Đề thi trắc nghiệm môn Địa Lí: Đề trắc nghiệm Số 15

Câu 1. Tỉnh nào dưới đây không thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
A. Thái Bình
B. Bắc Ninh
C. Hòa Bình
D. Vĩnh Phúc

Câu 2. Các vùng trồng cây ăn quả lớn nhất của nước ta là
A. Đông Nam Bộ và Tây Nguyên
B. Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ
C. Tây Nguyên và Đồng bằng sông Hồng
D. Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng
Câu 3. Ý nào không đúng trong việc phát huy các thế mạnh của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
A. Góp phần thúc đẩy nhanh sự phát triển kinh tế của vùng
B. Nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc, thay đổi tập quán sản xuất, thu hút lực lượng lao động
C. Bảo vệ an ninh quốc phòng vùng biên giới
D. Ngăn chặn được các rủi ro do thiên tai đến với vùng
Câu 4. Đường biên giới trên đất liền dài nhất của nước ta là với quốc gia
A. Lào
B. Trung Quốc
C. Campuchia
D. Thái Lan
Câu 5. Đô thị hóa ở nước ta có đặc điểm là
A. Trình độ đô thị hóa thấp
B. Tỉ lện dân thành thị giảm
C. Phân bố đô thị đều giữa các vùng
D. Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh
Câu 6. Yếu tố quan trọng nhất tạo điều kiện cho phát triển sản xuất nông nghiệp quanh năm, dễ dàng áp dụng các biện pháp luân canh, xen canh tăng vụ là
A. Khí hậu phân hóa, có mùa đông lạnh
B. Chế độ nhiệt ẩm dồi dào
C. Địa hình, đất đai đa dạng
D. Nguồn nước và sinh vật phong phú
Câu 7. Căn cứ vào bản đồ Khí hậu chung ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, khi vực chịu tác hại lớn nhất của gió Tây khô nóng là
A. Đồng bằng sông Hồng
B. Tây Bắc
C. Bắc Trung Bộ
D. Tây Nguyên
Câu 8. Hai vấn đề quan trọng nhất trong bảo vệ môi trường ở nước ta là
A. Suy giảm tài nguyên rừng và suy giảm tài nguyên đất
B. Suy giảm đa dạng sinh vật và suy giảm tài nguyên nước
C. Suy giảm tài nguyên rừng và suy giảm đa dạng sinh vật
D. Mất cân bằng sinh thái và ô nhiễm môi trường
Câu 9. Nguồn lao động nước ta dồi dào cho thấy
A. Số người trong độ tuổi quy định có khả năng tham gia lao động lớn
B. Số người đang làm việc trong các ngành kinh tế quốc dân lớn
C. Số người trẻ chuẩn bị tham gia làm việc trong các ngành kinh tế quốc dân lớn
D. Số trẻ em chưa đến tuổi lao động lớn
Câu 10. Nhân tố nào là điều kiện thuận lợi của Đồng bằng sông Hồng để thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế
A. Bình quân đất canh tác trên đầu người thấp
B. Có nhiều thiên tai
C. Cơ sở hạ tầng phục vụ cho công nghiệp và dịch vụ tốt
D. Giàu tài nguyên khoáng sản và năng lượng
Câu 11. So với các vùng khác trong cả nước, Bắc Trung Bộ là vùng
A. Chịu ảnh hưởng của gió fơn Tây Nam mạnh nhất nước ta
B. Chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam mạnh nhất nước ta
C. Chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc mạnh nhất nước ta
D. Không chịu ảnh hưởng của gió fơn Tây Nam
Câu 12. Gia tăng dân số nhanh không đưa tới hậu quả nào dưới đây
A. Tạo sức ép lớn tới việc phát triển kinh tế - xã hội
B. Là suy giảm tài nguyên thiên nhiên và môi trường
C. Làm thay đổi cơ cấu dân số theo thành thị và nông thôn
D. ảnh hưởng tới việc nâng cao chất lượng cuộc sống của từng thành viên trong xã hội
Câu 13. Thung lũng sông tạo nên ranh giới giữa vùng núi Đông Bắc và vùng núi Tây Bắc là
A. thung lũng sông Đà
B. thung lũng sông Lô
C. thung lũng sông Hồng
D. thung lũng sông Gâm
Câu 14. Về khí hậu, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ khác với Bắc Trung Bộ là
A. mưa vào mùa thu –đông
B. mưa vào mùa đông
C. mừa vào hè- thu
D. mưa vào đầu hạ
Câu 15. Ở Tây Nguyên, cao su được trồng
A. trên các cao nguyên thấp, kín gió
B. trên các cao nguyên cao, nhiệt đới thấp
C. nhiều ở tất cả các tỉnh
D. ở những nơi có đất badan
Câu 16. Hàng năm, lãnh thổ nước ta nhận được lượng bức xạ mặt trời lớn là do
A. quanh năm có góc nhập xạ lớn và có hai lần Mặt Trời qua thiên đỉnh
B. tác động của Biển Đông
C. có nhiệt độ cao quanh năm
D. quanh năm trời trong xanh, ít nắng
Câu 17. Ý nào dưới đây chưa chính xác khi nói về những biện pháp đồng bộ nhằm phát triển du lịch biển vùng ở nước ta
A. tăng cường tuyên truyền bảo vệ tài nguyên, môi trường du lịch
B. tập trung tạo ra các sản phẩm thỏa mãn nhu cầu của dân cư địa phương
C. phát triển các cơ sở du lịch theo quy hoạch của Nhà nước
D. Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực du lịch có chất lượng
Câu 18. Để đi bằng đường bộ từ Bắc vào Nam ngoài quốc lộ 1 còn có
A. Quốc lộ 6
B. Quốc lộ 5
C. Đường Hồ Chí Minh
D. Quốc lộ 2
Câu 19. Tỉnh nào sau đây thuộc vùng Đông Nam Bộ
A. Lâm Đồng
B. Bà Rịa – Vũng Tàu
C. Bình Thuận
D. Long An
Câu 20. Để đảm bảo cân bằng sinh thái, Đồng bằng sông Cửu Long cần phải
A. Bảo vệ và phát triển rừng
B. Khai thác rừng hợp lí
C. Khoanh rừng kết hợp với nuôi tôm
D. Giảm độ mặn trong đất
Câu 21. Trên đất liền nước ta, nơi có thời gian 2 lần Mặt Trời đi qua thiên đỉnh cách xa nhau nhất là
A. Điểm cực Bắc
B. Điểm cực Nam
C. Điểm cực Đông
D. Điểm cực Tây
Câu 22. Nước ta cần phải đẩy mạnh đánh bắt xa bờ là vì
A. Nguồn lợi hải sản ven bờ đã hết
B. Mang lại hiệu quả kinh tế cao lại bảo vệ được vùng trời, vùng biển và thềm lục địa
C. Góp phần bảo vệ môi trường vùng biển
D. Nước ta có nhiều ngư trường xa bờ hơn
Câu 23. Tỉnh nào sau đây không nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc
A. Nam Định
B. Phú Thọ
C. Bắc Giang
D. Quảng Ninh
Câu 24. Quá trình feralit diễn ra mạnh ở vùng
A. Núi cao
B. Đồi núi thấp
C. Đồng bằng ven biển
D. Đồng bằng châu thổ
Câu 25. Cho bảng số liệu
D. Nhận xét nào sau đây là đúng từ bảng số liệu trên
A. Tỉ lệ lao động khu vực nông – lâm – ngư nghiệp đang tăng, khu vực công nghiệp – xây dựng và dịch vụ giảm
B. Tỉ lệ lao động khu vực nông – lâm – ngư nghiệp, dịch vụ đang giảm, khu vực công nghiệp – xây dựng tăng
C. Tỉ lệ lao động ở cả ba khu vực đều tăng
D. Cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế của nhà nước ta đang chuyển dịch theo hướng tiến bộ
Câu 26. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, mỏ khoáng sản không phải mỏ than đá là
A. Vàng Danh
B. Quỳnh Nhai
C. Phong Thổ
D. Nông Sơn
Câu 27. Cho bảng số liệu
D. Nhận xét nào đúng từ bảng số liệu trên
A. Giai đoạn 2000-2005 sản lượng thủy sản khai thác nhỏ hơn nuôi trồng
B. Giai đoạn 2005 – 2013 sản lượng thủy sản nuôi trồng lớn hơn khai thác
C. Năm 2013, sản lượng thủy sản nuôi trồng chiếm 63,9%
D. Sản lượng thủy sản khai thác có tốc độ tăng mạnh hơn nuôi trồng
Câu 28. Trong quá trình chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế, vùng phát triển công nghiệp mạnh nhất, chiếm giá trị sản xuất công nghiệp cao nhất nước ta là
A. Đồng bằng sông Hồng
B. Trung du và miền núi Bắc Bộ
C. Đồng bằng sông Cửu Long
D. Đông Nam Bộ
Câu 29. Thiên nhiên vùng lãnh thổ phía Nam đặc trưng cho vùng khí hậu
A. Nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh
B. Cận xích đạo gió mùa
C. Cận nhiệt đới hải dương
D. Nhiệt đới lục địa khô
Câu 30. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, hai hồ nước lớn ở lưu vực sông Đồng Nai là
A. Hồ Dầu Tiếng, hồ Lắk
B. Hồ Dầu Tiếng, hồ kẻ Gỗ
C. Hồ Dầu Tiếng, hồ Trị An
D. Hồ Trị An, hồ Thác Bà
Câu 31. Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm trở thành ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta vì
A. Đòi hỏi ít lao động
B. Có giá trị sản xuất lớn
C. Có công nghệ sản xuất hiện đại
D. Có lợi thế lâu dài
Câu 32. Cho biểu đồ
D. Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây
A. Quy mô dân số nước ta giai đoạn 1995 – 2015
B. Tốc độ gia tăng dân số thành thị và nông thôn của nước ta
C. Cơ cấu dân số nước ta phân theo thành thị và nông thôn qua các năm
D. Quy mô và cơ cấu dân số nước ta phân theo thành thị và nông thôn
Câu 33. Ngư trường nào được xác định là ngư trường trọng điểm
A. Cà Mau – Kiên Giang
B. Thanh Hóa – Nghệ An
C. Bình Định – Phú Yên
D. Huế - Đà Nẵng
Câu 34. Đâu không phải là hình thức chủ yếu về tổ chức lãnh thổ công nghiệp nước ta
A. Khu công nghiệp
B. Xí nghiệp công nghiệp
C. Điểm công nghiệp
D. Trung tâm công nghiệp
Câu 35. Vùng Tây Nguyên tập trung ở mức độ rất cao vào
A. Nuôi lợn và thủy sản nước ngọt
B. Trồng cà phê và đậu tương
C. Trồng đay và cói
D. Trồng chè và dừa
Câu 36. Cho biểu đồ sau
D. Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào dưới đây là đúng
A. Kinh tế của Đồng bằng sông Hồng đang chuyển dịch theo xu hướng chung của cả nước
B. Tỉ trọng của khu vực nông – lâm – ngư nghiệp giảm chậm
C. Từ năm 1995 đến năm 2014, tỉ trọng khu vực dịch vụ còn bấp bênh
D. Năm 2014, tỉ trọng đóng góp của công nghiệp – xây dựng đứng sau dịch vụ
Câu 37. Sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp ở nước ta là do tác động của
A. Kết cấu hạ tầng và vị trí địa lí
B. Tài nguyên thiên nhiên đặc biệt là khoáng sản
C. Nguồn lao động có tay nghề và thị trường
D. Tổng hợp các nhân tố
Câu 38. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, tỉnh lị của tỉnh Quảng Trị là
A. Quảng Trị
B. Đồng Hới
C. Đông Hà
D. Hội An
Câu 39. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, số lượng đô thị hóa đặc biệt ở nước ta là
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 40. Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có đặc điểm khí hậu nào dưới đây
A. Khí hậu cận xích đạo gió mùa. Biên độ nhiệt trong năm nhỏ
B. Trong năm chia thành mùa mưa và mùa khô rõ rệt
C. Gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh nhất, tạo nên một mùa đông lạnh
D. Vào mùa hạ, nhiều nơi có gió fơn khô nóng hoạt động
Đáp án:
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM