CHƠI ,HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH Thực hành vở toán (Số lượng 1 và 2 trang 2 và3)

CHƠI ,HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH
Thực hành vở toán (Số lượng 1 và 2 trang 2 và3)

* Chuẩn bị: vở toán, bàn, ghế, bút chì, bút màu  đủ cho trẻ.
1. Hoạt động 1: ổn định
- Cô cho trẻ đọc bài hát ‘Cái mũi”
- cô cùng trẻ trò chuyện về nội dung bài hát
- Cô khái quát giáo dục                                
- Cô giới thiệu đề tài

2. Hoạt động 2: quan sát
- Cô cho trẻ quan sát cô  thực hiện
- Cô cùng trẻ nhận xét bài cô vừa thực hiện
- Cô nhắc nhở trẻ trước khi thực hành.
3. Hoạt động 3: trẻ thực hành
- Cô kiểm tra đồ dùng, nhắc trẻ ngồi ngay ngắn
- Cô gợi ý, khuyến khích trẻ thực hiện.
- Nhắc nhở trẻ hết giờ, trẻ nhanh tay hoàn thành bài tập.
- Cho trẻ tập thể dục chống mệt mỏi
4. Hoạt động 4: nhận xét
- Cô nhận xét, khuyến khích khen trẻ
- Cô giáo dục trẻ.
- Chuyển hoạt động
                                            *************************
ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY
1/ Tình trạng sức khỏe:......................................................................................................
2/ Thái độ, trạng thái cảm xúc:..........................................................................................
3/ Kiến thức, kĩ năng:........................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
* Biện pháp khắc phục:......................................................................................................  
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM