HOẠT ĐỘNG CHIỀU - HOẠT ĐỘNG TỰ CHỌN - GIỚI THIỆU KIẾN THỨC MỚI CHỮ CÁI A, Ă, Â

HOẠT ĐỘNG CHIỀU
HOẠT ĐỘNG TỰ CHỌN
GIỚI THIỆU KIẾN THỨC MỚI CHỮ CÁI A, Ă, Â

I.Chuẩn bị :
+ Đồ dùng cho trẻ:     Trẻ 4-5 tuổi : chữ cái nổi a, ă, â thẻ chữ e,ê
+ Đồ dùng cho cô: thẻ chữ a, ă, â sile các kiểu chữ ,tranh cái cặp, cây bút 
                          
II.Phương pháp, tích hợp:
 - Phương pháp: Trực quan, đàm thoại, thực hành.
 - Tích hợp: Âm nhạc, MTXQ.

III. Tiến hành
Cho trẻ hát bài “ bé khỏe, bé ngoan”
Đàm thoại về bài hát
Cô giới thiệu hoạt động
Cô mở sile chữ cái
Cô giới thiệu chữ cái a
Cô phát âm mẫu
Cho lớp, tổ nhóm, cá nhân đọc
Tương tự cô cho trẻ làm quen với chữ ă, â
Giáo dục và cũng cố
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM