Hoán vị gen

1.Thí nghiệm của Moocgan
   Trong thí nghiệm của Moocgan về di truyền liên kết, khi lai phân tích ruồi đực F1 thu được tỉ lệ 1 thân xám, cánh dài : 1 thân đen, cánh cụt.
   Tuy nhiên khi lai phân tích ruồi cái F1 thì đời con thu được: 965 con thân xám, cánh dài; 944 thân đen, cánh cụt; 206 thân xám, cánh cụt: 185 thân đen, cánh dài. Phép lai phân tích ruồi cái F1 không cho đời con có tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1 của quy luật phân li cũng không cho tỉ lệ 1 : 1 của quy luật di truyền liên kết.

   Sơ đồ lai:

   2.Cơ sở tế bào học
   Trong quá trình giảm phân, ở kỳ đầu 1 đã xảy ra hiện tượng bắt chéo giữa 2 crômatit khác nguồn trong 4 crômatit của cặp NST tương đồng. Kết quả là các gen có thể đổi vị trí cho nhau và làm xuất hiện các tổ hợp gen mới.
   Tần số hoán bị gen được xác định bằng tỉ lệ phần trăm số cá thể có tái tổ hợp gen
   Tần số hoán vị gen = (số cá thể tái tổ hợp)/(tổng số cá thể) x 100%
   3.Ý nghĩa của hoán vị gen
   Hiện tượng hoán vị gen tạo ra các giao tử mang các tổ hợp gen mới nên đã tạo ra vô số biến dị tổ hợp, là nguyên liệu cho quá trình chọn giống.
   Nhờ hoán vị gen mà các gen quý trên các NST tương đồng có dịp tổ hợp lại với nhau tạo thành nhóm gen liên kết mới.
   Việc xác định tần số hoán vị gen giúp xác định khoảng cách tương đối giữa các gen, điều này có ý nghĩa khi thiết lập bản đồ di truyền.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM