Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 8: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển

Câu 1:Biển Đông có đặc điểm nào dưới đây?
A. Nằm trong vùng nhiệt đới ẩm gió mùa
B. Là một trong các biển nhở ở Thái Bình Dương
C. Nằm ở phía Đông của Thái Bình Dương
D. Phái đông và đông nam mở ra đại dương

Câu 2 : Đặc điểm nào sau đây không phải của biển Đông?
A. Nằm ở phía Đông của Thái Bình Dương      B. Là một biển rộng
C. Là biển tương đối kín      D. Nằm trong vùng nhiệt đới ẩm gió mùa
Câu 3: Tác động toàn diện của biển Đông lên khí hậu nước ta là
A. Mang lại cho nước ta lượng mưa và độ ẩm lớn
B. Làm ho khí hậu nước ta mang đặc tính khí hậu hải dương nên điều hòa hơn
C. Làm giảm tính chất khắc nghiệt của thời tiết lạnh, khô trong mùa đông
D. Làm giảm bớt thời tiết nóng bức trong mùa hạ
Câu 4: Ở nước ta hiện nay, tài nguyên thiên nhiên vùng biển có ý nghĩa lớn nhất tới đời sống của cư dân ven biển là
A. Tài nguyên du lịch biển      B. Tài nguyên khoáng sản
C. Tài nguyên hải sản      D. Tài nguyên điện gió
Câu 5: Loại tài nguyên khoáng sản có giá trị nhất ở Biển Đông là
A. Muối      B. Dầu khí
C. Cát trắng      D.
Câu 6: Thiên tai mang lại thiệt hại lớn nhất cho cư dân vùng biển là
A. Sạt lở bờ biển      B. Nạn cát bay
C. Triều cường      D. Bão
Câu 7: Loại thiên tai không xảy ra ở vùng biển nước ta là
A. Sạt lở bờ biển      B. Nạn cát bay
C. Triều cường      D. Bão
Đáp án
Câu
1
2
3
4
5
6
7
Đáp án
A
A
B
C
B
D
C
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM