Mã tỉnh, Mã huyện, Mã trường phổ thông địa bàn tỉnh Cao Bằng

Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã - Phân Khu vực
Dưới đây là thông tin về Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã, phường cũng như Khu vực của từng trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Mã tỉnh của Cao Bằng là 06 còn Mã Huyện là từ 00 → 13 được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Trong đó, DTNT = Dân tộc nội trú.
Tỉnh Cao Bằng: Mã 06
Đối với Quân nhân, Công an tại ngũ và Học ở nước ngoài:

Mã Quận huyện
Tên Quận Huyện
Mã trường
Tên trường
Khu vực
00
Sở Giáo dục và Đào tạo
900
Quân nhân, Công an_06
KV3
00
Sở Giáo dục và Đào tạo
800
Học ở nước ngoài_06
KV3

Thành Phố Cao Bằng: Mã 01
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
059
TC nghề Cao Bằng
P. Sông Hiến, TP Cao Bẳng , Cao Bằng
KV1
002
THPT DTNT tỉnh Cao Bằng
Km4, P. Đề Thám, Thành phố Cao Bằng
KV1, DTNT
028
THPT Cao Bình
Xã Hưng Đạo, Thành phố Cao Bằng
KV1
000
Sở GD&ĐT Cao Bằng
035, Bế Văn Đàn, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng
KV1
044
THPT Bế Văn Đàn
Nà Cáp, Ph. sông Hiến, TP Cao Bằng
KV1
004
THPT Chuyên Cao Bằng
Phường Hòa Chung, Thành phố Cao Bằng
KV1
058
TTGDTX Tỉnh
Km 4 Đề Thám , TP Cao Bằng
KV1
006
TT KTTH-HN tỉnh Cao Bằng
Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng
KV1
003
THPT Thành phố Cao Bằng
Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng
KV1
005
TT GDNN-GDTX Thành phố Cao Bằng
Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng
KV1

Huyện Bảo Lạc: Mã 02
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
056
TT GDNN-GDTX Bảo Lạc
TTr Bảo Lạc, Cao Bằng
KV1
055
THPT Bản Ngà
Huy Giáp, Bảo Lạc, Cao Bằng
KV1
008
THPT Bảo Lạc
TT Bảo Lạc, Cao Bằng
KV1

Huyện Thông Nông: Mã 03
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
053
TT GDNN-GDTX Thông Nông
TTr Thông Nông, Cao Bằng
KV1
010
THPT Thông Nông
TTr Thông Nông, Cao Bằng
KV1

Huyện Hà Quảng: Mã 04
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
054
THPT Lục Khu
Xã Thượng Thôn, Hà Quảng, Cao Bằng
KV1
047
TT GDNN-GDTX Hà Quảng
TTr Xuân Hoà, Hà Quảng, Cao Bằng
KV1
013
THPT Nà Giàng
Nà Giàng, Hà Quảng, Cao Bằng
KV1
012
THPT Hà Quảng
TTr Xuân Hoà, Hà Quảng, Cao Bằng
KV1

Huyện Trà Lĩnh: Mã 05
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
016
THPT Quang Trung
Xã Quang Trung, Trà Lĩnh, Cao Bằng
KV1
015
THPT Trà Lĩnh
TTr Hùng Quốc, Trà Lĩnh, Cao Bằng
KV1
046
TT GDNN-GDTX Trà Lĩnh
TTr Hùng Quốc,Trà Lĩnh, Cao Bằng
KV1

Huyện Trùng Khánh: Mã 06
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
018
THPT Trùng Khánh
TTr Trùng Khánh,Cao Bằng
KV1
020
THPT Thông Huề
Xã Thông Huề, Trùng Khánh, Cao Bằng
KV1
019
THPT Pò Tấu
Xã Chí Viễn, Trùng Khánh, Cao Bằng
KV1
021
TT GDNN-GDTX Trùng Khánh
TTr. Trùng Khánh, Cao Bằng
KV1

Huyện Nguyên Bình: Mã 07
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
052
TT GDNN-GDTX Nguyên Bình
TTr Nguyên Bình, Cao Bằng
KV1
024
THPT Tinh Túc
Tinh Túc, Nguyên Bình, Cao Bằng
KV1
023
THPT Nguyên Bình
TT Nguyên Bình, Cao Bằng
KV1
025
THPT Nà Bao
Xã Lang Môn, Nguyên Bình, Cao Bằng
KV1

Huyện Hoà An: Mã 08
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
027
THPT Hoà An
TTr Nước Hai, Hoà An, Cao Bằng
KV1
029
TT GDNN-GDTX Hoà An
TTr Nước Hai, Hoà An, Cao Bằng
KV1

Huyện Quảng Uyên: Mã 09
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
031
THPT Quảng Uyên
TTr Quảng Uyên, Cao Bằng
KV1
032
THPT Đống Đa
Xã Ngọc Động, Quảng Uyên
KV1
033
TT GDNN-GDTX Quảng Uyên
TTr Quảng Uyên, Cao Bằng
KV1

Huyện Thạch An: Mã 10
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
036
THPT Canh Tân
Xã Canh Tân, Thạch An , Cao Bằng
KV1
035
THPT Thạch An
TTr Đông Khê, Thạch An, Cao Bằng
KV1
048
TT GDNN-GDTX Thạch An
TTr Đông Khê, Thạch An, Cao Bằng
KV1

Huyện Hạ Lang: Mã 11
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
051
TT GDNN-GDTX Hạ Lang
TTr Thanh Nhật, Hạ Lang, Cao Bằng
KV1
039
THPT Bằng Ca
Xã Lý Quốc, Hạ Lang, Cao Bằng
KV1
038
THPT Hạ Lang
TTr Thanh Nhật, Hạ Lang, Cao Bằng
KV1

Huyện Bảo Lâm: Mã 12
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
057
THPT Lý Bôn
Xã Lý Bôn, Bảo Lâm, Cao Bằng
KV1
041
THPT Bảo Lâm
TTr Pác Miầu, Bảo Lâm , Cao Bằng
KV1
050
TT GDNN-GDTX Bảo Lâm
TTr Pác Miầu, Bảo Lâm , Cao Bằng
KV1

Huyện Phục Hoà: Mã 13
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
043
THPT Phục Hoà
TTr Hòa Thuận, Phục Hoà, Cao Bằng
KV1
045
THPT Cách Linh
Xã Cánh Linh, Phục Hoà, Cao Bằng
KV1
049
TT GDNN-GDTX Phục Hoà
TTr Hòa Thuận, Phục Hoà, Cao Bằng
KV1
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM