HƯỚNG DẪN TRẺ QUAN SÁT CÁC GÓC VÀ BIẾT CHỦ ĐỀ CỦA TUẦN

TRÒ CHUYỆN SÁNG
HƯỚNG DẪN TRẺ QUAN SÁT CÁC GÓC VÀ BIẾT CHỦ ĐỀ CỦA TUẦN

I. Mục đích:
    - Trẻ biết được lớp mình có những góc chơi nào và chủ đề của tuần là gì?
    - Biết công dụng và cách bảo vệ chúng.
    - Giáo dục trẻ biết nghe lời cô giáo, đoàn kết với bạn bè và biết bảo vệ đồ dùng, đồ chơi và cất đúng nơi qui định.

II. Chuẩn bị:
    - Câu hỏi đàm thoại.

III. Tiến hành:
- Cho trẻ xem lốc lịch
- Cho trẻ hát bài “Vui đến trường”
- Đàm thoại cùng trẻ về nội dung bài hát.
+ Cô hỏi trẻ trong lớp mình có những góc chơi nào?
- Cho trẻ chỉ các góc chơi
- Hỏi trẻ chủ đề của tuần
- Cô lắng nghe gợi ý cho trẻ.
- Giáo dục trẻ biết kính trọng cô giáo, yêu thương và giúp đỡ bạn trong lớp
- Cô củng cố, nhận xét, tuyên dương.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM