Bài tập trắc nghiệm Sử 12 Bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000 (phần 4)

Câu 41. Hình thức đấu tranh giành độc lập chủ yếu thông qua đấu tranh chính trị hợp pháp, đó là đặc điểm của phong trào giải phóng dân tộc ở:
A. Châu Á.
B. Châu Phi.
C. Châu Mĩ La-tinh.
D. Châu Á và châu Phi
.
Câu 42. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, châu lục nào được mệnh danh la ‘Lục địa bùng cháy”?
A. Châu Âu.        B. Châu Á.
C. Châu Phi        D. Châu Mĩ-Latinh.
Câu 43. Nước nào ở châu Mĩ-Latinh được xem là “Lá cờ đầu” của phong trào giải phóng dân tộc?
A. Mê-hi-cô.       B. Ác-hen-ti-na.
C. Cu-ba.       D. Tất cả các nước trên.
Câu 44. Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của nền kinh tế Mĩ, Nhật sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Là nước khởi đầu cách mạng khoa học - ki thuật.
B. Áp dụng thành tựu khoa học-kĩ thuật đang phát triển của thế giới.
C. Tập trung sản xuất và tập trung tư bản cao độ.
D. Đều thực hiện quân sự hoá nên kinh tế.
Câu 45. Nước nào trong những năm 60 của thế kỉ XX có tốc độ phát triển kinh tế “thần kì”?
A. Mĩ.          B. Pháp.          C. Anh.          D. Nhật.
Câu 46. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nước nào được mệnh danh là “đế quốc kinh tế”?
A .Mĩ.          B. Pháp.          C. Đức.          D. Nhật.
Câu 47. Trong nhiều thập niên liền, Liên minh Thiên chúa giáo cầm quyền ở nước:
A Đức.          B. Anh.          C. Pháp.          D. Hà Lan.
Câu 48. Ngày 6 - 4 - 1948, một hiệp ước hữu nghị và hợp tác của các nước nào dưới đây được kí kết?
A. Anh - Liên Xô.       B. Liên Xô - Mĩ.
C. Phần Lan - Liên Xô.       D. Anh-Pháp.
Câu 49. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, chủ nghĩa tư bản còn gọi là gì?
A. Chủ nghĩa tư bản độc quyền.
B. Chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước.
C. Chủ nghĩa tư bản hiện đại.
D. Cả ba khái niệm trên.
Câu 50.Trong chiến tranh thế giói thứ hai đã diễn ra hội nghị nào ở Liên Xô của các nước Đồng minh?
A. Hội nghị Pot-xdam.
B. Hội nghị I-an-ta.
C. Hội nghị Mat-xcơ-va.
D. Hội nghị Man-ta.
Câu 51. Ba nước tư bản trong Hội đồng bảo an Liên hợp quốc là những nước:
A. Mĩ, Anh, Đức.
B. Mĩ, Anh, Nhật.
C. Mĩ, Anh, Pháp.
D. Mĩ, Pháp, Tây Ban Nha.
Câu 52. Trật tự thế giới theo khuôn khổ thỏa thuận Ianta là của ba nước nào ?
A. Liên Xô, Trung Quốc, Mĩ.
B. Mĩ, Anh, Pháp.
C. Liên Xô, Anh, Pháp.
D. Liên Xô, Mĩ, Anh.
Câu 53. Yếu tố nào sẽ còn tiếp tục tạo ra sự “đột phá” và biến chuyền trong cục diện thế giới?
A. Sự hợp tác Xô - Mĩ.
B. Sự vươn lên của Nhật Bản và Tây Âu.
C. Sự chạy đua vũ trang của Mĩ và Liên Xô.
D. Sự phát triển của cách mạng khoa học - kĩ thuật.
Đáp án
Câu
41
42
43
44
45
46
47
Đáp án
c
d
c
b
d
a
b
Câu
48
49
50
51
52
53
Đáp án
c
d
b
c
d
d
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM