Sự phát sinh loài người

I. Quá trình phát sinh loài người
   - Những dẫn liệu cổ sinh học cũng như sinh học phân tử đã chứng minh loài người có nguồn gốc chung với vượn người.
   - Cây phát sinh loài người là một cây có nhiều nhánh nhưng chỉ chỉ có 1 cành duy nhất còn tồn tại là loài người hiện đại – H. sapiens
- Hiện nay, có 2 giả thuyết về quá trình phát sinh loài người:
   • Giả thuyết “ra đi từ châu Phi”: loài người H.sapiens có nguồn gốc từ loài H. erectus ở châu Phi phát tán ra các châu lục khác.
   • Giả thuyết thứ 2 cho rằng loài H. erectus di cư từ châu Phi sang các châu lục khác và từ nhiều nơi khác nhau tiến hoá thành H. sapiens.
   • Có nhiều bằng chứng cổ sinh học ủng hộ cho giả thuyết “ra đi từ châu Phi”.


II. Người hiện đại và quá trình tiến hoá văn hoá
   - Sau khi hình thành, loài người có những đặc điểm nổi bật với bộ não phát triển, tiếng nói, bàn tay linh hoạt, có khả năng lao động, chế tạo công cụ, …
   - Thông qua tiếng nói và chữ viết, con người có thể truyền đạt kinh nghiệm để không ngừng tồn tại và phát triển mà không cần biến đổi sinh học.
   - Con người hiện đại càng ngày càng ít bị phụ thuộc và tự nhiên.
   - Đây là kết quả sự phát triển văn hoá lâu dài của con người.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM