Đề kiểm tra cuối năm (phần 1)

Câu 1: Một hình chóp có 21 mặt. Hỏi hình chóp đó có bao nhiêu cạnh?
A. 41   B. 21   C. 42   D. 40
Câu 2: Trong các mệnh đề sau đây mệnh đề nào đúng?
Khối đa diện có các mặt là những đa giác có số cạnh lẻ thì
A. Số các mặt là số lẻ    C. Số các cạnh là số lẻ
B. Số các mặt là số chẵn   D. Số các đỉnh là số lẻ
Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD có SA ⊥ (ABCD) , ABCD là hình chữ nhật và SA = AD = 2a . Góc giữa mặt phẳng (SBC) và mặt đáy là 60o . Gọi M là trung điểm BC. Thể tích khối chóp S.ABMD là
Câu 4: Cho lăng trụ ABC.A'B'C' có độ dài cạnh bên bằng 2a, đáy ABC là tam giác đều AB = a và hình chiếu vuông góc của đỉnh A’ trên mặt phẳng (ABC) là trung điểm của cạnh BC. Thể tích khối lăng trụ là:
Câu 5: Cho lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' . Biết thể tích của khối chóp ABB’C’ là 3a3 . Thể tích khối lăng trụ là:
A. a3   B. 3a3   C. 9a3    D. 6a3
Câu 6: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a. Mặt bên (SAD) là tam giác cân đỉnh S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Góc giữa cạnh bên SB và mặt đáy là 60o . Tính thể tích khối chóp S.ABCD
Hướng dẫn giải và Đáp án
1-D
2-B
3-D
4-B
5-C
6-D
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM