Bài tập trắc nghiệm GDCD 12 Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước (phần 1)

Câu 1. Một trong những nội dung về quyền tự do kinh doanh của công dân là, công dân có quyền kinh doanh
A. trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm.
B. bất cứ ngành nghề nào theo sở thích.
C. ở bất cứ địa điểm nào.
D. vào bất cứ thời gian nào trong ngày.

Câu 2. Theo Luật Doanh nghiệp, trường hợp nào dưới đây không được thành lập và quản lý doanh nghiệp ?
A. Cán bộ, công chức nhà nước.
B. Người đang không có việc làm.
C. Nhân viên doanh nghiệp tư nhân.
D. Sinh viên.
Câu 3. Một trong những nội dung về quyền tự do kinh doanh của công dân là :
A. Công dân có đủ điều kiện do pháp luật quy định đều có hoạt động kinh doanh.
B. Công dân được tự do kinh doanh bất cứ mặt hàng nào.
C. Công dân được kinh doanh ở bất cứ nơi nào.
D. Mọi công dân đều có quyền thành lập doanh nghiệp.
Câu 4. Trong những nghĩa vụ dưới đây của người kinh doanh, nghĩa vụ nào là quan trọng nhất ?
A. Nộp thuế đầy đủ.
B. Bảo vệ môi trường.
C. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
D. Bảo vệ tài nguyên.
Câu 5. Một trong các nghĩa vụ của người kinh doanh là
A. bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
B. giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
C. đảm bảo tăng trưởng kinh tế đất nước.
D. phòng, chống buôn bán ma túy.
Câu 6. Ở nước ta hiện nay, chủ thể nào dưới đây có quyền thành lập doanh nghiệp ?
A. Ngưởi chưa thành niên.
B. Tổ chức, cá nhân theo quy dịnh của Luật Doanh nghiệp.
C. Người bị mất năng lực hành vi dân sự.
D. Người đang chấp hành hình phạt tù.
Câu 7. Theo quy định của pháp luật, người kinh doanh không phải thực hiện nghĩa vụ nào dưới đây ?
A. Nộp thuế đầy đủ.
B. Công khai thu nhập trên báo chí.
C. Bảo vệ môi trường.
D. Tuân thủ các quy định về quốc phòng, an nình.
Câu 8. Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp, căn cứ vào nội dung nào dưới đây ?
A. Uy tín nguời đứng đầu doanh nghiệp.
B. Ngành, nghề, lĩnh vực và địa bàn kinh doanh.
C. Khả năng kinh doanh của doanh nghiệp.
D. Chủ trương kinh doanh của doanh nghiệp.
Câu 9. Pháp luật phòng, chống tệ nạn xã hội quy định về
A. ngăn chặn và bài trừ tệ nạn xã hội.
B. phòng, chống thiên tai.
C. thúc đẩy phát triển dân số.
D. phòng, chống nạn thất nghiệp.
Câu 10. Để phòng, chống tệ nạn xã hội, pháp luật quy định về ngăn chặn và bài trừ các tệ nạn xã hội, trong đó có
A. bài trừ nạn ma túy, mại dâm.
B. bài trừ nạn hút thuốc lá.
C. cấm uống rượu.
D. hạn chế chơi game.
Câu 11. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của
A. mọi tổ chức, cá nhân.
B. riêng cán bộ kiểm lâm.
C. riêng cán bộ, công chức nhà nước.
D. mọi người quan tâm.
Câu 12. Công dân nam đủ bao nhiêu tuổi trở lên phải đăng ký nghĩa vụ quân sự ?
A. Đủ 17 tuổi.      B. Đủ 18 tuổi.
C. Đủ 19 tuổi.      D. Đủ 20 tuổi.
Câu 13. Công dân được đào tạo trình độ cao dẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết bao nhiêu tuổi ?
A. 25 tuổi.      B. 27 tuổi.
C. 28 tuổi.      D. 30 tuổi.
Câu 14. Anh Kh. có ý định mở cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật. Anh Kh. cần có hoặc không cần có điều kiện nào dưới đây để có thể đăng ký mở cửa hàng ?
A. Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Y.
B. Không cần bằng cấp nào nữa.
C. Cần có bằng tốt nghiệp trung cấp nông nghiệp.
D. Cần có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức bất kỳ.
Câu 15. Đ bị Công an bắt vì hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Hành vi của Đ đã vi phạm pháp luật nào dưới đây ?
A. Phòng, chống tội phạm.
B. Kinh doanh trái phép.
C. Phòng, chống ma túy.
D. Tàng trữ ma túy.
Đáp án
Câu
1
2
3
4
5
Đáp án
A
A
A
A
A
Câu
6
7
8
9
10
Đáp án
B
B
B
A
A
Câu
11
12
13
14
15
Đáp án
A
A
B
C
C
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM