Bài tập trắc nghiệm Sử 12 Bài 5: Các nước Châu Phi và Mĩ La-tinh (phần 1)

Câu 1. Phong trào cách mạng châu Phi từ sau Chiến tranh thế giới thứ II được bắt đầu từ khu vực nào ?
A. Khu vực Nam Phi.
B. Khu vực Tây Phi.
C. Khu vực Đông Phi.
D. Khu vực Bắc Phi.

Câu 2. Sự kiện được xem là mốc mở đầu của phong trào đấu tranh giành độc lập ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ II ?
A. Cách mạng Libi bùng nổ (1952).
B. Thắng lợi của phong trào cách mạng Angiêri (1962).
C. Cuộc binh biến của sĩ quan, binh lính yêu nước ở Ai Cập (1952).
D. Thắng lợi của phong trào cách mạng ở Tuynidi (1956).
Câu 3. Vì sao năm 1960 được lịch sử ghi nhận là “Năm châu Phì” ?
A. Đây là năm có 17 nước ở Bấc Phi giành được độc lập.
B. Đây là năm có 27 nước Tây và Nam Phi giành được độc lập.
C. Đây là năm có 17 nước ở châu Phi giành được độc lập.
D. Đây là năm có 37 nước ở châu Phi giành được độc lập.
Câu 4. Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân cũ: ở châu Phỉ cơ bản bị tan rã từ khi nào ?
A. Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Angiêri thắng lợi.
B. Cuộc đấu tranh chống thực dân Bổ Đào Nha của nhân dân Ănggôla, Môdămbích giành thắng lợi.
C. Sự thắng lợi của nhân dân Nam Rôdêdia đưa đến sự ra đời của nước Cộng hoà Dimbabuê.
D. Chính quyền Nam Phi phải trao trả độc lập cho NaMibia.
Câu 5. Hình thức đấu tranh phổ biến của cách mạng châu Phỉ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là :
A. Đấu tranh ngoại giao.
B. Đấu tranh quân sự
C. Đấu tranh chính trị.
D. Đấu tranh vũ trang.
Câu 6. Khó khăn của châu Phi sau khi giành được độc lập là :
A. Kinh tế nghèo nàn, lạc hậu.
B. Dịch bệnh lan tràn.
C. Tỉ lệ tăng dân số cao.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 7. Cuộc nội chiến năm 1994 được xem là bi thảm nhất của xung đột sắc tộc ở châu Phi diễn ra tại :
A. Môdămbích.       B. Xômali.
C. Ruanda.       D. Nam Phi.
Câu 8. Cuối thập niên 90 của thế kỉ XX, nước nào ở châu Phi đã lâm vào nạn đói trầm trọng ?
A. Xômali.       B. Êtiôpia.
C. Nigiêria.       D. Xuđăng.
Câu 9. Hình ảnh "Lục địa bùng chảy" chỉ hiện tượng gì ở Mĩ Latinh ?
A. Sự bùng nổ của phong trào bãi công của công nhân Mĩ Latinh.
B. Sự phát biển mạnh mẽ của phong bào đấu banh cách mạng ở Mĩ Latinh.
C. Cuộc nổi dậy của nông dán đòi ruộng đất bùng nổ ở rất nhiều nước Mĩ Latinh.
D. Một loạt nước Mĩ Latinh giành được độc lập.
Câu 10. Điểm nổi bật của tình hình Mĩ Latinh ở đầu thế kỉ XX là :
A. Rất nhiều nước Mĩ Latinh đã giành được độc lập.
B. Mĩ Latinh vẫn nằm dưới ách thống trị của chủ nghĩa thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
C. Mĩ Latinh đã trở thành thuộc địa kiểu mới của đế quốc Mĩ.
D. Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân ở Mĩ Latinh bước vào giai đoạn ác liệt nhất.
Câu 11. Sự khắc biệt căn bản của phong trào đấu tranh cách mạng ở châu Phi và Mĩ Latinh từ sau Chiến tranh thế giới thứ II là :
A. Châu Phi đấu tranh chống chù nghĩa thực dân cũ, Mĩ Latinh đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân mới.
B. Châu Phi đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân mới, khu vực Mĩ Latinh đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ.
C. Hình thức đấu tranh chủ yếu ở châu Phi là khởi nghĩa vũ trang, ở Mĩ Latinh là đấu tranh chính trị.
D. Lãnh đạo cách mạng ở châu Phi lài giai cấp vô sản, Mĩ Latinh là giai cấp tư sản dân tộc.
Câu 12. Chế độ Apácthai ở Nam Phi là :
A. Một chế độ phân biệt đấng cáp hết sức nghiệt ngã.
B. Một biến tướng của chủ nghĩa thực dân.
C. Một biểu hiện của chế độ độc tài chuyên chế.
D. Một chế độ chiếm nô khắc nghiệt.
Câu 13. Nênxơn Manđêla là ai ?
A. Là vị Tổng thống Nam Phi đã tuyên bố xóa bỏ chế độ Apácthai.
B. Là vị Tổng thống đã ủng hộ mạnh mẽ phong trào đấu tranh chống chế độ Apácthai ở Nam Phi.
C. Là vị Tổng thống da đen đầu tiên ở Nam Phi.
D. Là vị Tổng thống bị nhân dân Nam Phi lên án nhất vì cố tình bảo vệ chế độ Apácthai bất công.
Câu 14. Nước nào đã giành thắng lơi trong cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mĩ năm 1959 ?
A. Goatômaia.
B. Áchentina.
C. Vênêxuêla.
D. Cuba.
Câu 15. Những năm 60, Mĩ đã sử dụng chiêu bài gì để lôi kéo các nước Mĩ Latinh ?
A. Đề xướng tư tưởng “Châu Mĩ của người Châu Mĩ”.
B. Đề cao khẩu hiệu dân chủ, dân quyền, tự do tín ngưỡng.
C. Thành lập tổ chức “Liên minh vì tiến bộ”.
D. Đề cao vấn đề nhân quyền và dân quyền.
Câu 16. Những nước nào dưới đây là nước công nghiệp mới ?
A. Chi-lê, Braxin.
B. Mêhicô, Cuba.
C. Braxin, Áchentina.
D. Nicaragoa, Áchentina.
Đáp án
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
d
c
c
b
c
d
c
a
Câu
9
10
11
12
13
14
15
16
Đáp án
b
c
a
b
c
d
c
c
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM