GIỚI THIỆU KIẾN THỨC MỚI: BÀI HÁT“ TRƯỜNG CHÚNG CHÁU ĐÂY LÀ TRƯỜNG MẦM NON”

GIỚI THIỆU KIẾN THỨC MỚI: BÀI HÁTTRƯỜNG CHÚNG CHÁU ĐÂY LÀ TRƯỜNG MẦM NON

 I. Mục đích:
 - Phát triển thẫm mĩ cho trẻ
  - Trẻ thích được hát.
 - Giaó dục trẻ biết vâng lời cô giáo, biết đoàn kết và giúp đỡ các bạn

II. Chuẩn bị:
- Nhạc

III. Tiến hành:
- Cho trẻ  đọc thơ : bạn mới
- Đàm thoại nội dung bài thơ
+ Giới thiệu hoạt động: hát “ trường chúng cháu đây là trường mầm non”
- Cô hát
- Cô cho trẻ hát theo
- Cho tổ, nhóm , cá nhân hát
- Giaó dục trẻ.

- Kết thúc
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM