Đề thi trắc nghiệm môn Giáo dục công dân: Đề trắc nghiệm Số 14

Câu 1. Đặc trưng của pháp luật không bao gồm nội dung nào dưới đây
A. Tính quy phạm phổ biến
B. Tính công khai, dân chủ
C. Tính quyền lực, bắt buộc chung
D. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức

Câu 2. Ranh giới để phân biệt pháp luật với các loại quy phạm xã hội khác thể hiện ở chỗ pháp luật được áp dụng đối với
A. Tất cả mọi người
B. Những người từ 18 tuổi trở lên
C. Tất cả công chức nhà nước
D. Những người vi phạm pháp luật
Câu 3. Các quy phạm pháp luật được thực hiện trong thực tiễn đời sống xã hội vì sự phát triển của xã hội là thể hiện bản chất nào dưới đây của pháp luật
A. Bản chất giai cấp
B. Bản chất xã hội
C. Bản chất chính trị
D. Bản chất khoa học
Câu 4. trong những năm qua di tích lịch sử- văn hóa ở một số nơi bị người dân xâm phạm. Trên cơ sở pháp luật để bảo vệ di sản văn hóa và pháp luật hình sự các cơ quan chức năng đã xử lí vi phạm hành chính đối với những người vi phạm. Trong trường hợp này pháp luật về bảo vệ di sản văn hóa và pháp luật hình sự đã thể hiện vai trò nào dưới đây?
A. Là phương tiện để nhà nước trừng trị kẻ phạm tội
B. Là công cụ để nhân dân đấu tranh với người vi phạm
C. Là phương tiện để Nhà nước quản lí xã hội
D. Là công cụ để hoạch định kế hoạch bảo vệ di sản văn hóa
Câu 5. Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có mục đích, làm cho những quy định của pháp luật
A. Có chỗ đứng trong đời sống
B. Đi vào cuộc sống
C. Được nhiều người tuân thủ
D. Được biến đến trong cuộc sống
Câu 6. Hành vi xâm phạm, gây thiệt hại cho những quan hệ được pháp luật bảo vệ là hành vi nào dưới đây
A. Trái pháp luật
B. Trái đạo đức
C. Trái phong tục tập quán
D. Trái mong muốn cá nhân
Câu 7. Người uống rượu say gây ra hành vi vi phạm pháp luật được xem là
A. Không có năng lực trách nhiệm pháp lí
B. Bị hạn chế năng lực trách nhiệm pháp lí
C. Bị mất khả năng kiểm soát hành vi
D. Không có lỗi
Câu 8. Hình thức áp dụng pháp luật do chủ thể nào dưới đây thực hiện
A. Cán bộ nhà nước
B. Chỉ cơ quan nhà nước có thẩm quyền
C. Cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền
D. mọi cơ quan, công chức nhà nước
Câu 9. Cá nhân đăng kí kinh doanh là thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây
A. áp dụng pháp luật
B. tuân thủ pháp luật
C. sử dụng pháp luật
D. thực hành pháp luật
Câu 10. Hình thức nào sau đây không áp dụng đối với người vi phạm kỉ luật
A. cảnh cáo
B. phê bình
C. hạ bậc lương
D. chuyển công tác khác
Câu 11. Cá nhân tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gi mà pháp luật cho phép là nội dung của hình thức
A. sử dụng pháp luật
B. áp dụng pháp luật
C. tìm hiểu pháp luật
D. tuyên truyền pháp luật
Câu 12. Ngoài việc bình đẳng về hưởng quyền, công dân còn bình đẳng
A. thực hiện nghĩa vụ
B. thực hiện trách nhiệm
C. thực hiện công việc chung
D. thực hiện nhu cầu riêng
Câu 13. Qua kiểm tra việc buôn bán của các gia đình trong thị trấn đội quản lí thị trường huyện M đã lập biên bản xử phạt một số hộ kinh doanh do kinh doanh các mặt hàng không có trong giấy phép. Hình thức xử lí vi phạm được áp dụng thể hiện điều gì
A. công dân bình đằng về nghĩa vụ
B. công dân bình đằng về trách nhiệm pháp lí
C. công dân bình đằng về nghĩa vụ và trách nhiệm
D. mọi người bình đẳng trước Tòa án
Câu 14. Công ty X lấy tên nhãn hiệu của công ty Y dán vào nhãn hiệu mì ăn liền của công ty mình để bán được nhiều sản phẩm. Hành vi của công ty X là thuộc loại vi phạm nào dưới đây
A. vi phạm hình sự
B. vi phạm hành chính
C. vi phạm dân sự
D. vi phạm kỉ luật
Câu 15. Anh chị, em có bổn phận thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau là biểu hiện của bình đẳng nào dưới đây trong quan hệ hôn nhân và gia đình
A. bình đẳng giữa anh chị em
B. bình đẳng giữa các thế hệ trong gia đình
C. bình đẳng về quyền và nghĩa vụ
D. bình đẳng về trách nhiệm
Câu 16. Mọi doanh nghiệp đều có quyền tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh là nội dung của
A. bình đẳng trong nền kinh tế thị trường
B. bình đẳng trong kinh doanh
C. bình đẳng giữa các thành phần kinh tế
D. bình đẳng trong lao động
Câu 17. Mọi người đều có quyền tự do lựa chọn việc làm phù hợp với khả năng của mình mà không bị phân biệt đối xử là bình đẳng
A. trong thực hiện quyền lao động
B. trong sản xuất kinh doanh
C. giữa lao động nam và lao động nữ
D. giữa mọi cá nhân
Câu 18. Hợp đồng lao động được kí kết trực tiếp giữa người lao động và người sử dụng lao động là nội dung của bình đẳng
A. trong giao kết hợp đồng lao động
B. trong cam kết của hai bên
C. trong lao động sản xuất
D. trong kí kết các loại hợp đồng
Câu 19. Các dân tộc sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam đều có đại biểu của mình trong các cơ quan quyền lực nhà nước là biểu hiện bình đẳng giữa các dân tộc về
A. kinh tế
B. chính trị
C. xã hội
D. thành phần
Câu 20. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân có nghĩa là không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của
A. viện kiểm sát
B. thanh tra Chính phủ
C. cơ quan công anh
D. cơ quan điều tra
Câu 21. Pháp luật nghiêm cấm hành vi tư ý vào chỗ ở của người khác là nhằm mục đích nào dưới đây
A. bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân
B. bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân
C. bảo đảm quyền tự do cư trú của công dân
D. bảo đảm quyền có nhà ở của công dân
Câu 22. Đánh người gây thương tích là hành vi xâm phạm đến quyền nào dưới đây của công dân
A. quyền bất khả xâm phạm vè thân thể
B. quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng sức khỏe
C. quyền được đảm bảo an toàn trong cuộc sống
D. quyền được bảo vệ sức khỏe
Câu 23. Công dân trực tiếp phát biểu ý kiến trong cuộc họp nhằm xây dựng cơ quan, trường học địa phương là biểu hiện của quyền nào dưới đây
A. quyền tham gia phát biểu ý kiến
B. quyền tự do ngôn luận
C. quyền tự do hội họp
D. quyền xây dựng đất nước
Câu 24. Ở một số nơi có hiện tượng nhiều học sinh "đánh hội đồng" một học sinh khác, quay clip rồi tung lên mạng xã hội. Hành vi này xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe và quyền nào dưới đây của công dân
A. Quyền được bảm đảm an toàn uy tín cá nhân
B. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự nhân phẩm
C. Quyền được bảo đảm an toàn cuộc sống
D. Quyền được tôn trọng
Câu 25. Anh N bắt được kẻ đang ăn trộm xe máy của người khác. Trong trường hợp này, anh N cần xử sự theo cách nào dưới đây cho phù hợp với pháp luật
A. Đanh tên ăn trộm thật đau
B. Giam giữ mất ngày, rồi ta
C. Lập biên bản trói lại rồi tha
D. Giải về cơ quan công an nơi gần nhất
Câu 26. Công dân đủ bao nhiêu tuổi trở nên có quyền bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp
A. Đủ 16 tuổi
B. Đủ 18 tuổi
C. Đủ 20 tuổi
D. Đủ 21 tuổi
Câu 27. Người đủ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền ứng cử
A. Đủ 18 tuổi
B. Đủ 20 tuổi
C. Đủ 21 tuổi
D. Đủ 22 tuổi
Câu 28. Nếu một người bạn của em bịa đặt, tung tin xấu về bạn khác trên Facebook em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp với pháp luật
A. Hủy kết bạn với bạn đó
B. Không quan tâm vì đó là việc riêng của hai bạn
C. Thể hiện sự không đồng tình bằng cách không bình luận về những tin đó
D. Khuyên bạn mình không làm như vậy
Câu 29. Người không có quyền bầu cử
A. Người đang đi công tác ở tỉnh khác
B. Bộ đội đóng quân ở hải đảo xa
C. Người đang phải chấp hành hình phạt tù
D. Người đang bị kỉ luật cảnh cáo
Câu 30. Pháp luật quy định thế nào về thời hạn giải quyết khiếu nại, tố cáo
A. Vô thời hạn
B. Có thời hạn theo quy định của pháp luật
C. Theo thời gian thích hợp có thể thực hiện được
D. Tùy theo trường hợp
Câu 31. Trường Trung học phổ thông X tổ chức cho học sinh góp y vào Dự thảo Luật giáo dục. Có nhiều ý kiến đóng góp liên quan đến quyền và nghĩa vụ của học sinh. Vậy các bạn học sinh đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân
A. Quyền tự do ngôn luận
B. Quyền được tham gia
C. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội
D. Quyền bày tỏ ý kiến
Câu 32. Chị L là nhân viên của Công ty X có hai lần đi muộn nên đã bị Giám đốc Công ty ra quyết định kỉ luật với hình thức hạ bậc lương Không đồng ý với quyết định của Giám đốc, chị L có thể làm gì trong các cách dưới đây để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình
A. Viết đơn đề nghị giám đốc xem xét lại
B. Gửi đơn khiếu nại đến cơ quan cấp trên
C. Gửi đơn tố cáo đến cơ quan cấp trên
D. Gửi đơn khiếu nại đến Giám đốc Công ty
Câu 33. Thấy trong khu dân cư của mình có lò giết mổ gia cầm gây ô nhiễm môi trường, nhân dân trong khu dân cư cần lựa chọn cácch ửng cử sự nào dưới đây để thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội trên địa bàn dân cư mình
A. Yêu cầu lò mổ gia cầm ngừng hoạt động
B. Đòi lò giết mổ gia cầm bồi thường gây ô nhiễm môi trường
C. Kiến ngị với Ủy ban nhân dân phường để ngừng hoạt động cơ sở này
D. Đe dọa những người làm việc trong lò giết mổ gia cầm
Câu 34. Công dân có quyền học ở các cấp / bậc học từ Tiểu học đến Đại học và sau đại học theo quy định của pháp luật là thể hiện
A. Quyền học không hạn chế
B. Quyền học thường xuyên
C. Quyền học ở nhiều bậc học
D. Quyền học suốt đời
Câu 35. Việc học tập của công dân khôg bị phân biệt đối xử về dân tộc tôn giáo nguồn gốc gia đình là thể hiện quyền nào dưới đây của công dân
A. Bình đẳng giữa các dân tộc tôn giáo
B. Bình đẳng về cơ hội học tập
C. Bình đẳng về thời gian học tập
D. Bình đẳng về hoàn cảnh gia đình
Câu 36. Sau khi tốt nghiệp đại học ngành luật , chị H tiếp tục vào học cao họ để có bằng thạc sĩ. Chị H đã thực hiện quyền nào dưới đây
A. Quyền học thường xuyên, học suốt đời
B. Quyền tự do học tập
C. Quyền học không hạn chế
D. Quyền được phát triển
Câu 37. Pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội quy định về
A. Ngăn chặn và bài trừ tệ nạn xã hội
B. Phòng, chống thiên tai
C. Thúc đẩy phát triển văn hóa
D. Phòng chống nạn thất nghiệp
Câu 38. Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiẹp căn cứ vào
A. Uy tín của người đứng đầu doanh nghiệp
B. Nghành, nghề, lĩnh vực và địa bàn kinh doanh
C. Việc doanh nghiệp có sử dụng dưới 10% lao động là người khuyết tật
D. Chủ trương kinh doanh của doanh nghiệp
Câu 39. Ông N đốt rừng làm nương rẫy dẫn đến làm cháy gần một héc- ta rừng đặc dụng khu di tích lịch sử- văn hóa . Hành vi của ông N là trái pháp luật về
A. Bảo vệ di sản văn hóa
B. Bảo vệ cảnh quan thiên nhiên
C. Bảo vệ và phát triển rừng
D. Bảo vệ nguồn lợi rừng
Câu 40. Công ty A ở tỉnh Hà Giang và công ty B ở tỉnh Hưng Yên cùng sản xuất hàng tiêu dùng. Công ty A phải đóng thuế thu nhật doanh nghiệp với mức thấp hơn công ty B. Căn cứ vào yếu tố nào dưới đây mà hai công ty lại có hai loại thuế khác nhau
A. Lợi nhuận thu được
B. Quan hệ quen biết
C. Địa bàn kinh doanh
D. Khả năng kinh doanh
Đáp án:
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM