Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 Tán sắc ánh sáng (phần 2)

Câu 8: Chiếu một chùm sáng trắng hẹp đi từ không khí đến để gặp mặt tấm thủy tinh theo phương hợp với mặt này một góc 30°. Thủy tinh có chiết suất đối ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là nđ=1,49 và nt=1,53. Góc hợp bởi tia khúc xạ màu đỏ và tia khúc xạ màu tím gần nhất với giá trị nào dưới đây?
A. 2,5°        B. 0,6°
C. 1,1°        D. 1,3°
Câu 9: Một lăng kính có góc chiết quang A=5°. Biết chiết suất của lăng kính đối với tia tím là 1,58 và góc tới i nhỏ. Góc lệch của tia tiksm khi qua lăng kinh là
A. 7,9°        B. 0,79 rad
C. 2,9°        D.0,029 rad
Câu 10: Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A=60°. Chiếu tia sáng trắng SI vào măt bên của lăng kính sao cho tia tới nằm phía dưới pháp tuyến tại I. Chiết suất của môi trường là lăng kính đối với ánh sáng là n=√3. Để cho tia tím có góc lệch cực tiểu thì góc tới phải bằng
A. 30°        B. 45°
C. 60°        D. 55°
Câu 11: Một tia sáng trắng chiếu vuông góc với mặt bên của một lăng kính có góc chiết quang A=5°. Chiết suất của lăng kính đối với các ánh sáng màu đỏ và tím lần lượt là nđ=1,64 ; nt=1,68. Sau lăng kính đặt một màn ảnh M song song với mặt bên thứ nhất của lăng kính và cách nó L = 1,2 m (xem Hình vẽ)

Chiều dài của quang phổ thu được trên màn là
A. 2,4 mm        B. 1,2 cm
C. 4,2 mm        D. 21,1 mm
Câu 12: Một thấu kính mỏng bằng thủy tinh có hai mặt cầu lồi đặt trong không khí. Một chùm tia sáng hẹp, song song gần trục chính gồm tập hợp các ánh sáng đơn sắc đỏ, lam, tím, vàng được chiếu tới thấu kính theo phương song song với trục chính của thấu kính. Điểm hội tụ của các chùm tia sáng màu tính từ quang tâm O ra xa theo tứ tự
A. đỏ, vàng, lam, tím        B. tím, lam, vàng , đỏ
C. đỏ, lam, vàng, tím        D. tím, vàng, lam, đỏ
Câu 13: Một thấu kính hai mặt cầu lồi đều có bán kính R = 22,5 cm. Biết chiết suất của thấu kính đối với ánh sáng tím, dodr lần lượt là 1,50 và 1,45. Khoảng cách từ tiêu điểm chính đối với tia đỏ đến tiêu điểm chính đối với tia tím là
A. 1,25 cm        B. 2,5 cm
C. 2,25 cm        D. 1,125 cm
Câu 14: Một thấu kính mỏng gồm một mặt phẳng, một mặt lồi, bán kính 20 cm, làm bằng chất có chiết suất đối với ánh sáng đỏ là 1,49, đối với ánh sáng tím là 1,51. Hiệu số độ tụ của thâu kính đối với tia đỏ, tia tím là
A. 1 dp        B. 0,1 dp
C. 0,2 dp        D. 0,02 dp
Hướng dẫn giải và đáp án
Câu
8
9
10
11
12
13
14
Đáp án
C
C
C
C
B
B
B
Câu 8: C
Góc tới i=60°. Áp dụng định luật khúc xạ, ta có rđ≈35,54° ; rt≈34,47°
iđ-it≈1,07°.
Câu 11: C
Câu 13: B
Câu 14: B
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM