Lý thuyết Bài 5: Phương trình mũ và phương trình lôgarit

Để giải các phương trình mũ và lôgarit, ngoài việc phải thành thạo các công thức biến đổi biểu thức mũ và lôgarit, cần nhớ các biến đổi tương đương cơ bản sau (dưới đây ta luôn giả thiết 0 < a ≠ 1)
      + ax = b <=> x = logab (b > 0) ; nếu b ≤ 0 thì phương trình này vô nghiệm)
      + Tổng quát hơn, af(x) = b <=> f(x) = logab (b > 0)
      + af(x) = ag(x) <=> f(x) = g(x)
      + logax = b <=> x = ab
      + Tổng quát hơn, logaf(x) = b <=> f(x) = ab
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM