Lý thuyết Bài 4: Phương trình bậc hai với hệ số thực

1. Các căn bậc hai của số thực a âm là ±i√|a|
2. Cho phương trình bậc hai ax2 + bx + c trong đó a, b, c là các số thực và a ≠ 0. Xét biệt thức Δ = b2 - 4ac. Ta có các trường hợp:
Trường hợp 1. Δ = 0: Khi đó phương trình có nghiệm kép:
Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12
Trường hợp 2. Δ > 0: Phương trình có hai nghiệm thực phân biệt:
Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12
Trường hợp 3. Δ < 0: Phương trình có hai nghiệm phức phân biệt:
Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM