Mã tỉnh, Mã huyện, Mã trường phổ thông địa bàn tỉnh Đồng Nai

Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã - Phân Khu vực
Dưới đây là thông tin về Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã, phường cũng như Khu vực của từng trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Mã tỉnh của Đồng Nai là 48 còn Mã Huyện là từ 00 → 11 được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Trong đó, DTNT = Dân tộc nội trú.

Tỉnh Đồng Nai: Mã 48
Đối với Quân nhân, Công an tại ngũ và Học ở nước ngoài:
Mã Quận huyện
Tên Quận Huyện
Mã trường
Tên trường
Khu vực
00
Sở Giáo dục và Đào tạo
900
Quân nhân, Công an_48
KV3
00
Sở Giáo dục và Đào tạo
800
Học ở nước ngoài_48
KV3

Thành phố Biên Hòa: Mã 01
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
053
THPT Trấn Biên
Ph. Tam Hoà TP.Biên Hòa
KV2
077
TC nghề Đinh Tiên Hoàng
P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa
KV2
083
TH-THCS-THPT Tân Hòa
P.Tân Hòa, TP.Biên Hòa
KV2
088
TH-THCS-THPT Song Ngữ Lạc Hồng
P. Bửu Long, TP.Biên Hòa
KV2
089
TH-THCS-THPT Nguyễn Văn Trỗi
P. Long Bình Tân, TP.Biên Hòa
KV2
090
TH-THCS-THPT Thái Bình Dương
P. Quyết Thắng, TP.Biên Hòa
KV2
093
ĐH Đồng Nai
P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa
KV2
095
TC Miền Đông
P.Hòa Bình, TP.Biên Hòa
KV2
098
TT KTTH Hướng nghiệp Đồng Nai
P.Quang Vinh, TP.Biên Hòa
KV2
099
TT GDNN-GDTX tỉnh Đồng Nai
P. Thống Nhất, TP.Biên Hòa
KV2
101
Cao Đẳng Nghề Số 8
P. Long Bình Tân, TP.Biên Hòa
KV2
069
PT Năng Khiếu Thể Thao
P.Tân Phong, TP.Biên Hòa
KV2
070
CĐ nghề Đồng Nai
P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa
KV2
071
CĐ nghề Miền Đông Nam Bộ
P. Long Bình Tân, TP.Biên Hòa
KV2
074
TC nghề GTVT Đồng Nai
P.Bửu Long, TP.Biên Hòa
KV2
075
TC nghề 26/3
P.Hố Nai, TP.Biên Hòa
KV2
076
TC nghề Kinh tế - Kỹ thuật số 2
P.Tam Hiệp, TP.Biên Hòa
KV2
067
THPT Đinh Tiên Hoàng
P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa
KV2
000
Sở GD&ĐT
P. Quyết Thắng, TP.Biên Hòa
KV2
001
THPT Chuyên Lương Thế Vinh
P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa
KV2
002
Bổ Túc Văn Hóa Tỉnh
P. Quyết Thắng, TP.Biên Hòa
KV2
003
THPT Ngô Quyền
P.Trung Dũng, TP.Biên Hòa
KV2
004
THPT Nam Hà
Xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa
KV2
005
THPT Tam Hiệp
P. Tam Hiệp, TP.Biên Hòa
KV2
006
THPT Nguyễn Trãi
Ph. Tân Biên, TP.Biên Hòa
KV2
007
THPT Lê Hồng Phong
Ph. Hố Nai I, TP.Biên Hòa
KV2
008
THPT Chu Văn An
P. Quyết Thắng, TP.Biên Hòa
KV2
040
THPT Tam Phước
Xã Tam Phước, TP.Biên Hòa
KV2
041
THPT Nguyễn Khuyến
Ph. Thống Nhất TP.Biên Hòa
KV2
042
THPT Đức Trí
Ph. Tân Hiệp TP.Biên Hòa
KV2
043
THPT Nguyễn Hữu Cảnh
P.Long Bình Tân TP.Biên Hòa
KV2
044
THPT Lê Quý Đôn
Ph. Tân Mai TP.Biên Hòa
KV2
047
THPT Bùi Thị Xuân
Ph. Tân Tiến TP.Biên Hòa
KV2
049
TT GDNN-GDTX Biên Hòa
P.Quyết Thắng TP.Biên Hòa
KV2

Huyện Vĩnh Cửu: Mã 02
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
061
THCS-THPT Huỳnh Văn nghệ
Xã Phú Lý H.Vĩnh Cửu
KV1
082
TC nghề Cơ Điện Đông Nam Bộ
Xã Thiện Tân, H.Vĩnh Cửu
KV2NT
036
THPT Trị An
TTr. Vĩnh An H.Vĩnh Cửu
KV1
035
THPT Vĩnh Cửu
Xã Thạnh Phú H.Vĩnh Cửu
KV2NT
039
TT GDNN-GDTX Vĩnh Cửu
TTr. Vĩnh An H.Vĩnh Cửu
KV1
085
TH-THCS-THPT Hùng Vương
KP8, TT Vĩnh An, H.Vĩnh Cửu
KV1

Huyện Tân Phú: Mã 03
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
033
THPT Đoàn Kết
TTr. Tân Phú H.Tân Phú
KV1
063
THPT Tôn Đức Thắng
Xã Phú Lập H.Tân Phú
KV1
060
THPT Đắc Lua
Xã Đắc Lua H.Tân Phú
KV1
038
THCS-THPT Ngọc Lâm
Xã Phú Thanh H.Tân Phú
KV2NT
032
TT GDNN-GDTX Tân Phú
TTr. Tân Phú H.Tân Phú
KV1
034
THPT Thanh Bình
Xã Phú Bình H.Tân Phú
KV1
086
TH-THCS-THPT Lê Quý Đôn - Tân Phú
Xã Phú Lâm, H.Tân Phú
KV2NT

Huyện Định Quán: Mã 04
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
028
TT GDNN-GDTX Định Quán
TT Định Quán H.Định Quán
KV1
031
THPT Định Quán
TT Định Quán H.Định Quán
KV1
091
THCS-THPT Tây Sơn
Xã Thanh Sơn, H.Định Quán
KV1
055
THPT Phú Ngọc
Xã Phú Ngọc H.Định Quán
KV1
030
THPT Điểu Cải
Xã Túc Trưng H.Định Quán
KV1
084
THCS-THPT Lạc Long Quân
Xã Phú Lợi, H.Định Quán
KV1
029
THPT Tân Phú
TT Định Quán H.Định Quán
KV1

Huyện Thống Nhất: Mã 05
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
014
THPT Kiệm Tân
Xã Gia Tân 2, H.Thống Nhất
KV2NT
012
THPT Thống Nhất
Xã Quang Trung, H.Thống Nhất
KV2NT
010
TT GDNN-GDTX Thống Nhất
Xã Xuân Thạnh , H.Thống Nhất
KV1
018
THPT Dầu Giây
Xã Xuân Thạnh, H.Thống Nhất
KV1

Thị Xã Long Khánh: Mã 06
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
019
THPT Văn Hiến
Thị Xã Long Khánh
KV2
017
THPT Trần Phú
Xã Suối Tre, TX Long Khánh
KV2
015
TT GDNN-GDTX Long Khánh
P.Xuân Hòa, TX.Long Khánh
KV2
058
THPT Trương Vĩnh Ký
170 Nguyễn Văn Bé TX Long Khánh
KV2
092
THCS-THPT Việt Hoa Quang Chánh
P. Xuân Trung, TX.Long Khánh
KV2
016
THPT Long Khánh
P.Xuân Hòa, TX.Long Khánh
KV2
045
THPT Nguyễn Huệ
Xã Hàng Gòn, TX Long Khánh
KV2

Huyện Xuân Lộc: Mã 07
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
068
THPT Xuân Thọ
Xã Xuân Thọ, H.Xuân Lộc
KV1
020
TT GDNN-GDTX Xuân Lộc
TTr. Gia Ray H.Xuân Lộc
KV1
021
THPT Xuân Lộc
TTr. Gia Ray H.Xuân Lộc
KV1
051
THPT Hồng Bàng
TTr. Gia Ray H.Xuân Lộc
KV1
059
THPT Xuân Hưng
Xã Xuân Hưng H.Xuân Lộc
KV1

Huyện Long Thành: Mã 08
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
025
THPT Nguyễn Đình Chiểu
TT Long Thành H.Long Thành
KV2NT
023
THPT Long Thành
TT Long Thành H.Long Thành
KV2NT
024
THPT Long Phước
Xã Long Phước H.Long Thành
KV2NT
022
TT GDNN-GDTX Long Thành
Xã Long Đức, H.Long Thành
KV2NT
054
THPT Bình Sơn
Xã Bình Sơn H.Long Thành
KV1
078
CĐ nghề KV Long Thành-Nhơn Trạch
TT Long Thành, H.Long Thành
KV2NT
079
TC nghề Tri Thức
TT Long Thành, H.Long Thành
KV2NT
072
CĐ Công Nghệ Quốc Tế LiLaMa2
TT Long Thành, H.Long Thành
KV2NT

Huyện Nhơn Trạch: Mã 09
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
087
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Khu TT, H.Nhơn Trạch
KV2NT
097
TC Kinh tế- Kỹ thuật Đồng Nai
Xã Phú Hội, H.Nhơn Trạch
KV2NT
026
TT GDNN-GDTX Nhơn Trạch
Xã Long Thọ, H.Nhơn Trạch
KV2NT
027
THPT Nhơn Trạch
Xã Phú Thạnh H.Nhơn Trạch
KV2NT
048
THPT Phước Thiền
Xã Phước Thiền H.Nhơn Trạch
KV2NT

Huyện Trảng Bom: Mã 10
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
081
TC nghề Hòa Bình
Xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom
KV1
013
THPT Ngô Sĩ Liên
TT Trảng Bom, H.Trảng Bom
KV2NT
011
THPT Thống Nhất A
TT Trảng Bom, H.Trảng Bom
KV2NT
009
THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Đồng Nai
Xã Trung Hòa, H.Trảng Bom
KV1, DTNT
094
ĐH Lâm Nghiệp (cơ sở 2)
TT Trảng Bom, H.Trảng Bom
KV2NT
096
TC Bách khoa Đồng Nai
Xã Hưng Thịnh, H.Trảng Bom
KV1
066
THPT Trần Đại Nghĩa
Xã Hố Nai 3, H Trảng Bom
KV1
073
CĐ nghề Cơ giới - Thủy lợi
Xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom
KV1
056
TT GDNN-GDTX Trảng Bom
TT Trảng Bom H.Trảng Bom
KV2NT
052
THPT Trần Quốc Tuấn
Xã Trung Hòa H.Trảng Bom
KV1
080
TC nghề Tân Mai
Xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom
KV2NT
064
THPT Trịnh HoàI Đức
Xã Quảng Tiến H.Trảng Bom
KV2NT
065
THCS THPT Bàu Hàm
Xã Bàu Hàm, H Trảng Bom
KV1
050
THPT Văn Lang
Xã Hưng Thịnh H.Trảng Bom
KV1

Huyện Cẩm Mỹ: Mã 11
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
037
THPT Xuân Mỹ
Xã Xuân Mỹ H.Cẩm Mỹ
KV1
062
THPT Võ Trường Toản
Xã Xuân Tây, H Cẩm Mỹ
KV1
046
THPT Sông Ray
Xã Xuân Tây, H.Cẩm Mỹ
KV1
100
THPT Cẩm Mỹ
Xã Long Giao, H.Cẩm Mỹ
KV1
057
TT GDNN-GDTX Cẩm Mỹ
Xã Long Giao H.Cẩm Mỹ
KV1
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM