Lý thuyết Bài 1: Lũy thừa

1. Để tính toán với các biểu thức lũy thừa một cách thành thạo, chúng ta cần nhớ các đẳng thức sau đây( a,b là các số dương, α , β là các số thực)
   • aα.aβ = aα + β;
   • (ab)α = aα.bα;
   • (aα)β = aαβ;
   • a0 = 1; 1α = 1;
2. Khi so sánh các biểu thức lũy thừa cùng cơ số, ta cần lưu ý các giá trị của cơ số so với 1.Cụ thể, cần nhớ tính chất:
   • Nếu a > 1 thì aα > aβ <=> α > β
   • Nếu 0 < a < 1 thì aα > aβ <=> α < β ;
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM