông tin về Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã, phường cũng như Khu vực của từng trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Mã tỉnh của Đồng Tháp là 50 còn Mã Huyện là từ 00 → 12 được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Trong đó, DTNT = Dân tộc nội trú.

Tỉnh Đồng Tháp: Mã 50
Đối với Quân nhân, Công an tại ngũ và Học ở nước ngoài:
Mã Quận huyện
Tên Quận Huyện
Mã trường
Tên trường
Khu vực
00
Sở Giáo dục và Đào tạo
900
Quân nhân, Công an_50
KV3
00
Sở Giáo dục và Đào tạo
800
Học ở nước ngoài_50
KV3

Huyện Châu Thành: Mã 01
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
003
THPT Tân Phú Trung
Xã Tân Phú Trung, H. Châu Thành, Đồng Tháp
KV2NT
004
THPT Nha Mân
Xã Tân Nhuận Đông, H.Châu Thành, Đồng Tháp
KV2NT
078
THPT bán công Châu Thành
Xã Tân Nhuận Đông, Châu Thành, Đồng Tháp
KV2NT
067
TT GDTX Châu Thành
TTr. Cái Tàu Hạ, H.Châu Thành, Đồng Tháp
KV2NT
001
THPT Châu Thành 1
Xã Tân Nhuận Đông, H.Châu Thành, Đồng Tháp
KV2NT
002
THPT Châu Thành 2
TTr. Cái Tàu Hạ, H.Châu Thành, Đồng Tháp
KV2NT
091
TT Giáo dục nghề nghiệp - GDTX huyện Châu Thành
TTr. Cái Tàu Hạ, H.Châu Thành, Đồng Tháp
KV2NT
053
TT Dạy nghề - GDTX Châu Thành
TTr. Cái Tàu Hạ, H.Châu Thành, Đồng Tháp
KV2NT

Huyện Lai Vung: Mã 02
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
007
THPT Lai Vung 3
Xã Tân Thành, H. Lai Vung, Đồng Tháp
KV2NT
006
THPT Lai Vung 2
Xã Tân Hòa, H.Lai Vung, Đồng Tháp
KV2NT
005
THPT Lai Vung 1
Xã Long Hậu, H.Lai Vung, Đồng Tháp
KV2NT
054
TT Dạy nghề - GDTX Lai Vung
Xã Long Hậu, H.Lai Vung, Đồng Tháp
KV2NT
092
TT Giáo dục nghề nghiệp - GDTX huyện Lai Vung
Xã Long Hậu, H.Lai Vung, Đồng Tháp
KV2NT
008
THPT Phan Văn Bảy
Xã Long Hậu, H.Lai Vung, Đồng Tháp
KV2NT
079
THPT bán công Lai Vung
TTr. Lai Vung, H.Lai Vung, Đồng Tháp
KV2NT
068
TT GDTX Lai Vung
TTr. Lai Vung, H.Lai Vung, Đồng Tháp
KV2NT

Huyện Lấp Vò: Mã 03
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
013
THCS & THPT Bình Thạnh Trung
Xã Bình Thạnh Trung, H. Lấp Vò, Đồng Tháp
KV2NT
012
THPT Nguyễn Trãi
TTr. Lấp Vò, H.Lấp Vò, Đồng Tháp
KV2NT
011
THPT Lấp Vò 3
Xã Long Hưng B, H.Lấp Vò, Đồng Tháp
KV2NT
010
THPT Lấp Vò 2
Xã Tân Mỹ, H.Lấp Vò, Đồng Tháp
KV2NT
093
TT Giáo dục nghề nghiệp - GDTX huyện Lấp Vò
Xã Bình Thạnh Trung, H.Lấp Vò, Đồng Tháp
KV2NT
080
THPT bán công Lấp Vò
TTr.Lấp Vò, Lấp Vò, Đồng Tháp
KV2NT
069
TT GDTX Lấp Vò
Xã Bình Thạnh Trung, H.Lấp Vò, Đồng Tháp
KV2NT
055
TT Dạy nghề - GDTX Lấp Vò
Xã Bình Thạnh Trung, H.Lấp Vò, Đồng Tháp
KV2NT
009
THPT Lấp Vò 1
TTr. Lấp Vò, H.Lấp Vò, Đồng Tháp
KV2NT

Thành phố Sa Đéc: Mã 04
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
090
THPT Đồ Chiểu
Phường 1, Tp Sa Đéc, Đồng Tháp
KV2
014
THPT Thành phố Sa Đéc
Phường 1, TP Sa Đéc, Đồng Tháp
KV2
015
THPT Nguyễn Du
Phường An Hoà, TP Sa Đéc, Đồng Tháp
KV2
016
THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu
Xã Tân Phú Đông, TP Sa Đéc, Đồng Tháp
KV2
048
TT GDTX thành phố Sa Đéc
Phường 2, TP Sa Đéc, Đồng Tháp
KV2
081
THPT bán công Đồ Chiểu
Phường 1, TX Sa Đéc, Đồng Tháp
KV2
077
THPT thị xã Sa Đéc
Phường 1, TP Sa Đéc, Đồng Tháp
KV2
088
THPT Tư thục Đồ Chiểu
Phường 1, TX Sa Đéc, Đồng Tháp
KV2
060
CĐ nghề Đồng Tháp
Phường 3, TP Sa Đéc, Đồng Tháp
KV2

Thành phố Cao Lãnh: Mã 05
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
017
THPT thành phố Cao Lãnh
Phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
KV2
023
THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu
Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
KV2
018
THPT Trần Quốc Toản
Phường 11, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
KV2
021
THPT Thiên Hộ Dương
Phường 6, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
KV2
022
Năng khiếu TDTT
Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
KV2
019
THPT Kỹ Thuật
Phường 1, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp
KV2
020
THPT Đỗ Công Tường
Phường Hòa Thuận, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
KV2
066
Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp
Phường Hòa Thuận, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
KV2
065
CĐ Nghề Cơ điện Xây dựng Việt Xô (chi nhánh Đồng Tháp)
Phường Trung Sơn, Thành phố Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình
KV2
061
Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Đồng Tháp
Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
KV2
049
TT GDTX - KTHN tỉnh Đồng Tháp
Phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
KV2
082
THPT bán công TX Cao Lãnh
Phường 1, TX Cao Lãnh, Đồng Tháp
KV2

Huyện Cao Lãnh: Mã 06
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
056
TT Dạy nghề - GDTX H.Cao Lãnh
TTr. Mỹ Thọ, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp
KV2NT
070
TT GDTX huyện Cao Lãnh
TTr. Mỹ Thọ, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp
KV2NT
024
THPT Cao Lãnh 1
TTr. Mỹ Thọ, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp
KV2NT
026
THPT Thống Linh
Xã Phương Trà, H. Cao Lãnh, Đồng Tháp
KV2NT
027
THPT Kiến Văn
Xã Mỹ Hội, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp
KV2NT
025
THPT Cao Lãnh 2
Xã Mỹ Long, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp
KV2NT
083
THPT bán công H. Cao Lãnh
Xã Mỹ Hội, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp
KV2NT
028
THCS và THPT Nguyễn Văn Khải
Xã Bình Hàng Trung, H. Cao Lãnh, Đồng Tháp
KV2NT

Huyện Tháp Mười: Mã 07
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
050
Trung cấp nghề - GDTX Tháp Mười
TTr. Mỹ An, H.Tháp Mười, Đồng Tháp
KV2NT
084
THPT bán công Tháp Mười
TTr. Mỹ An, H. Tháp Mười, Đồng Tháp
KV2NT
029
THPT Tháp Mười
TTr. Mỹ An, H.Tháp Mười, Đồng Tháp
KV2NT
030
THPT Trường Xuân
Xã Trường Xuân, H.Tháp Mười, Đồng Tháp
KV2NT
031
THPT Mỹ Quý
Xã Mỹ Quý, H.Tháp Mười, Đồng Tháp
KV2NT
032
THPT Đốc Binh Kiều
TTr. Mỹ An, H. Tháp Mười, Đồng Tháp
KV2NT
033
THPT Phú Điền
Xã Phú Điền, H. Tháp Mười, Đồng Tháp
KV2NT
062
Trường TC Nghề Tháp Mười
TTr. Mỹ An, H. Tháp Mười, Đồng Tháp
KV2NT
071
TT GDTX Tháp Mười
TTr. Mỹ An, H. Tháp Mười, Đồng Tháp
KV2NT

Huyện Tam Nông: Mã 08
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
072
TT GDTX Tam Nông
TTr. Tràm Chim, H.Tam Nông, Đồng Tháp
KV2NT
057
TT Dạy nghề - GDTX Tam Nông
TTr. Tràm Chim, H.Tam Nông, Đồng Tháp
KV2NT
036
THCS và THPT Hòa Bình
Xã Hòa Bình , H. Tam Nông, Đồng Tháp
KV2NT
035
THPT Tràm Chim
TTr. Tràm Chim, H.Tam Nông, Đồng Tháp
KV2NT
034
THPT Tam Nông
Xã Phú Ninh, H.Tam Nông, Đồng Tháp
KV2NT
089
THPT Lê Quí Đôn
Xã An Long, Tam Nông, Đồng Tháp
KV2NT
085
THPT bán công Tam Nông
Xã An Long, Tam Nông, Đồng Tháp
KV2NT

Huyện Thanh Bình: Mã 09
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
051
Trung cấp nghề - GDTX Thanh Bình
TTr. Thanh Bình, H.Thanh Bình, Đồng Tháp
KV2NT
073
TT GDTX Thanh Bình
TTr. Thanh Bình, H. Thanh Bình, Đồng Tháp
KV2NT
063
Trung cấp nghề Thanh Bình
TTr. Thanh Bình, H. Thanh Bình, Đồng Tháp
KV2NT
039
THPT Trần Văn Năng
TTr. Thanh Bình, H.Thanh Bình, Đồng Tháp
KV2NT
038
THPT Thanh Bình 2
Xã Tân Bình, H.Thanh Bình, Đồng Tháp
KV2NT
037
THPT Thanh Bình 1
TTr. Thanh Bình, H.Thanh Bình, Đồng Tháp
KV2NT
086
THPT bán công Thanh Bình
TTr.Thanh Bình, Thanh Bình, Đồng Tháp
KV2NT

Thị xã Hồng Ngự: Mã 10
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
074
TT GDTX TX Hồng Ngự
Phường An Thạnh, TX. Hồng Ngự, Đồng Tháp
KV2
064
Trường TC Nghề Hồng Ngự
Phường An Lộc, TX. Hồng Ngự, Đồng Tháp
KV2
041
THPT Chu Văn An
Phường An Thạnh, TX. Hồng Ngự, Đồng Tháp
KV2
040
THPT Hồng Ngự 1
Phường An Lộc,TX. Hồng Ngự, Đồng Tháp
KV2
052
Trung cấp nghề - GDTX Hồng Ngự
Xã An Bình A, TX. Hồng Ngự, Đồng Tháp
KV2

Huyện Hồng Ngự: Mã 11
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
043
THPT Hồng Ngự 3
Thường Thới Tiền, H.Hồng Ngự, Đồng Tháp
KV2NT
042
THPT Hồng Ngự 2
Xã Phú Thuận A, H.Hồng Ngự, Đồng Tháp
KV2NT
044
THPT Long Khánh A
Xã Long Khánh A, H. Hồng Ngự, Đồng Tháp
KV2NT
094
TT Giáo dục nghề nghiệp - GDTX huyện Hồng Ngự
Xã Thường Thới Tiền, H.Hồng Ngự, Đồng Tháp
KV2NT
075
TT GDTX huyện Hồng Ngự
Xã Thường Thới Tiền, H.Hồng Ngự, Đồng Tháp
KV2NT
087
THPT bán công Hồng Ngự
TTr.Hồng Ngự, Hồng Ngự, Đồng Tháp
KV2NT
058
TT Dạy nghề - GDTX huyện Hồng Ngự
Xã Thường Thới Tiền, H.Hồng Ngự, Đồng Tháp
KV2NT

Huyện Tân Hồng: Mã 12
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
047
THPT Tân Thành
Xã Tân Thành A H. Tân Hồng, Đồng Tháp
KV2NT
045
THPT Tân Hồng
TTr. Sa Rài, H.Tân Hồng, Đồng Tháp
KV2NT
046
THPT Giồng Thị Đam
Xã An Phước, H.Tân Hồng, Đồng Tháp
KV2NT
059
TT Dạy nghề - GDTX Tân Hồng
TTr. Sa Rài, H.Tân Hồng, Đồng Tháp
KV2NT
095
TT Giáo dục nghề nghiệp - GDTX huyện Tân Hồng
TTr. Sa Rài, H.Tân Hồng, Đồng Tháp
KV2NT
076
TT GDTX Tân Hồng
TTr. Sa Rài, H.Tân Hồng, Đồng Tháp
KV2NT
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM