Bài tập trắc nghiệm GDCD 12 Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ (phần 4)

Câu 46. Biết được trong Nhà trẻ M có một cô giáo hay đánh các cháu bé mỗi khi cháu không chịu ăn, L đã báo cho Ủy ban nhân dân phường. L đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân ?
A. Quyền tự do ngôn luận.
B. Quyền khiếu nại.
C. Quyền tố cáo.
D. Quyền bảo vệ trẻ em.

Câu 47. Vì muốn em trai mình trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường, bà V đã vận động một số người bỏ phiếu cho em trai mình. Hành vi của bà V là vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây ?
A. Phổ thông.      B. Bình đẳng.
C. Bỏ phiếu kín.      D. Trực tiếp.
Câu 48. Chị H bị Giám đốc Công ty kỷ luật với hình thức “Chuyển công tác khác”. Chị H muốn làm đơn gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền vì cho rằng quyết định của Giám đốc là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Vậy chị H phải làm đơn gì dưới đây cho đúng pháp luật ?
A. Đơn tố cáo.      B. Đơn trình bày.
C. Đơn khiếu nại.      D. Đơn phản đối.
Câu 49. Là học sinh lớp 12, em có thể thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội bằng cách nào dưới đây ?
A. Tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.
B. Tham gia các hoạt động từ thiện do nhà trường tổ chức.
C. Góp ý kiến xây dựng các luật liên quan đến học sinh.
D. Tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.
Câu 50. Anh Q đi xe máy vượt đèn đỏ, bị Cảnh sát giao thông xử phạt tiền 400.000 đồng. Cho rằng, mức phạt như vậy là quá cao anh Q có thể làm gì trong các việc làm dưới đây cho đúng pháp luật ?
A. Khiếu nại đến Giám đốc công an tỉnh.
B. Tố cáo đến thủ trưởng đơn vị người Cảnh sát đã phạt mình.
C. Đăng bài lên Facebook nói xấu người Cảnh sát này.
D. Khiếu nại đến người Cảnh sát giao thông đã xử phạt mình.
Câu 51. Người nào dưới đây không có quyền bầu cử ?
A. Người đang bị thụ lý để giải quyết vụ án ly hôn.
B. Người đang chấp hành hình phạt tù.
C. Người đang bị kỷ luật.
D. Người đang điều trị ở bệnh viện.
Câu 52. Nhân dân thôn B họp và biểu quyết về việc đóng góp tiền xây dựng nhà văn hóa thôn. Đây là biểu hiện quyền nào dưới đây của công dân ?
A. Quyền tự do ngôn luận.
B. Quyền được tham gia.
C. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
D. Quyền bày tỏ ý kiến với chính quyền địa phương.
Câu 53. Vì cho rẳng quyết định của Giám đốc công ty kỷ luật chị X với hình thức “Hạ bậc lương” là không đúng pháp luật, chị X làm đơn khiếu nại quyết định này. Chị X có thể gửi đơn khiếu nại đến ai dưới đây ?
A. Gửi đến Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
B. Gửi đến cơ quan công an.
C. Gửi đến Giám đốc Công ty, người đã ký quyết định.
D. Gửi đến Công đoàn của Công ty.
Câu 54. H 14 tuổi, làm thuê cho một cửa hàng tạp hóa gần nhà C. Thấy H thường bị chủ nhà mắng chửi, đánh đặp, C rất thương H. Theo em, C có quyền tố cáo với cơ quan hoặc cá nhân nào dưới đây ?
A. Với người lớn.
B. Với bố mẹ mình.
C. Với cô giáo chủ nhiệm.
D. Với Ủy ban nhân dân xã.
Câu 55. Cứ mỗi buổi tối muộn, trên đường đi tập thể dục về A thường thấy xe của cơ sở sản xuất bánh kẹo đổ chất thải chưa qua xử lý xuống lòng hồ, gây ô nhiễm môi trường, A muốn tố cáo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vậy A cần làm đơn gì dưới đây cho đúng pháp luật ?
A. Đơn trình bày.
B. Đơn khiếu nại.
C. Đơn tố cáo.
D. Đơn phản đối.
Đáp án
Câu
46
47
48
49
50
Đáp án
C
C
C
C
D
Câu
51
52
53
54
55
Đáp án
B
C
C
D
C
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM