Đề kiểm tra cuối năm (phần 2)

Câu 7: Cho hình nón tròn xoay có đường cao h = 15cm và đường sinh l = 25cm . Bán kính đáy của hình nón là:
A. 15 (cm)   B. 20 (cm)   C. (cm)   D. 40 (cm)

Câu 8: Cho hình trụ có diện tích toàn phần là 5πa2 và bán kính đáy là a. Chiều cao của hình trụ là:
Câu 9: Cho hình nón có thiết diện cắt bởi mặt phẳng qua trục của khối chóp là một tam giác đều. Tỉ số diện tích xung quanh chia cho diện tích toàn phần của hình nón là:
Câu 10: Cho hình trụ có bán kính đáy là 5cm. Thiết diện của hình trụ cắt bởi mặt phẳng qua trục là một hình chữ nhật có chu vi 40cm . Diện tích xung quanh của hình trụ là:
A. 50π(cm2)   B. 100π(cm2)   C. 150π(cm2)   D. 350π(cm2)
Câu 11: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng 2a. Góc giữa cạnh bên và mặt đáy là 45o . Thể tích khối nón có đỉnh là S và đường tròn đáy nội tiếp tam giác ABC là:
Câu 12: Cho hình trụ có bán kính đáy 3m và đường cao là 2m. Khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm thuộc vào hình trụ là:
A. 2√10 (m)   B. 7(m)   C. √13 (m)   D. 5 (m)
Hướng dẫn giải và Đáp án
7-B
8-A
9-B
10-B
11-B
12-A
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM