CHƠI ,HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH GIỚI THIỆU KIẾN THỨC MỚI “ CÁI MŨI”

CHƠI ,HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH
GIỚI THIỆU KIẾN THỨC MỚI “ CÁI MŨI”-Cô cùng trẻ đọc bài thơ tâm sự của cái mũi
-Đàm thoại về nội dung bài thơ
-Cô giới thiệu bài mới “Cái mũi”
-Cô hát cho trẻ nghe

-Cả lớp hát cùng cô, nhóm tổ, cá nhân
-Giáo dục
-Chuyển hoạt động


ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY
                                            
1/ Tình trạng sức khỏe:.................................................................................................
2/ Thái độ, trạng thái cảm xúc:.....................................................................................
3/ Kiến thức, kĩ ...........................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
* Biện pháp khắc phục:................................................................................................
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM