Bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 12: Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)(phần 2)

Câu 9. Chính phủ Hítle đặt Đảng Cộng sản nước Đức ra ngoài vòng pháp luật sau sự kiện nào?
A. Hítle lên nắm quyền       B. Tổng thống Hinđenbua mất
C. Nhà quốc hội Đức bị đốt cháy       D. Nền Cộng hòa Vaima sụp đổ
Câu 10. Năm 1934, sau khi tổng thống Hinđenbua qua đời, Hítle đã tự xưng là
A. Tổng thống       B. Thủ tướng
C. Quốc trường suốt đời       D. Thống soái
Câu 11. Chính phủ Hítle đã tổ chức lại nền kinh tế trong nước theo hướng
A. Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp quân sự, quốc phòng
B. Tạo điều kiện cho các nhà tài phiệt tổ chức, phát triển sản xuất
C. Tập trung, mệnh lệnh, phục vụ nhu cầu quân sự
D. Đầu tư vào các ngành dịch vụ
Câu 12. Sự kiện nổi bật nào đã diễn ra ở nước Đức tháng 7 – 1933?
A. Hítle thành lập Tổng hội đồng kinh tế để điều hành các ngành kinh tế
B. Nền Cộng hòa Vaima hoàn toàn sụp đổ
C. Đảng Cộng sản Đức phải ngừng hoạt động
D. Hiến pháp Vaima chính thức bị hủy bỏ
Câu 13. Ngành kinh tế được phục hồi và phát triển nhanh nhất ở Đức những năm 30 của thế kỉ XX là
A. Công nghiệp dệt       B. Công nghiệp quân sự
C. Công nghiệp khai khoáng       D. Công nghiệp cơ khí, chế tạo
Câu 14. Đường lối đối ngoại chủ yếu của Chính phủ Hítle là
A. Bắt tay với các nước phát xít
B. Thực hiện chính sách đối ngoại nước lớn
C. Tăng cường các hoạt động chuẩn bị chiến tranh
D. Mở rộng giao lưu, hợp tác với các nước tư bản châu Âu
Câu 15. Tháng 10 – 1933, chính quyền Hítle đã có hành động gì?
A. Tuyên bố rút khỏi Hội Quốc liên
B. Ban hành lệnh tổng động viên trên toàn nước Đức
C. Tuyên bố thành lập quân đội thường trực
D. Bắt đầu triển khai các hoạt động quân sự
Câu 16. Đến năm 1938, nước Đức đã được ví như
A. Một trại tập trung khổng lồ       B. Một trại lính khổng lồ
C. Một tên sen đầm quốc tế       D. Một đế quốc bất khả chiến bại
Đáp án
Câu
9
10
11
12
Đáp án
C
C
C
A
Câu
13
14
15
16
Đáp án
B
C
A
B
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM