Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm giói mùa

Câu 1: Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được quy định bởi vị trí
A. Thuộc châu A      B. Nằm ven biền Đông, phía tây Thái Bình Dương
C. Nằm trong vùng nội chí tuyền      D. Nằm trong vùng khí hậu gió mùa

Câu 2: Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta biểu hiện ở
A. Độ ẩm lớn, cân bằng ẩm luôn dương
B. Lượng mưa lớn, trung bình năm từ 1500 đên 2000 mm
C. Trong năm có hai mùa rõ rệt
D. Tổng bức xạ lớn, cân bằng bức xạ dương quanh năm
Câu 3: Hằng năm, lãnh thổ nước ta nhận được lượng bức xạ mặt trời lớn là do
A. Quanh năm có góc nhập xạ lớn và có hai lần Mặt Trời lên thiên đỉnh
B. Phần lớn diện tích nước ta là vùng đồi núi
C. Có nhiệt độ cao quanh năm
D. Quanh năm trời trong xanh ít nắng
Câu 4: Nước ta có lượng mưa lớn, trung bình 1500 – 2000 mm/năm nguyên nhân chính là do
A. Tín phong mang mưa tới      B. Nhiệt độ cao nên lượng bốc hơi lớn
C. Các khối không khí qua biển mang ẩm vào đất liền      D. Địa hình cao đón gió gây mưa
Câu 5: Nhận điịnh nào dưới đây đúng?
A. Toàn lãnh thổ nước ta, trong năm có một lần mặt trời lên thiên đỉnh
B. Toàn lãnh thổ nước ta, trong năm có hai lần mặt trời lên thiên đỉnh
C. Trong năm, miền Bắc có 1 lần còn miền Nam có 2 lần mặt trời lên thiên đỉnh
D. Trong năm, miền Bắc có 2 lần còn miền Nam có 1 lần mặt trời lên thiên đỉnh
Câu 6: Nhiệt độ trung bình năm ở nước ta cao, vượt tiêu chuẩn khí hậu nhiệt đới, cụ thể là
A. Nhiệt độ trung bình năm toàn quốc đều trên 20oC
B. Nhiệt độ trung bình năm toàn quốc đều trên 20oC ( trừ vùng núi Đông Bắc)
C. Nhiệt độ trung bình năm toàn quốc đều trên 20oC ( trừ vùng núi Tây Bắc)
D. Nhiệt độ trung bình năm toàn quốc đều trên 20oC ( trừ vùng núi cao)
Câu 7: ở nước ta, những nơi có lượng mưa lớn nhất là
A. Các đồng bằng châu thổ (đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long)
B. Các đồng bằng ven biển miền Trung
C. Các sườn núi đón gió biển và các khối núi cao
D. Các thung lung giữa núi
Câu 8: Trên đất liền nước ta, nơi có thời gian hai lần mặt trời lên thiên đỉnh cách xa nhau nhất là
A. Điểm cực Bắc      B. Điểm cực Nam
C. Điểm cực Đông      D. Điểm cực Tây
Câu 9: Trên đất liền nước ta, nơi có thời gian hai lần mặt trời len thiên đỉnh gần nhất là
A. Điểm cực Bắc      B. Điểm cực Nam
C. Điểm cực Đông      D. Điểm cực Tây
Câu 10: Loại gió có cơ chế hoạt động quanh năm ở nước ta là:
A. Giò mùa Đông Bắc      B. Tín phong
C. Gió mùa Tây Nam      D. Gió mùa Đông Nam
Câu 11: Ở nước ta, Tín phong hoạt động mạnh nhất vào thời gian nào?
A. Giữa mùa gió Đông Bắc      B. Giữa mùa Gió Tây Nam
C. Đầu mùa gió Đông Bắc và giữa mùa gió Tây Nam      D. Chuyển tiếp giữa hai mùa gió
Câu 12: Gió mùa đông goạt động ở nước ta trong thời gian nào?
A. Từ tháng 5 đến tháng 10      B. Từ tháng 6 đến tháng 12
C. Từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau      D. Từ tháng 12 đến tháng 6 năm sau
Câu 13: khu vực chịu tác đọng mạnh nhất của gió mùa Đông bắc ở nước ta là
A. Đồng bằng sông Hồng      B. Vùng núi Tây Bắc
C. Vùng núi Đông Bắc      D. Vùng núi Trường Sơn Bắc
Đáp án
Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án
C
D
A
C
B
D

Câu
7
8
9
10
11
12
13
Đáp án
C
B
A
B
D
C
C
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM