Bài tập trắc nghiệm Sử 12 Bài 4: Các nước Đông Nam Á (phần 1)

Câu 1. Trước Chiến tranh thế Giớỉ thứ II, Inđônêxia là thuộc địa của nước nào ?
A. Anh.          B. Mĩ.
C. Hà Lan          D. Pháp

Câu 2. Sau khi Nhật đầu hàng Đồng minh, 3 nước ở Đông Nam Á tuyên bố độc lập là:
A. Việt Nam, Philippin, Lào.       B. Philippin, Lào, Việt Nam.
C. Inđonêxia, Việt Nam, Lào.       D. Miến Điện, Lào, Việt Nam.
Câu 3. Nước nào dưới đây trong Chiến tranh thế giới thứ II không bị phát xít Nhật chiếm đóng ?
A. Việt Nam       B. Inđônêxia.
C. Thái Lan       D. Campuchia
Câu 4. Nước nào dưới đây tuyên bố độc lập và thành lập chế độ cộng hoà sớm nhất ở Đông Nam Á ?
A. Việt Nam       B. Malaixia.
C. Miến Điện.       D. Inđônêxia.
Câu 5. Trước năm 1959, Singapo là thũộc địa của nước :
A. Pháp          B. Mĩ
C. Hà Lan          D. Anh
Câu 6. Nhân vật nào được mệnh danh là : "Người cha của đất nước Singapo hiện đại" ?
A. Ápdun Raman.
B. Lí Quang Diệu.
C. Lí Thừa Vãn.
D. Chu Dung Cơ.
Câu 7. Sau Chiến tranh thế giới thứ II, Pháp có chủ trương gì đối với Đông Dương ?
A. Thiết lập chế độ thực dân mới ở Đông Dương.
B. Thiết lập Liên bang Đông Dương tự trị trong khối Liên hiệp Pháp.
C. Thiết lập trở lại chế độ trực trị của Pháp ở Đông Dương.
D. Công nhận nền độc lập hoàn toàn của các nước Đông Dương.
Câu 8. Trước năm 1984, Brunây là :
A. Một nước trong Liên bang Inđônêxia độc lập.
B. Một thuộc địa của thực dân Anh.
C. Một nước trong Liên bang Malaixia.
D. Một thuộc địa của thực dân Hà Lan.
Câu 9. Nhân dân Lào tiến hành cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1955 - 1975) dưới sự lãnh đạo của :
A. Đảng Cộng sản Đông Dương.
B. Đảng Cộng sản Lào.
C. Đảng Nhân dân cách mạng Lào.
D. Đảng FUNCIPEC.
Câu 10. Ngày 12/10/1945 gắn liền với sự kiện nào của lịch sử Lào ?
A. Nhân dân Lào nổi dậy giành chính quyền trong cả nước.
B. Lào bắt đầu tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp trở lại xâm lược Lào.
C. Thực dân Pháp công nhận nền độc lập của Lào.
D. Chính phủ Lào ra mắt quốc dân và tuyên bố độc lập.
Câu 11. Trong những năm 1953 – 1954, quân dân Lào đã phối hợp với Quân đội Việt Nam tiến hành các chiến dịch nào ?
A. Chiến dịch Tây Bắc.
B. Chiến dịch Điện Biên Phủ.
C. Chiến dịch Hòa Bình.
D. Chiến dịch Thượng Lào.
Câu 12. Nhân dân Campuchia tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược (1945 - 1954) dưới sự lãnh đạo tổ chức nào ?
A. Đảng Cộng sản Đông Dương.
B. Đảng Cộng sản Campuchia.
C. Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchìa.
D. Đảng Cộng sản Đông Dương, Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia.
Câu 13. Người tiến hành cuộc vận động ngoại giao đòi Pháp trao trả độc lập cho nước Campuchia (6 – 1952 và 9 – 1953) là :
A. Xihanúc.
B. Sơn Ngọc Minh.
C. XupHanuvông.
D. Nôrốđôm.
Câu 14. Đặc điểm tình hình Campuchia trong những năm 1954 - 1970
A. Là một nước độc lập về hình thức nhưng thực chất vẫn lệ thuộc Pháp.
B. Là một nước trung lập.
C. Là một nước lệ thuộc phương Tây.
D. Là một thuộc địa kiểu mới của Mĩ.
Câu 15. Đặc điểm tình hình Campuchia trong những năm 1979 - 1989 là :
A. Tập đoàn Khơme Đỏ tiến hành chính sách diệt chủng tàn bạo, tàn sát hàng triệu người dân vô tội
B. Đất nước dần ổn định, kinh tế phát triển.
C. Campuchia đẩy mạnh tiến trình hoà hợp, hoà giải dân tộc.
D. Diễn ra cuộc nội chiến giữa lực lượng của Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia với các phe phái đối lập, chủ yếu là lực lượng Khơme Đỏ.
Đáp án
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
c
c
c
d
d
b
c
b
Câu
9
10
11
12
13
14
15
Đáp án
d
c
d
d
a
b
d
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM