Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Chương 2 (phần 2)

Câu 8: Một nguồn âm được dìm trong nước có tần số f = 375 Hz. Hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng cách nhau d = 50 cm luôn luôn lệch pha với nhau π/4. Tốc độ truyền sóng là
A. 400 m/s       B. 800 m/s        C. 1500 m/s        D. 2000 m/s.
Câu 9: Một dây đàn dài 40 cm. Tốc độ truyền sóng trên dây là 50 m/s. Tần số của âm cơ bản mà dây đàn dao động phát ra là
A. 31, 25 Hz        B. 62,5 Hz        C. 125 Hz        D. 130 Hz.
Câu 10: Một dây đàn hồi rất dài có đầu A dao động theo phương vuông góc với sợi dây. Tốc độ truyền sóng trên dây là 4m/s. Xet một điểm M trên dây và cách A một đoạn 40 cm, người ta thấy M luôn luôn dao động lệch pha so với A một góc Δφ =(k+0,5)π với k là số nguyên. BIết tần số f có giá trị trong khoảng từ 8 Hz đến 13 Hz. Tần số dao động bằng
A. 10 Hz        B. 12,5 Hz        C. 12 Hz        D. 8,5 Hz
Câu 11: Một âm thoa có tần số dao động riêng 850 Hz được đặt sát miệng một ống nghiệm hình trụ đáy kín đặt thẳng đứng, cao 80 cm. Đổ dần nước vào ống nghiệm đến độ cao 30 cm thì thấy âm được khuếch đại lên rất mạnh. Biết tốc độ truyền âm trong không khí có giá trị nằm trong khoảng từ 300 m/s đến 350 m/s. Khi tiếp tục đổ từ từ nước thêm vào ống nghiệm cho đến đầy thì số vị trí của mực nước cho âm được khuếch đại mạnh nhất là
A. 3        B.1        C. 2        D. 4.
Câu 12: Một nguồn phát sóng âm đẳng hướng, được coi là nguồn điểm. Tại điểm A cách nguồn 1 m, mức cường độ âm là 70 dB. Biết cường độ âm chuẩn là 10-12 W/m2 và giả thiết môi trường không hấp thụ âm. Cường độ âm tại điểm B cách nguồn 10 m là
A. 10-5 W/m2        B. 10-7W/m2
C. 10-8W/m2       D. 10-10W/m2.
Câu 13: Một nguồn âm được đặt ở miệng một ống hình trụ thẳng đứng chứa đầy nước, mốc tính chiều sâu nước bằng 0 ở miệng ống. Hạ dần mực nước thì thấy khi chiều sâu của nước trong ống nhận các giá trị L1,L2,L3,L4,L5 thì nghe được âm to nhất. Tỉ số nào dưới đây đúng?
Câu 14: Một nguồn âm là nguồn điểm phát âm đẳng hướng trong không gian. Giả sử không có sự hấp thụ và phản xạ âm. Tại một điểm cách nguồn âm 10 m thì mức cường độ âm là 80 dB. Tại điểm cách nguồn âm 1 m thì mức cường độ âm bằng
A. 90 dB        B. 100 dB        C. 110 dB        D. 120 dB.
Hướng dẫn giải và đáp án
Câu
8
9
10
11
12
13
14
Đáp án
C
B
B
C
B
C
B
Câu 8: C
Câu 9: B
Âm cơ bản có bước sóng λ = 2l = 0,8 m, ứng với tần số f=v/λ=62,5 Hz
Câu 10: B
Câu 11: C
L = 80 cm ; một đầu là nút, một đầu là bụng sóng
Đổ nước đến h = 80 – 30 = 50 cm thì đầu hở thành bụng sóng (âm mạnh)
Câu 12: B
Vì môi trường không hấp thụ âm, cường độ âm tỉ lệ nghịch với khoảng cách đến nguồn âm:
Câu 13: C
Mặt nước là nút sóng, miệng ống là bụng sóng nên
Câu 14: B
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM