CHƠI ,HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH Hát, múa, đọc thơ theo chủ đề

CHƠI ,HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH
Hát, múa, đọc thơ theo chủ đề

* Chuẩn bị: nhạc có lời, nhạc không lời bài hát chủ đề bản thân
- Cho trẻ đọc thơ ‘tâm sự của cái mũi”
- Đàm thoại nội dung bài thơ
- Cô khái quát, giáo dục trẻ
- Dẫn dắt, giới thiệu hoạt động
- Cô cho trẻ hát “bé khỏe, bé ngoan”

- cô cùng trẻ trò chuyện về nội dung bài hát
- Cô khái quát giáo dục
- cô tổ, nhóm, cá nhân thể hiện bài hát
- Cô cho lớp thể hiện bài hát “ cái mũi”
- cô tổ, nhóm, cá nhân thể hiện bài hát
- Cô cho lớp thể hiện bài hát “ hãy xoay nào”
- cô tổ, nhóm, cá nhân thể hiện bài hát
- Cô nhận xét, khuyến khích khen trể
- Cô giáo dục trẻ, chuyển hoạt động
                                *************************

ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY

1/ Tình trạng sức khỏe:.................................................................................................
2/ Thái độ, trạng thái cảm xúc:.....................................................................................
3/ Kiến thức, kĩ ...........................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

* Biện pháp khắc phục:................................................................................................
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM