CHUYÊN ĐỀ: SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT - Sự phát triển qua các các đại địa chất

I. Hoá thạch
   - Hoá thạch là di tích của các sinh vật để lại trong các lớp đất đá của vỏ Trái Đất.
   - Hoá thạch cung cấp bằng chứng trực tiếp về lịch sử phát triển của sinh giới thông qua tuổi của hoá thạch.
II. Lịch sử phát triển của sinh giới
   1. Hiện tượng trôi dạt lục địa
   - Lớp vỏ Trái đất không phải một khối thống nhất mà gồm các mảng ghép lại với nhau gọi là các mảng kiến tạo.
   - Các mảng kiến tạo liên tục di chuyển. Ban đầu, các mảng liên kết với nhau tạo lên 1 siêu lục địa. Sau đó các mảng tách ra rồi nhập lại tạo thành các lục địa như hiện nay.
   2. Sinh vật trong các đại địa chất
   - Trái đất luôn biến đổi làm cho các sinh vật trên Trái đất cũng biến đổi theo.
   - Các nhà địa chất chia lịch sử của Trái đất thành các giai đoạn khác nhau, được gọi là các đại địa chất.
   - Mỗi đại địa chất lại có đặc điểm riêng về khí hậu và địa chất cùng với các sự kiện chính trong lịch sử tiến hoá của sự sống.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM